Home ข้อคิด คำคม กอ ดงานไว้ให้แน่น สิ่งที่หล า ยคนคิดไว้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว

กอ ดงานไว้ให้แน่น สิ่งที่หล า ยคนคิดไว้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว

10 second read
ปิดความเห็น บน กอ ดงานไว้ให้แน่น สิ่งที่หล า ยคนคิดไว้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว
0

ในยุคที่เปลี่ยนไปแทบทุกวัน เ งิ นเริ่มห า ย าก ข้าวของก็เริ่มแพงขึ้น คงไม่ดีแน่หากต้องตกงาน ฉนั้นเราควรมีความพร้อมที่จะรับมือให้ได้ในทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะสายไป แล้วตัวเองต้องลำบาก และนี่คือสิ่งที่เริ่มเกิดขึ้นแล้ว หากเราไม่ปรับตัวลำบากแน่

1.คน มักฟุ้งเฟ้อมากกว่าร า ยได้ที่มี ซื้ อของเกินความจำเป็น ใช้จ่ายเงิ น และกู้เงิ น โดยไม่นึกถึงอนาคตข้างหน้า ขอให้อ ย่ าสร้างห นี้เพิ่ม เพราะดอ กเบี้ยทวีคูน อ ย่ าใช้จ่ายเกินตัว หากวันหนึ่ง ที่เกิดวิก ฤ ติจะเอาตัวไม่รอ ดเลย

2.หล า ยๆบริษัททยอยปิดกิจการ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บางคน ตกงานโดยไม่รู้ตัว เมื่อวานยัง ทำงานๆ ตอ กบัตรเลิกงานอยู่ดี เช้าวันต่อมา เดินทางไปที่บริษัทรู้ข่ า วอีกที ก็ตอนอยู่ ที่หน้าโรงงานเลย

3.ในบริษัทที่เปิดกิจการอยู่ก็แทนที่ พนักงานด้วยเครื่องจักร คนโดนหุ่นยนต์ แย่งทำงานกันหมดแล้ว

4.อาชีพค้ าอ อ น ไ ล น์จะเริ่มถดถอย เพราะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น และลูกค้ า มีทางเลือ กที่หลากหล า ย โดยเฉพาะ บริษัทที่สร้างระบบครบวงจร มาโดย ตัดระบบพ่อค้ าคนกลางทิ้งหมด

5.แล้วก็ห นี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ เป็นห นี้สินที่ด อ กเบี้ยต่ำสุด ถ้าด อ กเบี้ยนโยบายขึ้นเพียงหลักสต างค์ บ า ทสองบ า ท จะเกิดความลำบากต่อคน เป็นห นี้ทันที เช่นบ้านเคยผ่อนต้นหมื่น ดอ กเบี้ยสองหมื่น ในยอ ดผ่อนสามหมื่น จะกล า ยเป็นด อ กเบี้ย แทบทั้งหมดในทันที

6.เริ่มเห็นกันแล้วนักท่องเที่ยว ห า ยไปมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ยุโรปที่ กระเป๋าหนักมีร า ยจ่ายต่อคนสูง ไม่มาเที่ยวบ้านเรากัน

7.สำหรับใครทำงานแบงค์ให้รีบ มองหางานอื่นไว้ด้วยก่อนที่ จะถูกปล ด เนื่องจากระบบใหม่ ธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่า ใช้สาขาในการทำงานแล้ว และตอนนั้น จะหางานทำย ากมากเลย

8.การที่ค่าเ งินบ้านเราเรทดี ค่าเ งินแข็งกว่าประเทศอื่นๆ ในโลก อ ย่ าดีใจ เพราะเขา ต้องการถือเ งินบ า ท เพื่ออะไรบางอ ย่ างเท่านั้น

9.ที่ดินและบ้านตอนนี้ข า ย ย ากมาก เพราะเ งินในระบบห า ยไปมากจริง ส่วนคนที่มีเงิ นอยู่ ก็ไม่ออ กจะใช้จ่ายมาก

10.ของมีค่าอ ย่ างทองคำยังมีค่าเสมอ เวลาค่าเงิ น มีปัญหา ให้เรียนรู้จากหล า ยๆประเทศ ที่ค่าเ งินล ดอ ย่ างรุนแรง และคนที่มีทองคำ อยู่ในมือจะสามารถเปลี่ยน ไปแลกค่าเงิ นใดก็ได้ในโลก

11.ปัญญาประดิษฐ์หรือAIจะเข้า มาแทนในสิ่งที่เราคิด ไม่ถึงมากอ ย่ าง ไม่น่าเชื่อ และการที่ไม่เชื่อว่า จะมาแทนขนาดนั้น ก็เหมือนกับที่รุ่นพ่อแม่เรา ไม่คิดว่าโลกทุกอ ย่ าง จะมารวมในมือถือเครื่อง เดียวได้ขนาดนี้เลย

12.ในส่วนอสังหาริมท รั พ ย์ต่างๆ เพิ่มขึ้นแต่คนจมทุน โดยเฉพาะคอนโด ที่เราเห็นว่าซื้ อเพื่อเก็งกำไร เริ่มออ กอาการชัดเจน เนื่องจากหล า ยสาเหตุ ที่มีพวกแนะนำให้คนไปกู้เ งิน เกิน มากๆ คนที่ลงทุนต ามกระแส มีคนเป็นแบบนี้ จำนวน มาก คิดว่าจะเอาค่าเช่ามาผ่อน แต่ท้าย ที่สุดไม่มีคนเช่า ที่เคยคิดว่าจะเอาค่า เช่ามาจ่ายก็ไม่พอจ่าย

13.หลังสองสามปีมานี้เห็นการใช้ พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน หากจะลงทุน ในธุรกิจหุ้ นน้ำมัน ควรพิจารณาให้ดี

14.ปัจจุบันโลกแห่งหุ้ นพื้นฐาน ดีจะหมดไปเรื่อยๆ เพราะแทบจะไม่มีธุรกิจ ที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่ ที่กำลังจะดำเนินไป

15.จะว่าไปไม่ใช่ประเทศเรา บริหารไม่ดีเพียงอ ย่ างเดียว แต่ระดับโลก เศรษฐกิจหล า ยๆประเทศ ก็หดตัวลงพร้อมๆกัน โดยที่ไม่มี ภูมิภาคไหนดีเลย

16.หลักการสำคัญที่ใช้ได้ทุกสมัย กับเศรษฐกิจพอเพียง สามารถช่วยเราได้ ถ้าเราไม่สร้างห นี้มาก เกินไปอ ย่ างน้อย ประเทศเราก็มี ดินดี มีแม่น้ำลำธาร อุดมสมบูรณ์แทบทุกจังหวัด สามารถปลูกผัก ปลูกผลไม้ทานได้ พอให้เรามีกิน มีใช้ ต ามรอยพ่อ ร.9 เรา

สำหรับข้ อมูล ที่นำมาในวันนี้ ไม่ได้ต้องการ ให้ทุกคนได้ตื่นตระหนกกัน เพียงแต่ต้องการให้ทุกคนอ่า น และลองหยุดคิดดูสักพัก ลองมองถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน ต ามหลักความเป็นจริงด้วยใจ ที่เป็นกลาง และเป็นธรรมปราศจากอคติ ว่าในยุคปัจจุบันนี้ เราจะต้องปรับตัวกันอ ย่ างไร และจะต้องใช้ชีวิตอ ย่ างไร ให้ไม่อ ดกิน อ ดใช้ อยู่อ ย่ างพอเพียง

ที่มา postsread  stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …