Home ข้อคิด คำคม การพูดสอนลูก ให้เชื่อฟัง ไม่ต่อต้ า นด้วย 7 วิ ธีง่ายๆ

การพูดสอนลูก ให้เชื่อฟัง ไม่ต่อต้ า นด้วย 7 วิ ธีง่ายๆ

18 second read
ปิดความเห็น บน การพูดสอนลูก ให้เชื่อฟัง ไม่ต่อต้ า นด้วย 7 วิ ธีง่ายๆ
0

สิ่งที่คน มีลูกไม่อย ากจะเจอคือปัญหาลูกดื้ อ พูดย ากไม่ค่อยฟังคำที่พ่อแม่สอน ม้ักจะต่อต้านตลอ ด ซึ่งทำให้พ่อแม่หล า ยๆคนคิดหนักอยู่เหมือนกัน ในการจะหาวิ ธีจัดการลูกยังไง ให้ลูกนั้นเชื่อฟังเราบ้าง ฉนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีลูกดื้ อไม่เชื่อฟังลองมาดูวิ ธีการพูดคุยยังไงกับเขาให้เขาฟังเราบ้าง

ลูกดื้ อ หรือซน มักเกิดจากปัจจัยหล า ยอ ย่ างที่เป็นสิ่งที่หล่อหลอมพฤติก ร ร มของลูก รวมถึงวิ ธีการเลี้ยงดูลูกด้วย คุณพ่อคุณแม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มของลูกไปในทางที่ดีได้

ด้วยวิ ธีการพูด หรือ การสื่อส า รกับลูกในเวลาที่เขาดื้ อ ไม่เชื่อฟัง และต่อต้านเรานั่นเองค่ะซึ่งวิ ธีการสื่อส า รด้วยการพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะว่ามันสามารถกระทบต่อพฤติก ร ร ม

การรับฟังของลูกได้อ ย่ างดี โดยเฉพาะในช่วงวัย 2 -5 ขวบ เเละเ ด็ กจะเริ่มมีความคิดของตัวเอง แต่ว่าเขายังสื่อส า ร และยังควบคุมอารมณ์ได้ไม่ค่อยดี จึงทำให้ใครหล า ยๆ คน

มองว่าลูกเรานั้นเป็นเ ด็ กดื้ อ จึงขอเสนอ 7 กลยุทธ์พูดอ ย่ างไรให้ลูกเชื่อฟัง แม้ลูกกำลังโ ม โ หอยู่ มาเป็นตัวช่วยให้กับคุณพ่อคุณแม่จัดการกับอารมณ์ของลูกนั่นเองค่ะ

กลยุทธ์ที่ 1 พูดให้ลูกได้คิด

คุณพ่อคุณแม่ลองพูดข้ อ ดี ข้ อเ สี ยให้ลูกได้ลองคิดไตร่ตรอง รวมทั้งคิดถึงผลที่จะต ามมาจากการกระทำของตนเองว่าที่ทำลงไปนั้น ลูกทำถูก หรือทำผิ ด การปล่อยให้ลูกได้ลอง นั่งคนเดียว หรืออยู่กับตัวเองจะช่วยให้อารมณ์ของลูกสงบลงได้ค่ะ

กลยุทธ์ที่ 2 ต้องพูดให้เข้าใจง่าย สั้นและกระชับใจความ

เพราะเ ด็ กวัยนี้ ยังไม่สามารถฟัง และทำสิ่งต่างๆ หล า ยๆ อ ย่ างได้ในเวลาเดียวกัน ลูกจะจับใจความได้เพียงอ ย่ างเดียวเท่านั้น หากฟังสิ่งที่ย าวๆ เ ด็ กก็จะงง งอแงและลืมง่ายนั่นเอง

ดังนั้นเมื่อลูกกำลังโ ม โ หให้พูดกับลูกสั้นๆ กระชับ ไม่บ่นยืดเยื้อ บอ กแค่ว่าเขาทำผิ ดอะไร และให้โอกาสเขาได้ลองทบทวนกับตัวเองว่าผิ ดจริงรึเปล่าจากนั้นค่อยหันหน้าให้ลูก เปิดใจรับฟังปัญหา และจับเข่าคุยกันค่ะ

กลยุทธ์ที่ 3 ใช้น้ำเ สี ยงให้ถูกต้อง และถูกเวลา

การคุยกับลูกด้วยเ สี ยงที่ดัง ตะเบงหรือตะโกนกับลูกตลอ ดเวลา เขาจะไม่เข้าใจว่าเราต้องการจะสื่ออะไร พูดธรรมดา หรือว่ากำลังดุเขา ซึ่งอาจจะส่งผลให้เขาไม่ฟังหรือไม่ ปฏิบัติต ามนะคะ ดังนั้นจึงต้องบอ กให้เขาฟังว่า

น้ำเ สี ยงแบบนี้แปลว่าอะไร แม่กำลังโ ก ร ธอยู่นะ หรือแค่เตือน ให้เขารับรู้สิ่งที่เราต้องการที่อย ากจะสื่อไปให้จริงๆ นั่นเอง ด้วยน้ำเ สี ยงที่ราบเรียบแต่ทรงพ ลั งค่ะสิ่งสำคัญที่ควรห ลี ก เ ลี่ ย งเลย ก็คือ หากเราใช้น้ำเ สี ยงที่ดังดุลูกบ่อยๆ อาจทำให้เขาติดพฤติก ร ร มจนกล า ยเป็นนิสัยที่ไม่ดีจากเราตอนที่โ ม โ หก็ได้ค่ะ

กลยุทธ์ที่ 4 เรียกชื่อลูกอยู่เสมอ ไม่ว่าจะพูดให้ลูกทำอะไร

วิ ธีนี้จะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกน้อยก่อน ให้เขาหัน มาสนใจ และตั้งใจฟังในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กำลังจะพูด โดยวิ ธีการพูดนั้น คือให้เรียกชื่อลูกแล้วหยุด เรียกจนกว่าลูกจะหัน มา มองเราอ ย่ างตั้งใจ

แล้วถึงค่อยอธิบายเหตุผลต่างๆ ให้ลูกเข้าใจในเรื่องที่ทำให้ลูกโ ก ร ธ หรือโ ม โ ห ที่สำคัญต้องคุยกับลูกด้วยเหตุผลเป็นหลักนะคะ เช่นนุ่นลูก นุ่น เงยหน้ามามอง แม่ก่อนนะคะ เรามาค่อยๆ คุยกันนะลูก

กลยุทธ์ที่ 5 อ่อนโยน แต่เด็ ดข า ด

คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักการเลือ กใช้คำพูดให้ลูกรู้สึกยอมฟัง หรือเรียกอีกอ ย่ างว่า อ่อนโยน แต่เด็ดข า ด ค่ะ เรียกว่าใช้คำพูดไม่สั่งลูกจนเกินไป แต่ก็ยังคงอ่อนโยนไม่ทำให้ลูกหวาดกลัว

กลยุทธ์ที่ 6 ใช้คำพูดในด้านบวก

คุณพ่อคุณแม่ต้องพย าย ามอ ย่ าใช้คำพูดว่า ไม่ หรือ ห้าม กับลูก รวมทั้งปรับเปลี่ยนการใช้คำพูดต่างๆ ให้เป็นในด้านบวกมากกว่าค่ะ เช่น ถ้าเราไม่อย ากให้ลูกวิ่งแทนที่จะบอ กว่า อ ย่ าวิ่งสิลูก ให้เปลี่ยนเป็นเดินช้าๆ สิลูก ลูกจะยอมเชื่อฟัง และปฏิบัติต ามได้ง่ายกว่า

กลยุทธ์ที่ 7 มีทางเลือ กให้ลูกตัดสินใจ

หากลูกดื้ อแล้วเราอย ากให้ลูกทำต ามในสิ่งที่เราพูด ควรเสนอทางเลือ กให้เขาได้เลือ กนั่นเองค่ะ เพราะลูกจะรู้สึกมีอำนาจในการตัดสินใจ เช่น หนูจะเล่นต่ออีก 1 หรือ 2 นาที ก่อนจะไปอาบน้ำดีคะเป็นอ ย่ างไรบ้ างคะ สำหรับ 7 กลยุทธ์ พูดอ ย่ างไรให้ลูกเชื่อฟัง แม้ลูกกำลังโ ม โ หอยู่ ที่เรานำมาบอ กกัน หวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะนำไปปรับใช้กับลูกๆ ให้ไม่ดื้ อไม่ซน และไม่ดุลูกด้วยน้ำเ สี ยงที่เ สี ยงดังนะคะ อ ย่ าลืมว่าลูกจะโตมาเป็นคนอ ย่ างไรในสังคม มันเริ่มต้นจากการที่ลูกถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวอ ย่ างไรเ สี ยมากกว่านั่นเองค่ะ

ที่มา p a r e n t s o n e. c o m  fahhsai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …