Home ข้อคิด คำคม การเ งิ นจะดียิ่งขึ้น ถ้าหากเลิก 10 นิสัยเหล่านี้ได้

การเ งิ นจะดียิ่งขึ้น ถ้าหากเลิก 10 นิสัยเหล่านี้ได้

16 second read
ปิดความเห็น บน การเ งิ นจะดียิ่งขึ้น ถ้าหากเลิก 10 นิสัยเหล่านี้ได้
0

นอ กจากเ งิ นเดือนน้อยแล้วที่ทำให้เราเ งิ นไม่พอใช้ นิสัยการใช้เ งิ นของเราเองก็สำคัญที่ทำให้เราไม่พอใช้เช่นกัน ฉนั้นวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูกันว่าที่เราเ งิ นไม่พอใช้ การเ งิ นแย่นั้นเรามีนิสัยเหล่านี้อยู่หรือเปล่า พร้อมแล้วไปดูกัน

1. จ่ายก่อนออม ถ้าคุณคิดว่า การออมเ งิ นคือ ใช้จ่ายไปก่อนแล้วเ งิ นที่เหลือคือ เ งิ นออม นั่นคือสิ่งที่คุณคิดผิ ดถนัด เ พ ร า ะมีความเป็นไปได้มากที่จะเป็นแบบนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อถึงคราวที่อย ากจะช้อปปิ้ง คุณก็ใช้เ งิ นจนหมด แทบไม่เหลือไว้ออม ดังนั้นการออมที่ดีคุณควรกัน เ งิ นออมออ กมาจากก้อนที่ช้อปปิ้งไว้ตั้งแต่แรกเลย เพื่อไม่ให้เ งิ นแต่ ละก้อนของคุณปะปนสะเปะสะปะไปหมด

2. ไร้ซึ่งการวางแผน สิ่งจำเป็นที่ ข า ดไม่ได้เลย คือ เป้าหมายของการเป็นคนร ว ย เ พ ร า ะแต่ละคนย่อมมีแ ร งจูงใจ ที่แตกต่างกันออ กไป เป้าหมายก็ย่อมแตกต่างกัน ออ กไปด้วย เช่น บางคนต้องการปิดบัญชีห นี้สินทั้งหม บางคนต้องการ วางแผนการเ งิ นเพื่อ ชีวิตหลังเกษียณ และไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไร อ ย่ างน้อยให้แน่ใจว่าคุณได้วางแผนการเ งิ นในชีวิตคุณเอาไว้แล้ว

3. ร า ยจ่าย มากกว่าร า ยรับ ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย ที่ใครๆ ก็ทำกัน และนี่ก็เป็นเรื่องพื้นฐาน ทางการเ งิ นอ ย่ างง่ายที่สุด ที่คุณจะทำได้ แต่ปัจจุบันในโลกของเทคโนโลยี ที่สามารถช้อปปิ้งได้ตลอ ดเวลา แม้แต่บนรถไฟฟ้า ขณะเดินทางกลับบ้าน คุณก็ยังสามารถซื้ อของได้ หรือ การใช้บัตรเครดิตที่พร้อมรูด ซื้ อของตลอ ดเวลา ความสะดวกสบายเหล่านี้เป็น อ า วุ ธ ชั้นดีที่จะทำให้การเ งิ นของคุณ ติดลบได้ง่ายๆ ดังนั้น ควรตั้งงบ ประมาณในการใช้จ่ายให้แน่นอน และเตือนตัวเองตลอ ดเวลา เมื่อร า ยจ่ายถึงขีดที่กำหนดแล้ว

4. ชีวิตขึ้นอยู่กับร า ยได้ทางเดียว ไม่ว่าเ งิ นเดือน คุณจะสูงซักกี่แสนบ า ท แต่ก็ไม่ได้แปลว่า คุณต้องพึ่งพาเ งิ นก้อนนี้เพียงอ ย่ างเดียว อ ย่ าหยุดแค่เพียงพึงพอใจกับเ งิ นเดือน ที่ได้แต่ควรหาช่องทางเพิ่มร า ยได้อื่นๆ สร้างเป็นตัวเลือ กหรือเป็นเ งิ นสำรองย ามฉุกเฉิน

5. ลงทุนในสินค้ า ที่เป็นเทรนด์ ฟังดูน่าจะเป็นเรื่องดี เ พ ร า ะสินค้ า ที่กำลังเป็นเทรนด์มั กจะขายดีแบบเทน้ำเทท่า แต่สินค้ า พวกนี้คือสินค้ า ในกระแส ที่มาแล้วก็ไป โดยเฉพาะสินค้ า ที่มากับเทคโนโลยีพร้อมที่จะถูกแทนที่ด้วยรุ่นที่ใหม่กว่าอยู่เสมอ อ ย่ าง Warren Buffet ที่จะเลือ กลงทุน(หุ้น) ในรถไฟฟ้า, ธนาคาร, อาหารและเครื่องดื่ม ที่สร้างร า ยได้เข้ามาเรื่อยๆอ ย่ างมั่นคง

6. ชอบเปรียบเทียบกับคนอื่น คนร ว ยที่แท้จริง ไม่ชอบการแข่งขันกับใคร พวกเขามักใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่จำเป็นต้องมีเครดิตการ์ดหล า ยใบ หรือใช้สมาร์ทโฟนแพงๆเพื่อให้ตัวเองดูร่ำร ว ย ทำให้ไม่ต้องมีห นี้ก้อนใหญ่ ไว้คอยฉุดดึงชีวิต สาเหตุอันดับหนึ่งของการมีห นี้สิน คือ การชอบเปรียบเทียบกับคนอื่น เห็นคนอื่น มีแล้วคิดว่าเราต้องมีมากกว่า

7. รอโชคหล่นจากฟ้า 80เปอร์เซน ของคนร ว ย สร้างเ งิ นล้าน ด้วยมือของตัวเองล้วนๆ ไม่มีใครนั่งรอโชคหรือมรดกร้อยล้านจากพ่อแม่ หรือรอถูกลอตเตอรีรางวัลที่ 1เพื่อจะกล า ยเป็น เ ศ ร ษ ฐีเพียงข้ามคืน ไม่มีสิ่งใดได้มาโดยง่าย หากอย ากได้ก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเอง

8. ออมเ งิ นเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ ถ้าคุณกำลังก้มหน้า ก้มต า เก็บเ งิ นเพื่อนำไปฝากธนาคารที่ให้ดอ กเบี้ยคุณเพียง 2-3เปอร์เซน นี่ไม่ได้ช่วยให้คุณร ว ยขึ้นเลยแม้แต่น้อย การออมเ งิ นที่ดีคือ นำเ งิ นที่ออมไปลงทุนอ ย่ างอื่น สร้างเป็นร า ยได้ ที่สามารถให้ผลตอบแทน มากกว่าอัตราดอ กเบี้ยธนาคาร

9. ละเลย กับค่าธรรมเนียมเล็กๆ น้อยๆ หากลองลิสท์ ร า ยจ่ายในแต่ละเดือน คงไม่มีใครคิดไปถึงค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องจ่ายให้กับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม ATMหรือค่าธรรมเนียม ในการทำธุรก ร ร มอื่นๆ คนร ว ยเหล่านี้แทบไม่เคยต้องเ สี ยค่าธรรมเนียมให้ธนาคารเลย เ พ ร า ะพวกเขารู้จักจั ด ก า ร กับเ งิ นของพวกเขาดี และหลีกเลี่ยง ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

10. ใส่ใจกับตัวเลขราคามากกว่าความคุ้มค่า ใครว่าคนร ว ยสนใจ แต่ราคาของสินค้ า ที่มุ่งจะซื้ อ แต่ของถูกเพียงอ ย่ างเดียว แต่พวกเขาจะเลือ กซื้ อของที่มีราคาสมเหตุสมผลและเน้นความคุ้มค่าค่ามากกว่าราคาถูก เช่น พวกเขาเลือ กที่จะซื้ อรถดีๆ ซักคันหนึ่ง เพื่อให้ใช้ไปได้นานๆ มากกว่าเลือ กซื้ อรถมือสองเก่าๆ ที่ต้องคอยต ามซ่อม เกิดเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ต ามมาไม่สิ้นสุด

ที่มา t e r r a b k k sabailey

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …