Home ข้อคิด คำคม 9 วิ ธีง่ายๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น มีแต่คนรัก

9 วิ ธีง่ายๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น มีแต่คนรัก

9 second read
ปิดความเห็น บน 9 วิ ธีง่ายๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น มีแต่คนรัก
0

9 วิ ธีง่ายๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น มีแต่คนรัก

การเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ย ากเกินไปสำหรับผู้ที่ตั้งใจจริง มุ่งมั่นอย ากจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้คนรอบข้าง และคนที่พบเห็นนั้นอย ากจะเข้าใกล้ อย ากจะคบหาซึ่งหล า ยคนไม่รู้จะเริ่มยังไง วันนี้เราได้นำวิ ธีง่ายที่คุณเองก็สามารถทำได้มาฝากกันต ามไปดูกันเลยว่าเป็นอย่ างไร

คงจะมีสักครั้งในชีวิตที่คุณได้พบใครสักคน ซึ่งมองภายนอ กก็ดูธรรมดาไม่ได้สวยเริดหรือหล่อเนี้ยบไปกว่าใคร แต่น่าแปลกที่คนส่วนใหญ่ รวมทั้งตัวคุณเองกลับรู้สึกถูกชะต าประทับใจในตัวเขาหรือเธออย่ างไม่มีเหตุผล

เผลอๆบางคนอาจหลงรักเขาตั้งแต่แรกพบเลยด้วยซ้ำ วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจและเผยความจริงที่ว่า คุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของม นต์เส น่ห์นี้ได้เช่นกัน เพียงทำต ามเคล็ ดลับ 9 วิ ธีเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่

1.เปิดใจรับฟัง

แม้คนส่ว นใหญ่มักชอบเป็นผู้พูดมากกว่าเป็นผู้ฟัง แต่แจ๊ ค วู้ดฟอร์ ด นักเขียนชื่อ ดังกล่าวว่า การตั้งใจฟังเป็นการเยินยอทางอ้อมที่มนุษย์น้อยคนนักจะปฏิเสธได้หรือพูดอีกอย่ างก็คือ การเป็นผู้ฟังที่ดีหรือฟังอย่ างตั้งใจนั้น เป็นความลับเล็ก ๆ ที่จะทำให้ใคร ๆ ประทับใจในตัวคุณโดยไม่ต้องลงทุนหรือออ กแรงใด ๆ เลย

2.สัมมาคารวะคือสมบั ติอันล้ำค่า

อุปนิสั ยสำคัญที่ทำให้ใคร ๆ ต่างให้ความเอ็ นดูและชื่นชมคุณตั้งแต่แรกพบคือ กิริย าสุภาพนอบน้อมมีสัมมาคารวะกับทุกคน ไม่ควรเลือ กปฏิบัติเฉพาะกับผู้ที่มีพระคุณหรือผู้ที่อาวุโสกว่าเท่านั้นแต่ควรให้เกียรติ

และสุภาพกับผู้ที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับคุณด้วย อย่ าลืมว่าการเป็นคน มีสัมมาคารวะ ไม่ได้ทำให้คุณดูต่ำต้อยลงแต่อย่ างใด ตรงกันข้าม คุณจะยิ่งได้รับการยกย่องชื่นชมอย่ างจริงใจจากทุกคนที่ได้รู้จัก

3.คุยเรื่องที่เขาสนใจ

บทสนทนาที่จะทำให้ใครต่อใครประทับใจในตัวคุณคือ การเลือ กพูดคุยในเรื่องที่เขาสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักเป็นเรื่องที่เขาเคยพูดถึงอยู่บ่อย ๆ การปล่อยให้เขาได้บอ กเล่า หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนอ กจากจะทำให้เขาเพลิ ดเพลิ นและประทับใจในการสนทนากับคุณแล้ว เขายังรับรู้ถึงความเอาใจใส่ที่คุณมีให้เขาด้วย

4.รอยยิ้มสะก ดใจ

รอยยิ้ม เปรียบดังประตูด่านแรกที่จะทำให้ใคร ๆ รู้สึกประทับใจคุณตั้งแต่แรกพบ ซึ่งกฎมหัศจรรย์ข้อหนึ่งของรอยยิ้ม คือ ถ้าคุณมอบยิ้มที่จริงใจให้กับใคร ผู้รับก็มักจะส่งรอยยิ้มเดียวกันนั้นกลับคืน มาให้คุณทันทีเช่นกันนอ กจากนี้ รศ. ดร.พสุเดชะรินทร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัยยังกล่าวด้วยว่า

ผลการวิจัยทางวิทย าศาสตร์ โดยใช้เครื่อง fMRI เครื่องสแก นสม อง ตรวจสอบปฏิกิริย าของเซ ลล์ส ม อ งพบว่า เมื่อเรายิ้ม เซลล์ส ม อ งส่วนของอารมณ์และความสุขจะถูกกระตุ้นให้ทำงานแสดงให้เห็นว่าการยิ้มทำให้คนเรารู้สึกมีความสุขมากขึ้น โดยการยิ้มเพียงหนึ่งครั้งจะกระตุ้นให้เซ ลล์ส มองด้านความสุขทำงานเทียบเท่ากับการกินช็อ กโกแ ลตถึง 2,000 ชิ้นเลยทีเดียว

5.อาสาช่ว ยด้วยหัวใจ

เพียงคุณมีน้ำจิตน้ำใจ หยิบยื่นความช่วยเหลือให้ผู้อื่นด้วยใจจริงโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ก็สามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ความสุขในใจของผู้อื่นได้แล้ว สิ่งที่คุณมอบให้นั้น ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือมีค่าร าค าแพงแต่อย่ างใดการให้ในสิ่งที่เขาต้องการม ากที่สุดต่างหากที่สำคัญกว่า อาจเป็นเพียงของเล็กน้อย หรือเป็นเพียงกำลังกายที่ช่วยหยิบจับ ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ก็ถือว่ามีคุณค่าน่าจดจำแล้ว

6.ยึดมั่นในความดี

เค ล็ดลับสุดท้ายคือ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ใครหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมารุมรัก โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง หากการเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้คุณต้องสูญเสี ยความเป็นตัวของตัวเอง

หรือต้องฝืนใจทำในสิ่งที่ผิ ดทำนองคลองธรรมเพราะนั่นหมายความว่าคนคนนั้นหรือคนกลุ่มนั้นไม่คู่ควรกับมิตรภาพดี ๆ ที่คุณมีให้ เพียงแค่คุณคิด พูด ทำแต่สิ่งที่ดี ไม่ว่าใครก็ต้องรู้สึกสบายใจและอย ากอยู่ใกล้คุณทั้งนั้น เพราะเขาจะพลอยได้รับแต่สิ่งดี ๆ และมีความสุขย ามที่ได้อยู่กับคุณ

7.ทำให้คนที่คุณได้พบรู้สึกว่าเขาเป็น คนสำ คัญ

ควรให้ความสนใจจดจำรายละเอี ยดเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับคนที่คุณได้รู้จักเอาไว้บ้าง เพราะหากมีโอกาสได้คุยกันอีกครั้ง แล้วเขารู้ว่าคุณจดจำเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับตัวเขาได้เขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า เป็นคนสำคัญในสายต าคุณ และความรู้สึกนี้จะประทับอยู่ในใจของเขาไปอีกนานแสนนาน

8.มาดดีมีชัย ไปกว่าครึ่ง

เราไม่ได้ขอให้คุณรีบไปตั ดชุดสูทราคาแพง หรือทำศัลยก ร ร มให้ดูสวยกว่าความเป็นจริง เพียงคุณหัน มาใส่ใจดูแลบุคลิกภาพให้ดูสะอาดสะอ้านและเรียบร้อยอยู่เสมอก็เพียงพอแล้วเพราะไม่ว่าคุณจะมีอุปนิสั ยน่ารัก

พูดจาหวานหู หรือหน้าต าดีสักเพียงใดก็คงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ถ้าคุณยังแต่งกายสกปรก กลิ่ น ตั วเหม็ นเ ปรี้ ย ว หรือมีกลิ่นปากรุนแรงแทบทุกครั้งที่พบกัน

9.มหัศจรรย์แห่งความกตัญญู

เพียงคุณแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อาทิ คุณพ่อ คุณแม่ ญาติ ครูอาจารย์ รวมทั้งคนอื่น ๆ ที่เคยเกื้อหนุนคุณมา นอ กจากจะทำให้คนที่คุณรักมีความสุขแล้วอานิสงส์ผลบุญนี้ยังแผ่ไปยังบุคคลอื่น

ทำให้ผู้ที่ได้รู้จักคุณพลอยรู้สึกยินดีสรรเสริญ และชื่นชมในตัวคุณ โดยที่คุณไม่ต้องป่าวประกาศคุณงามความดีนั้นด้วยตัวเองเลย

ที่มา  forlifeth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

เกิ ด 5 วันนี้ การเงินดี ชีวิตดีรา บรื่น โช คลาภถามหา

เกิ ด 5 วันนี้ การเงินดี ชีวิตดีรา บรื่น โช คลาภถามหา ว … …