Home ข้อคิด คำคม 7 สิ่งที่เป็นกับดัก ฟุ่มเฟือย ทำให้ไม่มีเงินเหลือเก็บ อย ากร ว ยต้องปรับเปลี่ยน

7 สิ่งที่เป็นกับดัก ฟุ่มเฟือย ทำให้ไม่มีเงินเหลือเก็บ อย ากร ว ยต้องปรับเปลี่ยน

11 second read
ปิดความเห็น บน 7 สิ่งที่เป็นกับดัก ฟุ่มเฟือย ทำให้ไม่มีเงินเหลือเก็บ อย ากร ว ยต้องปรับเปลี่ยน
0

เราทุกคนสามารถมีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีทั้งแผนการใช้ชีวิต แผนงานทางอาชีพ และที่สำคัญคือ การวางแผนทางการเงินอ ย่ างดีและเป็นขั้นเป็นตอน

หากแผนงานทุกอ ย่ างลงตัวทุกคนก็สามารถบรรลุถึงเป้าหมายสมดังที่ตั้งใจ และถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีเงินไม่เท่ากัน รายได้ต่างกันแต่ถ้ามีนิสัยการใช้เงินที่ดีมีแผนการทางการเงิน แบ่งส ร ร

ปันส่วนจัดการเงินได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพ ทุกคนก็จะมีเงินเหลือเพื่อนำไปซื้ อความมั่นงคงให้กับชีวิต และสามารถนำไปทำธุรกิจต่อยอ ดเพื่อให้เงินงอ กเงยเพิ่มขึ้น มาอีกได้

1. เครื่องสำอาง

ความงามของใบหน้า และผิว เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างบุคลิกของคนเราได้ เครื่องสำอางจึงเป็นตลาดที่เติบโตอ ย่ างมาก โดยมีผลิตภัณฑ์หล า ยประเภทออ กมาให้เลือ กใช้ และคนเราก็ชอบทดลองของใหม่ๆ ด้วย เพื่อต่อต้านริ้วรอยชะลอความแก่ชรา

แม้ครีมกระปุกละหล า ยพันถึงหมื่นบาทก็ยอมซื้ อ ทั้งที่แท้จริงแล้วต ามหลักสามัญสำนึก ไม่มีครีมที่ชะลอความแก่ได้เลย เครื่องสำอาง และเครื่องประทินผิวจึงเป็นการใช้เพียงชั่ วครู่ชั่ วย ามเท่านั้น

สิ่งสำคัญคือ การดูแลสุ ข ภ า พแบบองค์รวมมากกว่า การซื้ อเครื่องสำอางจึงควรซื้ อใช้แบบพอเพียงและจำเป็น ไม่หลงเห่อต ามกระแส หรือ การโฆษณาสรรพคุณที่เกินจริง

2. เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

เรื่องความสวยงาม คนเรามักจะลืมคิดถึงฐานะทางการเงินตนเองเสมอ เมื่อเงินเดือนออ กก็อย ากจะซื้ อชุดเสื้อผ้าใหม่หล า ยๆ ชุด รวมถึงเครื่องแต่งกายอื่นๆ เช่น รองเท้า กระเป๋า และหล า ยๆ ครั้ง ก็มักจะติดกับดักเรื่องสงครามการลดร า ค าที่จัดมาเพื่อ ดูดเงินนักช้อป

ทำให้ซื้ อเสื้อผ้าที่เกินจำเป็นต้องใช้ หล า ยคนซื้ อเสื้อผ้ามาแล้วอาจจะไม่ได้ใส่ชุดนั้นเลยก็เป็นได้ เพราะตอนซื้ อเพียงเพราะเห็นว่าลดร า ค า แต่ไม่ได้พิจารณาจริงจังว่า จะเอามาใส่ได้ไหม

เหมาะกับชุดที่มีอยู่แล้วหรือไม่ บางคนแม้ว่าจะนิยมเสื้อผ้าร า ค าไม่แพง แต่ว่าเลิกงานแล้วก็ชอบเดินดูแล้วก็อ ดใจซื้ อไม่ได้ เมื่อซื้ อบ่อยๆ หล า ยครั้งก็รวมกันแล้วมีค่าใช้จ่ายมากในแต่ละเดือน

3. รถยนต์

ลำพังรถยนต์ที่ซื้ อจากศูนย์นั้นไม่ได้ถือเป็นความฟุ้งเฟ้อ เว้นแต่ซื้ อรถที่แพงเกินความสามารถในการผ่อนชำระ และเกินความต้องการใช้งาน แต่การตกแต่งรถต่างหากที่จะทำให้เงินของคุณหมดไปได้อ ย่ างรวดเร็ว เพราะอย ากปรับแต่งรถให้ไม่เหมือนใคร

ทั้งด้านประสิทธิภาพ ความสวยงาม เมื่อซื้ อรถใหม่แล้วก็ต้องมีเงินค่าบำรุงรั ก ษ าเผื่อไว้ในอนาคตด้วย ทั้งค่าภาษี และประกันภั ยรถยนต์ หล า ยคนนิยมตกแต่งเพิ่มอีกหล า ยอ ย่ าง เช่น โคมไฟ ล้อแม็กซ์ แร็คหลังคา โช้คอัพ เบาะหนังใหม่

และซื้ ออุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์อีกหล า ยอ ย่ าง แล้วก็จะพบว่าบางทีไม่ได้ใช้อุปกรณ์นั้นเลย เช่น อุปกรณ์เคลือบขัดสีรถที่น้อยคน มากที่จะได้ใช้เอง เพราะเวลาในชีวิตส่วนใหญ่ก็มักหมดไปกับการทำงานประจำอยู่แล้ว เมื่อซื้ อรถใหม่แล้วอ ย่ าเพิ่งคิดซื้ อสิ่งใดเพิ่มเติมอีกก็จะช่วยให้มีเงินเหลือมากขึ้นได้

4. อาหารนอ กบ้าน กาแฟ ขน ม

การที่คนเราทานอาหารนอ กบ้านนั้นสามารถทำได้ต ามกำลังฐานะ แต่ก็หมายถึงงบประมาณที่ต้องจ่ายมากเกินจำเป็นเช่นกัน เพราะว่าอาหารนอ กบ้านนั้นจะมีร า ค าแพงกว่าการทำอาหารเองเสมอ โดยความจำเป็นของการทำงานคนส่วนใหญ่ ต้องทานอาหารกลางวันที่ทำงานอยู่แล้ว

แต่เมื่อตกเย็นก็อย ากจะไปหาอะไรอร่อยๆ กินหลังจากที่ทำงาน มาเหนื่อยทั้งวัน หล า ยคนจึงติดนิสัยการกินอาหารนอ กบ้าน ซึ่งไม่ต่ำว่า 100 บาท แน่นอน ในแต่ละมื้อ เฉลี่ยราวๆ 200-300 บาท อยู่ที่ระดับร า ค าของร้านค้า ยิ่งเป็นร้านในห้างสรรพสินค้าก็ยิ่งแพง นอ กจากนี้คนเรายังดื่มกาแฟสด กาแฟในร้านกาแฟ รวมถึงขน มต่างๆ ที่มีร า ค าแพง สิ่งต่างๆ เหล่านี้แม้จะดูเป็นร า ค าที่ไม่มากในแต่ละวัน แต่เมื่อรวมกันทั้งเดือน อาจจะต้องตกใจเลยทีเดียว

5. เครื่องประดับ

เครื่องประดับทั้งสร้อยคอ แหวน นาฬิกา เป็นของที่มีร า ค าแพง ถ้ามีเรื่องของอัญมณีแท้เข้ามาเกี่ยวข้ องด้วยแล้วก็จะยิ่งแพงมากขึ้น การซื้ อเครื่องประดับเหล่านี้ เรียกได้ว่าควรจะมีเงินเก็บส่วนที่เหลือใช้จริงๆ เพราะว่าเป็นการตกแต่งประดับร่างกาย เพื่อความสวยงามมากกว่าประโยชน์ใช้สอย

หล า ยคนอย ากซื้ อนาฬิกาประดับสวยหรู เพื่อให้เท่าเทียมเพื่อนร่วมงาน จนต้องรูดบัตรเครดิตซื้ อไปก่อนก็มี ซึ่งโดยแท้จริงแล้วถือว่าเป็นการใช้จ่ายเกินฐานะตนเอง ไม่รวมไปถึงแหวน ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้ อมือต่างๆ

การใช้เงินไปกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้เงินหมดไปได้อ ย่ างรวดเร็ว เพราะแต่ละชิ้นร า ค าเป็นหลักหมื่นถึงแสนบาทได้ ควรจะเลือ กชิ้นที่ชอบจริงๆ และคำนวณว่าไม่กระทบแผนการใช้เงินจะดีกว่า บางทีการรวมเงินไว้ก่อน เพื่อซื้ อของดีมากชิ้นเดียวดีกว่าซื้ อของร า ค ากลางๆ คุณภาพด้อยกว่าหล า ยครั้ง แล้วคุณจะมีความภูมิใจในเครื่องประดับชิ้นนั้น มากกว่า ถ้าได้ซื้ อด้วยเงินสดแทนการซื้ อแบบผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต

6. งานอ ดิเรก

งานอ ดิเรกของคนเราเป็นสิ่งที่ดึงดูดเงินออ กไปได้ง่ายมาก จริงอยู่ที่คนเราทำเพื่อความสุขของตนเอง แต่ด้วยความสุขนี้เองที่เป็นตัวที่ทำให้คนเราสามารถใช้เงินได้ไม่จำกัด ทุ่มไม่อั้นเพื่อให้ได้ของที่ต้องการ

เช่น ของสะสมที่ห า ย ากมีร า ค าแพง หรือ การซื้ อเครื่องดนตรี จักรย าน การสะสมเหรียญ แสตมป์ โมเดล แม้แต่พระเครื่องก็ต าม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความสุขทางใจ แนะนำว่าควรใช้เท่าที่จัดงบประมาณไว้จะดีที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบเงินส่วนอื่นๆ ที่วางแผนไว้

สิ่งที่ต้องระวังคือความอย ากได้ เนื่องจากของนั้นอาจจะเป็นของชิ้นเดียว หรือหาไม่ได้อีกแล้ว ทำให้คนเราใช้เวลาตัดสินใจน้อยเกินไป และไม่ระวังการใช้จ่ายเงิน ดังนั้น งานอ ดิเรกควรเน้นหลักความพอเพียงเช่นกัน

ไม่ทุ่มงบประมาณเพื่อความสุขมากเกินไป การใช้เงินอ ย่ างฉลาดโดยระมัดระวังค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ก็จะทำให้สามารถดูแลการเงินได้ดีกว่าเดิม รู้ว่าเงินควรจะถูกใช้ไปอ ย่ างไร ช่องทางไหนเป็นทางที่ต้องระวังไม่ให้เป็นการใช้เงินที่ฟุ้งเฟ้อ

เพราะความต้องการของมนุษย์เราไม่มีที่สิ้นสุด ได้อ ย่ างหนึ่งแล้ว ก็มักอย ากได้อีกอ ย่ างหนึ่งต ามมา การมีสติ และคิดให้รอบคอบก่อนใช้เงินออ กไป จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำมากที่สุด

7. อุปกรณ์ไอที

IT Gadget รวมถึงสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดูดเงินคนที่นิยมความแปลกใหม่ของเทคโนโลยี หล า ยคนชอบเปลี่ยนชอบลองรุ่นใหม่ๆ ซึ่งก็มีข้ อ ดีตรงที่ดูเป็นคนทันเทคโนโลยี แต่ว่าก็ต้องจ่ายเพิ่มส่วนต่างสำหรับรุ่นใหม่เสมอ

หรือ การซื้ ออุปกรณ์เสริมต่างๆ สมาร์ทวอช สมาร์ทดีไวซ์ อุปกรณ์ IT ที่ออ กมาใหม่ๆ มักจะมีร า ค าแพงในช่วงแรกอยู่แล้ว ถ้าใครที่อย ากล้ำนำเทรนด์ก็หมายถึงต้องจ่ายเงินล้ำหน้าคนอื่นด้วยเช่นกัน เมื่อเทียบกับคนที่รอได้

ให้ร า ค าลงมาสักหน่อยก่อนแล้วค่อยซื้ อ ก็จะทำให้ประหยัดเงินได้มากกว่า อุปกรณ์ไอทีต่างๆ ควรจะซื้ อเท่าที่จำเป็นกับการใช้งานในชีวิตประจำวันจึงจะคุ้มค่า ถ้าไม่ต ามกระแสแฟชั่น มากเกินไปก็จะช่วยประหยัดเงินส่วนนี้ไปได้

ที่มา  aanplearn

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

ยุคนี้เราต้องรอ ด 6 วิ ธีหาร า ยได้เสริม อยู่บ้านแต่ก็มีเ งิ นเข้า

ในปัจจุบันเ งิ นตราได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกช่วงของชีว … …