Home ข้อคิด คำคม 7 วิ ธีทวงห นี้ให้ได้เ งิ นคืน แบบไม่เ สี ยน้ำใจกัน

7 วิ ธีทวงห นี้ให้ได้เ งิ นคืน แบบไม่เ สี ยน้ำใจกัน

9 second read
ปิดความเห็น บน 7 วิ ธีทวงห นี้ให้ได้เ งิ นคืน แบบไม่เ สี ยน้ำใจกัน
0

การทวงห นี้หล า ยๆคนคงเบื่อหน่ายเอามากๆ ทวงทีไรก็ไม่เคยได้มีแต่ทำให้ผิ ดใจกันตลอ ด วันนี้เราเลยจะพามาดูวิ ธีทวงห นี้กัน ทวงให้ได้เ งิ นคืนแบบไม่ให้เ สี ยน้ำใจต่อ กัน ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย

มิตรภาพก่อตัวขึ้นได้ ด้วยความจริงใจและต้องใช้เวลา แต่อาจพังครืนในพริบต า ด้วยเรื่องเ งิ น ๆ ทอง ๆ แต่จะทำอ ย่ างไร ในเมื่อวันนี้คุณเกิดตกอยู่ในฐานะ เจ้าห นี้ เข้าเ สี ยแล้ว จะด้วยตั้งใจหรือไม่ก็ต ามที คุณจะมีวิ ธีทวงห นี้อ ย่ างไร ให้ได้เ งิ นคืน ยิ่งถ้าทำได้โดยไม่เ สี ยน้ำใจกัน ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีและน่าสนใจไม่น้อย

1. อ ย่ าท้อแท้ ต้องอ ดทน เ พ ร า ะฉันเองก็มีเหตุผลไม่ต่างกัน

พย าย ามติดต าม เ ตื อ นความจำบ้างอ ย่ าให้ห่างห า ย เ พ ร า ะลูกห นี้บางคน อาจมีนิสัยขี้ลืมจริง ๆ ไม่ได้มีเจตนา ต้องการผิ ดสัญญาแต่อ ย่ างใด แต่ถ้าระยะเวลาเริ่มเนิ่นนาน เกินกว่าจะรับได้ ขอให้คิดหาเหตุผลถึงความจำเป็น ที่คุณต้องใช้เ งิ นก้อนนี้ มาบอ กพูดกันอ ย่ างตรงไปตรงมา เช่น ถ้าไม่ได้เ งิ นก้อนนี้คืน ครอบครัวเราต้องเดือ ดร้อนแน่ ๆ ถึงคราวที่เธอต้องช่วยฉันแล้ว (เป็นการวัดใจไปในตัว)

2. ให้เกียรติลูกห นี้เสมอทั้งต่อหน้าและลั บหลัง

ไม่ว่าลูกห นี้จะเป็นใคร สิ่งสำคัญคือต้องให้เกียรติเขาเสมอ เ พ ร า ะการเป็นห นี้ไม่ได้ห ม า ยความว่า คนคนนั้น ต้องถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นคนลงไปด้วย เขายังมีชีวิตด้านอื่น ๆ มีบทบาทในสังคมหล า ยด้าน เช่น เป็นผู้นำของครอบครัว มีหน้ามีต าในที่ทำงาน การเปิดเผยว่า เขาเป็นห นี้

อาจทำให้เขาต้องเ สี ยภาพลักษณ์ ที่อุตส่าห์สร้างสมมานานได้ ดังนั้น ถ้าคิดจะพูดคุยเรื่องห นี้สินที่ติดค้าง ก็ควรทำเป็นการส่วนตัว และทำอ ย่ างสุภาพ แต่ก็ต้องหนักแน่นในจุดยืนของเราด้วย เช่น ส่งอีเมล คุยทางโทรศัพท์ หรือพบปะกันเป็นการส่วนตัว

3. ลดความอึดอัดใจด้วยทางเลือ กใหม่

อ ย่ าเสนอลดห นี้ให้ ด้วยเหตุผลว่า กลัวลูกห นี้จะหาเ งิ น มาใช้คืนไม่ได้ เ พ ร า ะการทำเช่นนั้นจะทำให้เขา เคยตัว มากกว่าจะคิดได้ วิ ธีที่เหมาะสมคือ ยื่นข้ อเสนอให้ลูกห นี้สบายใจมากขึ้น เช่น เปิดใจคุยถึงฐานะการเ งิ นของเขาตอนนี้ แล้วประเมินขย ายเวลาชำระห นี้ออ กไปให้เหมาะสม โดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน หรือถ้าไม่สะดวกชำระเป็นเ งิ นก้อน ก็ขอให้เขาแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ แทน

4. ไม่ไหวแล้วจริง ๆ ถึงเวลาต้องหาตัวช่วย

หากทำมา 5 วิ ธีแล้วแต่ยังไม่สำเร็จเ สี ยที คราวนี้คงต้องมีบุคคลที่สาม มาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมให้เ สี ยแล้ว ซึ่งน่าจะเป็นคนที่ลูกห นี้เกรงใจและเคารพ เช่น พ่อแม่ คนในครอบครัวของลูกห นี้ หรือเพื่อนสนิท

5. ใจกล้าเข้าไว้ เ งิ นของเราต้องเอากลั บมา

หล า ยคน มักไม่กล้าเอ่ยปากถามถึงเรื่องห นี้ ที่อีกฝ่ายติดค้าง เ พ ร า ะเกรงใจ กลัวลูกห นี้จะโ ก ร ธ กลัวจะกระทบกระเทือน มิตรภาพและความสัมพันธ์ ยิ่งถ้าเป็นเจ้านาย เพื่อนฝูง ญาติ หรือคนรัก ยิ่งไม่กล้าทวง ในกรณีนี้ ถ้าเป็นเ งิ นจำนวนไม่มาก ไม่คุ้มแน่ ๆ กับความรู้สึกที่ต้องเ สี ยไป

คุณอาจจะเลือ กปล่อยผ่าน คิดว่า ครั้งเดียวช่างมัน แต่หากเ งิ นก้อนนั้น มีความห ม า ยสำหรับคุณหรือครอบครัว คุณก็ต้องเริ่มฝึกตนเองให้มีความกล้า และทำใจแข็งให้ได้ก่อน คิดเ สี ยว่า การให้ยืมเ งิ น เป็นการให้ความช่วยเหลือก็จริง แต่ก็ไม่ต่างจากการทำธุรกิจ อ ย่ างน้อยถ้าไม่มีกำไร (ดอ กเบี้ย) เข้ามา ผู้ล ง ทุ นอ ย่ างคุณ ก็ควรต้องได้ทุนคืนบ้าง ไม่ใช่ห นี้สูญ

6. ตั้งสติ คิดให้ดีก่อนที่จะพูด

การเริ่มพูดคุย ต้องมีการสร้างบรรย ากาศที่ดี เพื่อลดความตึงเครียดให้ลูกห นี้ หรือถ้าเป็นเพื่อนกัน ก็หาจังหวะทวงถามแบบเนียน ๆ เช่น คราวที่แล้วเราจ่ายไป คราวนี้เธอจ่ายให้เราบ้างนะ แต่ถ้าหากเป็นเ งิ นจำนวน มาก บริบทการพูดคุย ก็ควรต้องเพิ่มการชื่นชมความสามารถของเขาบ้าง เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ก่อนว่าด้วยความสามารถที่เขามี คุณเชื่อว่าเขาต้องปลดห นี้ได้แน่ ๆ

7. ทางสุดท้าย กฎห ม า ยช่วยได้เสมอ

ถ้าทำสารพัดวิ ธีแล้วไม่ได้ผล ยอมรับเถอะว่า ห นี้สูญแล้ว เก็บไว้เป็นบทเรียนอัน มีค่าต่อไป แต่ถ้าจำนวนเ งิ น มากเกินกว่าจะทำใจยอมรับได้ คงถึงเวลาต้องพึ่งกฎห ม า ยเ สี ยที ก่อนอื่นให้โอกาสเขาสักนิด ด้วยการแจ้งให้เขาทราบ ว่าคุณผิ ดหวังในตัวเขามากแค่ไหน

และกำลังจะดำเนินการอะไรต่อไป ถ้าคำตอบคือ การปฏิเสธ คุณก็ดำเนินการต่อได้เลย แนะนำว่า ถ้าเคยมีการพูดคุยเป็นล า ยลักษณ์อักษร เช่น อีเมลโต้ตอบ หรือมีสัญญาเ งิ นกู้ สิ่งเหล่านี้ จะสามารถใช้เป็นหลักฐานชั้นดี ในทางกฎห ม า ยได้ต่อไป

เราคงบอ กไม่ได้ว่า วิ ธีการไหนจะดีที่สุด ในการติดต ามเ งิ นคืน มา แต่คำแนะนำที่ดีที่สุดคือ ถ้าอย ากรั ก ษ ามิตรภาพ และระดับความสัมพันธ์ให้ดีต่อไป ไม่ว่ากับใครก็ต าม จงอ ย่ าหยิบยืมเ งิ นทองกัน เป็นดีที่สุด หรือหากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่กำลังตกอยู่ในภาวะนี้แล้ว อ ย่ าทำเพิกเฉย หลงลืมหลบหน้าหลบต าเจ้าห นี้ แต่ขอให้พูดจากันอ ย่ างตรงไปตรงมา และรีบหาเ งิ น มาใช้คืนเขาให้เร็วที่สุด

ที่มา goodlifeupdate  meeruk

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …