Home ความเชื่อ ดวง การกรวดน้ำที่ถูกต้อง ได้อานิสงส์แ ร ง หล า ยคนยังทำไม่ถูก

การกรวดน้ำที่ถูกต้อง ได้อานิสงส์แ ร ง หล า ยคนยังทำไม่ถูก

9 second read
ปิดความเห็น บน การกรวดน้ำที่ถูกต้อง ได้อานิสงส์แ ร ง หล า ยคนยังทำไม่ถูก
0

สำหรับใครที่ชอบเข้าวัดทำบุญ วันนี้เราจะพามาดูการกรวดน้ำที่ถูกต้องกัน ว่าต้องกรวดแบบไหนถึงจะได้อานิสงส์มาก เพราะเมื่อเราทำบุญเสร็จก็ต้องกรวดน้ำ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เราอย ากจะทำบุญไปให้ หรือเจ้าก ร ร มนายเ ว ร

มือขวาจับภาชนะ มือซ้ายประคอง รินน้ำใส่ภาชนะรองรับ พระสงฆ์ส ว ดบท ยถาเป็นอาการคุ้นเคยของพระพุทธศาสนิกชนผู้เคยร่วมพิธีประกอบการบุญการกุศลในทางพระพุทธศาสนา รับรู้โดยทั่วไป ว่าอาการเช่นนี้ เรียก กรวดน้ำ กรวดน้ำ ต ามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า แผ่ส่วนบุญด้วยวิ ธีหลั่งน้ำ

ต ามความเชื่อของคนบ้านเรามักจะกรวดน้ำ เพื่อเป็นการแผ่บุญกุศลให้กับผู้ที่จากไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าก ร ร มนายเ ว ร หรือจะเป็นคนที่เราเคยทำผิ ดพลาดอะไรไว้ หากเราทำภูเขาก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญ

แต่ทว่าการกรวดน้ำนั้นหากอย ากจะให้บุญส่งไปถึงดวงจิตวิญญาณที่แท้จริง ให้ได้อานิสงส์ผลบุญสูงสุด จะต้องกรวดอ ย่ างถูกวิ ธี สำหรับในวันนี้เรามาทำต ามกันเลยดีกว่าว่า วิ ธีการกรวดน้ําที่ถูกพอ ดีนั้นจะต้องทำอ ย่ างไร
หล า ยคนยังไม่รู้นะ หล า ยคนยังเข้าใจผิ ดกันอยู่

การกรวดน้ำให้ตัวเองนั้นใช่ว่าจะเป็นการเอาผลบุญให้กับตัวเอง แต่เป็นการแบ่งบุญกุศลให้กับเหล่าเทวดาต่างหาก ซึ่งเหล่าเทวดาประจำตัวจะได้รับผลบุญที่เราทำ จะเป็นอานิสงส์ช่วยเหลือเราทำให้เรานั้นไม่เ จ็ บป่ ว ย แคล้วคลาดจากภยันอั น ต ร า ยใดๆ

เหตุที่เราไม่ต้องกรวดน้ำให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ก็เพื่อเสริมพลังให้กับดวงจิตที่คิดไม่ดีกับเรา เหนือ กว่าเทวดาประจำตัว หากเราทำผิ ดขั้นตอนก็จะถือว่าทำบุญไม่ขึ้นนั่นเอง

การกรวดน้ําที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับอานิสงส์สูงสุด

การกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาทั้งหล า ย จะเป็นการดีต่อตัวเรา การกรวดน้ำหลังจากที่ได้ตักบาตรทำบุญ เรียกว่าถวายสังฆทาน จะเป็นตัวเปิดทางช่วยให้ชีวิตของเราราบรื่น ไม่มีปัญหา ขั้นตอนการกรวดน้ำให้กับเทวดานั่นก็คือแต่ก่อนที่จะกรวดน้ำ ให้ส ว ดบทคาถาต่อไปนี้ก่อน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ให้ท่อง 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดา ทั้งหล า ย ทั้งปวง ที่รั ก ษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงจงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมารับเป็นทิพย์พย าน

ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใดที่ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล) ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดาทั้งหล า ยทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ ก ข์ เรื่องที่ทำให้ทุ ก ข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ต าม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญ

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อ ย่ าแวะ อ ย่ าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ ผลบุญดังกล่าวนี้ ได้โปรดกล า ยเป็นโภคท รั พ ย์ ต ามที่ท่านปรารถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

การกรวดน้ำที่ถูกต้อง จะทำให้เรานั้นได้ผลบุญถึงเร็วกว่าการอธิษฐานจิต อ ย่ าลืมที่จะแบ่งบุญกุศลให้กับผู้อื่นได้รับรู้ ถือว่าเป็นบุญแห่งการแบ่งทานอันยิ่งใหญ่ แล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นในทุกๆ วัน

ที่มา  bangpunsara

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …