Home ข้อคิด คำคม ก ร ร มที่คนเจ้าชู้ นอ กใจคนรักต้องเจอ สุขแค่ชั่ วคราว แต่ทุ ก ข์ตลอ ดชีวิต

ก ร ร มที่คนเจ้าชู้ นอ กใจคนรักต้องเจอ สุขแค่ชั่ วคราว แต่ทุ ก ข์ตลอ ดชีวิต

8 second read
ปิดความเห็น บน ก ร ร มที่คนเจ้าชู้ นอ กใจคนรักต้องเจอ สุขแค่ชั่ วคราว แต่ทุ ก ข์ตลอ ดชีวิต
0

สำหรับใครที่เป็นคนเจ้าชู้วันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเวรก ร ร มของคนเจ้าชู้ที่จะได้รับ มาเล่าต่อ กัน เพื่อเตือนสติสำหรับใครที่กำลังทำอยู่ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่ เป็นเวรก ร ร มที่ไม่ต้องรอชาติหน้าอีกด้วย ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าบ า ปก ร ร มคนเจ้าชู้นั้น มีอะไร

คนเจ้าชู้นั้นเกิดได้ทั้งชายและหญิง กิเลสนั้นไม่จำกัดเพศ ไม่จำเป็นว่าผู้ชายต้องมักมากมากกว่าผู้หญิงมันไม่แน่เสมอไป เพราะสิ่งที่ให้เกิดความเจ้าชู้ไม่ใช่เพศแต่เป็นกิเลส

ลักษณะที่เห็นได้ทั่วไปสำหรับกิเลสของคนเจ้าชู้คือความโลภ อย ากครอบครอง อย ากเ ส พมากกว่าที่ควรจะเป็น อย ากมีมากกว่าคนอื่น อย ากสะสม อย ากอวด ฯลฯ

จึงเกิดสภาพของความเจ้าชู้ขึ้น เพราะไม่รู้จักคำว่า พอ คำว่าพอนี้ไม่ใช่คิดเอาแล้วมันจะพอเพียงได้ กิเลสมันจะไม่ยอม มันจะหิวโหยหาและออ กไปสร้างความเจ้าชู้ แม้จะรู้ตัวว่าเป็นสิ่งไม่ดี

ไม่ควรทำ แต่คนเจ้าชู้กลับไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ไปเ ส พสิ่งที่ไม่ควรได้ ซึ่งเขาหรือเธอเหล่านั้นตกอยู่ในกิเลสที่หนาจนแทบมองไม่เห็นแสงสว่าง แม้ว่าคิดจะหยุดเจ้าชู้แต่ก็ทำไม่ได้เพราะกิเลสมันสั่ง กิเลสชั้นแรกของคนเจ้าชู้คือนักสะสม กลัวสูญเ สี ย กลัวไม่ได้เ ส พ กลัวข า ด กลัวไปหมดทุกอ ย่ าง

แต่ภาพแบบนี้เราจะไม่ได้เห็นกันเพราะเขาหรือเธอนั้นจะกลบมันไว้ด้วยความมั่นใจ ภาพลักษณ์ของคนเจ้าชู้จะไม่แสดงความอ่อนแอ แต่จะเห็นในลักษณะของการบำรุงบำเรอ กิเลสคนอื่น ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเพื่อ การให้ตัวเองได้มาสะสม ได้มาเ ส พนั่นเอง

ถ้าคนไม่เจ้าชู้ก็จะไม่ต้องบำรุงบำเรอ กิเลสคนอื่น ไม่ต้องพูดคำหวาน ไม่ต้องหยอ กล้อ ไม่ต้องส่งสายต า ไม่ต้องดูแล ไม่ต้องเอาใจ เพราะไม่ได้หวังจะเ ส พอะไร คนเจ้าชู้บางคนสร้างพฤติก ร ร มสุภาพบุรุษเ สี ยจนกล า ยเป็นสามัญ คือ ดูแลเอาใจใส่ทุกคน แต่สุดท้ายเขาก็ทำเพื่อที่จะเลือ กคนที่เขามาเ ส พอยู่ดีนั่นเอง

ถือว่าเป็นคนเจ้าชู้ที่เก่ง เก่งในเรื่องของการสนองกิเลส ความแนบเนียนในการสร้างความเชื่อมั่นให้คนอื่นเห็นว่าตนไม่มีกิเลส ตนจริงใจ นี่คือลักษณะของคนที่เจ้าชู้มันจะหลอ กซ้ำหลอ กซ้อนในตัวเองแล้วหลอ กคนอื่นไปด้วยในตัว

พอเหยื่อหลงเชื่อก็ค่อยๆต ามไปกินก็ยังไม่สาย คนเจ้าชู้มากก็จะมีวิธีการให้ได้มาซึ่งการเ ส พมาก แนบเนียน น่าค้นหา น่าหลงใหล ดูอบอุ่น เหมือนใบมี ดโ ก นเคลือบน้ำผึ้งถ้าใครเผลอหลงในรสน้ำผึ้งสุดท้ายก็จะโดนใบมี ดโ ก นบาด ยิ่งเจ้าชู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งบ า ปเท่านั้น ยิ่งชั่ ว ยิ่งเก่ง ยิ่งเ ส พก็ยิ่งใกล้นรกมากเท่านั้น

คนเจ้าชู้มือใหม่อาจจะมีวิธีการที่ไม่แนบเนียน แต่เมื่อเขาได้เรียนรู้ผ่านวันผ่านเดือนผ่านปี เขาอาจจะกล า ยเป็นนักเจ้าชู้ตัวฉกาจก็ได้ เพราะกิเลสสอนเราให้ชั่ วเสมอ ชั่ วล้ำลึก ชั่ วซับซ้อนซ่อนเงื่อน ชั่ วดูดี เมื่อเราเสื่อมจากธรรมและนำพาชีวิตด้วยกิเลส

เราจะเป็นคนที่สามารถทำชั่ ว หรือเจ้าชู้ได้อ ย่ างแนบเนียน เราจะมีเหตุผลมากมายในการเจ้าชู้ เราจะยินดีในการเจ้าชู้และหลงไปว่าการเจ้าชู้นี่แหละคือคุณค่าของชีวิต การได้เ ส พการได้มีคู่ครองมากนี่แหละคือสิ่งที่น่าสรรเสริญ ทั้งที่จริงลักษณะที่มีคู่ครองหล า ยคน มั่วกันไปกัน มานั้น สัตว์มันก็ทำได้ ไม่เห็น มันจะน่าภูมิใจตรงไหน

จริงๆแล้วรากลึกของความเจ้าชู้นั้นเกิดจากอัตต า เกิดจากความมีตัวมีตน อย ากให้คนยอมรับ อย ากให้คนเห็นคุณค่า อย ากให้คนเห็นว่า นี่ไงมีคนสนใจฉัน มาก ฉันทำให้คนเ ส พฉันได้มาก ฉันเ ส พคนอื่นได้มาก

ยอมรับฉันสิ ดูฉันสิ ฉันเป็นที่นิยมนะ เป็นอัตต าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยโลกธรรม หลงในลาภ ยศ สรรเสริญ โลกียะสุข เป็นกิเลสชั้นหย าบที่ทำให้คนหลงไปในกามเมถุนและเรื่องอบายมุขอีกมากมาย

ลักษณะเด่นของคนเจ้าชู้คือมักทำตัวให้เป็นที่น่าสนใจ ให้เป็นที่น่าคบหา ทั้งในทางเปิดเผยและไม่เปิดเผย กลยุทธ์ในการได้มาซึ่งการครองใจคนอื่น มีมากมายนับไม่ถ้วนแต่สรุปรวมได้ว่าการสนองกิเลสคนอื่น

จนเขายอมมาเ ส พสมใจหรือสมสู่กันนั่นแหละ เหมือนกับสั ต ว์ที่เวลาหาคู่ก็ต้องพย าย ามทำตัวเองให้เด่น พย าย ามทำตัวเองให้แข็งแรง มนุษย์ที่เจ้าชู้ก็ไม่ต่างจากสั ต ว์สักเท่าไรนัก จะให้บอ กกันตรงๆก็คงจะแย่กว่าสั ต ว์เพราะสามารถทำชั่ วได้มากกว่า ไปกระตุ้นกิเลสคนอื่นได้มากกว่า ทำร้ า ยจิตใจคนอื่นได้มากกว่า ทำให้เกิดทุ ก ข์ เกิดบ า ป เกิดก ร ร มชั่ วได้มากกว่า เรามาดูก ร ร มที่เขาจะได้รับกันดีกว่าค่ะ

ขุมที่1 ทำให้เกิดทุ ก ข์ในชีวิต

การผิ ดศีลข้ อที่ 3 กาเมสุมิจฉาฯ จะทำให้ชีวิตพบเจอแต่อุปส ร ร คทั้งทางใจและทางกาย ทำมาหากินก็ติดขัด เ งิ นทองเข้ามาก็ห า ยไป มีความสุขได้ไม่นานก็ต้องตรอมใจอยู่กับความทุ ก ข์ที่กระทำ เปรียบดังคำที่ว่า ก ร ร มติดจรวด

ขุมที่2 ทำให้เกิดทุ ก ข์ทางใจ

ผลจากการกระทำที่ตั้งใจคบชู้ ผิ ดผัวผิ ดเมียคนอื่น จะส่งผลให้คุณมีความทุ ก ข์หม่นหมองทางจิตใจ พบเจอแต่ความสุขที่ไม่แท้จริง เนื่องจากมีสามัญสำนึกที่ไม่มากพอ ยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ได้ จึงกล า ยเป็นคนสะสมบ า ปสะสมความเศร้าของฝ่ายที่สูญเ สี ยเอาไว้

ขุมที่3 เกิดความทุ ก ข์จากความระแวง

เมื่อเป็นฝ่ายที่ผิ ดลูกผิ ดเมียคนอื่น ทำล า ยความรัก ครอบครัวของคนอื่น ย่อมทำให้เกิดความระแวงในจิตใจกลัวว่าจะมีคนคิดร้ า ยคนต ามมาทำร้ า ย ผลก ร ร มนี้อาจไม่เห็นได้ด้วยต า แต่ลึกๆเหมือนตกนรกทั้งเป็น

ขุมที่4 พบรักที่หลอ กลวง

แม้จะเกิดมาพร้อมทั้งรูปร่าง หน้าต า และมีฐานะที่ดี แต่คุณผิ ดศีลข้ อ3 ก ร ร มนั้นจะส่งผลให้คุณไม่เจอ กับรักแท้ พบเจอแต่คนหลอ กลวงอยู่รอบข้าง วิบากก ร ร มจะต ามติดตัวคุณไป เพราะผลจากการทำล า ยครอบครัวและความรักของคนอื่น

ขุมที่5 เกิดก ร ร มส่งต่อ

ในความเชื่อของคนโบราณว่าไว้ พ่อแม่สร้างก ร ร มใดย่อมตกทอ ดถึงลูกหลานของตนเอง เมื่อทำสิ่งไม่ดี ตั้งใจจะผิ ดลูกผิ ดเมียคนอื่น ผลก ร ร มนั้นจะต ามสนองให้ชดใช้กับคนที่รัก ไม่เร็วก็ช้าแต่จะเกิดขึ้นให้ได้ชดใช้แน่นอน

เป็นยังไงกันบล้างหละคะ ไม่มีใครหรอ กที่ทำก ร ร มไว้และจะไม่ได้รับก ร ร ม เพราะฉะนั้นใครที่กำลังคิดจะทำหรือทำอยู่ คิดในแน่ใจอีกทีนะคะ การที่เราทำล า ยความรักคนอื่นเราจะไม่มีวันพบกับรักแท้

ที่มา  bangpunsara

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …