Home ข้อคิด คำคม 7 วิ ธีช่วยประหยัดเงิน เป็นหนทางทำให้คุณมีเงินเหลือเพิ่มขึ้น ทำได้ง่ายมาก

7 วิ ธีช่วยประหยัดเงิน เป็นหนทางทำให้คุณมีเงินเหลือเพิ่มขึ้น ทำได้ง่ายมาก

8 second read
ปิดความเห็น บน 7 วิ ธีช่วยประหยัดเงิน เป็นหนทางทำให้คุณมีเงินเหลือเพิ่มขึ้น ทำได้ง่ายมาก
0

ความประหยัด การประหยัดเป็นการรู้จักใช้จ่ายต ามความจำเป็น รวมทั้งใช้ทรัพย ากรอ ย่ างคุ้มค่าและเหมาะสมทุกคนเกิดมาต่างก็อย ากมีชีวิตอยู่อ ย่ างย าวนาน อ ย่ างมีความสุข ความสะดวกสบาย การที่คนเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการดังกล่าวนี้ เราจำเป็นต้องใช้ทรัพย ากรธรรมชาติหรือจัดหามาด้วยความย ากลำบาก ดังนั้น เราจึงควรเริ่มประหยัดตั้งแต่วันนี้

รู้ๆ กันดีอยู่แล้ว การเก็บเงินเนี่ย เป็นหนทางที่ทำให้คุณมีเงินเพิ่มขึ้น แต่ยังมีวิ ธีประหยัดแปลก ๆ ที่คุณได้ยิน ต้องพูดเป็นเ สี ยง เดียวกันว่า ใช่หรอ มันจะช่วยให้คุณประหยัดเงิน ได้มากขึ้น แบบไม่ต้องเก็บเงินจะเป็นอะไร ไปดูเลย

1. วางขวดน้ำ ไว้ใน แ ท ง ก์โถส้ วม

หล า ยๆ ท่านอาจจะเคยได้ยิน วิ ธีนี้มาบ้างแล้ว นั่นก็คือ การนำขวดน้ำ ใส่น้ำจนเต็มขวด นำไปวางเอาไว้ ใน แ ท ง ก์เก็บ น้ำ ของโถส้ ว ม มันจะช่วยทำให้โถส้ วม ปล่อยน้ำมา กั กเก็บเอาไว้ใน แ ท ง ก์น้อย ลง เพราะมีขวดน้ำวางไว้แทนพื้น ที่ของน้ำ จึงประหยัดน้ำจ ากการใช้โถส้ วม ได้พอสมควรเลยล่ะ

2.ใช้ถุ งพลาสติก ซ้ำ

การไปซื้ อของ เข้าบ้าน ทำให้คุณมีถุงพลาสติก เต็มบ้านไปหมด แน่นอนว่า คุณคงรู้ดีว่าต้องใช้เวลาหล า ยล้านปี กว่าจะย่ อ ย สล า ยไปได้ ฉะนั้น จงนำมันกลับมาใช้ซ้ำ เ ช่น นำไปใช้เป็นถุง ไว้ใส่ข ย ะ เพราะมันจะประหยัดเงิน ในการซื้ อไปได้มากขึ้น หรือนำไปใช้เมื่อไป ซื้ อของครั้งต่อไป มันจะช่วยประหยัดเงินแล้ว ยังช่วยลดภ าวะ ข ย ะ ล้นโลกได้ด้วย

3.ให้นอนให้เร็วขึ้น

การที่จะนอนให้เร็วขึ้น มันช่วยประหยัดเงินได้ ยังไง ช่วยได้นะ ถ้าคุณนอนไว ไฟฟ้า ในตอนกลางคืน ก็จะใช้น้อยลง เมื่อนอนเร็วตื่นเช้ากว่าปกติ คุณจะได้ใช้ประโยชน์ จากแสงอาทิตย์ ทำให้กิจกร ร ม ในชีวิตประจำวันของคุณสำเร็จไวขึ้น

เห็น มั้ย ว่าการประหยัดเงิน มีเงินเหลือในกระเป๋า แทบจะไม่ต้องเก็บเงินเลย แค่ปรับตัว ปรับการใช้ชีวิตประจำวัน เล็ก ๆ น้อย ๆ แค่นั้น มันจะช่วยให้กระเป๋า ของคุณ มีเงิน มากขึ้นไงล่ะ

4.ผัก ทานให้มากๆ

ถ้าคุณไปเดินตลาดคุณจะรู้ได้ทันที ว่าราค าของผักสดนั้น ถูกกว่า เนื้ อ สั ต ว์มาก ถ้าเปลี่ยน มาทาน อะไรที่ประกอบขึ้น จากผั กให้มากๆ มันจะช่วยให้คุณ จ่ ายค่ าอาหารน้อยลงได้ประหยัดเงินได้ นอ กจากนี้ผัก ยังมีไ ฟเบ อร์สูง ช่วยให้ระบบขั บถ่ ายของคุณดีขึ้น ทั้งสุ ข ภ า พและประหยัดเงิน

5.อ ย่ าสระผมบ่อย

การสระผมทุกวัน นอ กจากจะทำให้ ต้องใช้น้ำมากขึ้น แล้วสำหรับคุณสุภาพสตรีนั้น ผมย าวก็ต้องเปลืองค่าไ ฟ เครื่องเป่า ผมให้แห้งด้วย หากคุณสระ ผมไม่บ่อยนั้น มันจะสามารถช่วย ให้ผมของคุณ มีความมั นน้อยลงได้ ปล่อยให้มีน้ำมั น ต ามธรรมชาติ ปกคลุ มหนั งศี รษ ะให้ชุ่มชื้นบ้าง หนั งศี รษ ะก็จะผลิ ตน้ำมั นออ กมา น้อยลงและยังช่วยให้ คุณประหยัด ค่าน้ำ ค่าไ ฟ ได้อีกด้วยนะ

6.ใช้เงินส ดแทน

หล า ยๆ คนใช้จ่ายด้วยบั ตรเค รดิ ต เพราะสะดวกง่าย เร็วกว่าเงินสด และด้วยความสะดวกและง่ายเนี่ยแหละ ที่ทำให้ใช้จ่ายเพลิน เกินงบและทำให้เป็นห นี้ ลองเปลี่ยน มาใช้เงินสด ในการใช้จ่ายต่างๆ

ดูสักเดือนนะ มันอาจจะยุ่งย ากไปหน่อย แต่วิ ธีนี้เนี่ย จะทำให้คุณได้รู้ว่า นแต่ละวันคุณหมดเงินไป กับอะไรบ้าง เสมือนการเรียนรู้ วิถีการใช้เงินของตัวคุณเองไปด้วย แล้วทำให้คุณประหยัด เงิน มากขึ้น ไม่เป็นห นี้ บัต รเค รดิ ตไง

7.เลิกใช้คูปอ ง ส่ว น ลด

หากมองเผิน ๆ อาจจะรู้สึกว่า มันช่วยให้คุณประหยัด แต่รู้มั้ยว่าคูป อ ง เหล่านี่ มัน มักนำพาขา ช็อ ปทั้งหล า ย ให้ใช้จ่ายมากกว่าความจำเป็น นั่นเพราะคำว่าส่ว นลด เช่นคูปอ งสามารถมอ บส่ว นลด 5 เปอร์เซน ได้

แต่ก็จะ มี ด อ กจันเล็กๆ กำกับไว้เสมอว่าต้องมียอ ดซื้ อ สูงเท่านั้นเท่านี้ เช่น 5,000 ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะใช้คูป อ งส่ว นล ดได้ คุณจึงต้องซื้ อของมากกว่าปกติ

ที่มา  tamnanna

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

อานิสงส์ของการปิดทองพระถูกตำแหน่ง ชีวิตร าบรื่นรุ่งเรือง

สำหรับใครที่ชอบการทำบุญ โดยเฉพาะทำบุญด้วยการปิดทองพระ ร … …