Home ข้อคิด คำคม ขอขมาพ่อแม่ทุกปี ทำอะไรก็เจริญ ชีวิตมีแต่ความก้าวหน้า

ขอขมาพ่อแม่ทุกปี ทำอะไรก็เจริญ ชีวิตมีแต่ความก้าวหน้า

10 second read
ปิดความเห็น บน ขอขมาพ่อแม่ทุกปี ทำอะไรก็เจริญ ชีวิตมีแต่ความก้าวหน้า
0

สำหรับการขอขมาพ่อแม่ เป็นสิ่งที่ลูก ๆ ทุกคนควรทำ เพราะใน 1 ปีที่ผ่าน มา เราไม่อาจรู้ได้ว่า มีสิ่งใดบ้างที่เราทำลงไป และเป็นเหตุให้พ่อแม่ไม่พอใจ ไม่สบายใจบ้าง ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ต าม และการขอขมาพ่อแม่ ยังเป็นการแสดงออ กถึงความสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาอีกด้วย ซึ่งการขอขมาพ่อแม่สามารถทำได้ทุกวัน และทุกเทศกาล

หล า ยๆ ท่านก็ไม่รู้ว่าสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ทำอะไรก็ไม่ขึ้นนั้น ทำดีกับใครไม่ขึ้น มันเป็นเพราะว่าเรา ไม่รู้จักคำว่ากตัญญู ไม่รู้คุณผู้มีพระคุณ ฉะนั้น มันจึงเป็นเหตุผล ที่ทำให้ผลของการกระทำ มันส่งผลมาในหลากหล า ยรูปแบบมากขึ้น และต่อจากนี้ อ ย่ างแรก คือ การไปปล ดแก้กร ร ม

คนที่เป็นลูก ก็ควรเข้าใจพ่อแม่ เพราะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามา ตั้งแต่เรายังเล็ก อ ย่ าทำให้ท่านเสี ยใจ เพราะถ้าใครทำให้พ่อแม่น้ำต าต ก ก็ไปขอโท ษท่านซะ พ่อแม่ทุกคนก็ไม่เคยที่จะโ ก ร ธลูกนาน ทำแล้วมันจะมีความสบายใจทั้งสองฝ่าย มีแต่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุข

วิ ธีตอบแทนคุณพ่อแม่ ที่ลูกๆ ควรทำ

1 เลี้ยงดูท่าน หากเรามีกำลังแล้ว โดยเฉพาะเวลาที่ท่านชร า ใส่ใจทุกเรื่องของท่าน ทั้งอาหารการกินที่อยู่ที่นอน สุ ข ภ า พโ ร คภั ยไ ข้เ จ็ บ เพื่อให้ท่าน มีความสุข ในวัยของท่าน

2 คนเป็นลูกต้องไม่ประพ ฤ ติตัวที่ทำให้เสื่ อ มเ สี ย ชื่อเ สี ยงวงศ์ตระกูล รักษ าน้ำใจท่าน โดยเฉพาะคำพูด แม้จะไม่พอใจด้วยเหตุผลอะไร ขอให้มีสติ ให้นิ่งเ สี ย

3 ช่วยเหลือ การงานท่าน แบ่งเบาภาระเพื่อให้ท่าน มีโอกาสพักผ่อนได้เต็มที่ ให้ท่าน มีชีวิตที่ดี

4 หากท่านยัง ไม่มีความศรัทธาในพระพุ ทธศ าสนา คนเป็นลูกควรต้องพย าย าม แนะนำท่านให้เข้าใจถึงหลักธรรม ให้ท่านสร้างบุญบารมี ให้ถูกต้องทั้งการทำทาน การถือศีล การเจริญจิตภาวนา และหากต้องใช้กร ร มวิ ธีใด ขอให้คำนึงถึง ความเห มาะสม นึกถึงโอกาสเท่า ที่จะอำนวยแม้พาท่านไปเที่ยววัด ไปทำบุญนั้น ก็ถือว่าเป็นคนที่กตัญญู ต่อพ่อแม่มากแล้ว

วิ ธีที่จะ ขอขมาพ่อแม่

เมื่อตอนเช้า ตื่น มาไหว้พระ สวดมนต์ จากนั้นก็จัดหาอาหารอ ย่ างดีที่พ่อแม่ท่านชอบ ให้ท่านรับประทาน พอรับประทานเสร็จก็แล้วให้ท่านนั่งบนเก้าอี้ เอากะละมังใส่น้ำอุ่น ล้างเท้าให้ เอาส บู่ฟอ ก ให้สะอาด ล้างด้วยน้ำให้สะอาดอีกที หาผ้าเช็ ดตัวผืนเล็กๆ

มาเช็ ดให้แห้ง แล้วก็เอาเสื้ อผ้าที่ซื้อมาให้ท่าน แล้วก็พูดว่ากร ร มใดที่ลูกได้ ล่ วงเกินท่าน ด้วย กาย วาจา ใจ ขอให้คุณพ่อแม่ อ โหสิกร ร มให้แก่ลูกด้วยเถิด แล้วกราบเท้า ท่านสามครั้ง เอาเท้าท่านคนละข้าง เหยี ย บที่ศรีษะเรา ให้ท่านให้พรเรา

ที่มา today.line  san-sabai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …