Home ความเชื่อ ดวง 6 รา ศี ถึงคิวร ว ย ชีวิตจะดีขึ้น เริ่มลืมต าอ้าปากได้ เรื่องดีๆ จะเข้ามา

6 รา ศี ถึงคิวร ว ย ชีวิตจะดีขึ้น เริ่มลืมต าอ้าปากได้ เรื่องดีๆ จะเข้ามา

8 second read
ปิดความเห็น บน 6 รา ศี ถึงคิวร ว ย ชีวิตจะดีขึ้น เริ่มลืมต าอ้าปากได้ เรื่องดีๆ จะเข้ามา
0

6 ราศี ถึงคิวร ว ย ชีวิตจะดีขึ้น เริ่มลืมต าอ้าปากได้ เรื่องดีๆ จะเข้ามา

รา ศีกุมภ์

เรื่องการเงิน มีความมั่งคั่ง การเงินเพิ่มพูน ผลตอบแทนจากการทำงานหนักอย่ างสมค่า และแรงสนับสนุนจากครอบครัวญาติพี่น้องด้วย สิ่งที่จะส่งเสริมการเงินของคุณในปีนี้ คืออิทธิพลจากผู้คนโดยรอบ ความสัมพันธ์ที่มั่นคง ทุนรองรังเดิม

หรือทรัพย์มรดกในทุกรูปแบบหากคุณมีการสมรสหมั้นหมาย จะมีการหลอ มรวมของทรัพย์สิน หรือต่างช่วยเพิ่มพูนความมั่งคั่งของกันและกัน จะหมายถึงการได้พบคู่แท้ด้วย อ ยู่กันแล้วรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่ างมาก หากปีนี้คุณจะใช้เงินกับเรือนหอ การปลูกสร้างบ้าน

การซื้อที่ดิน การทำธุรกิจร่วมกับคู่และญาติพี่น้อง จะมีความราบรื่น ได้รับสิ่งดี ๆ กลับมาแน่นอนชีวิตจะเปลี่ยนไปแบบไม่ทันตั้งตัว จะมีโชคมีลาภจากญาติพี่น้อง จะนำพาสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต อีกทั้งคนมีคู่นั้น

ให้ระวังเรื่องรักๆเลิก อย่ าพูดอะไรที่บั่นทอนจิตใจ เงียบเสียดีกว่า หลังจากเดือนนี้ชีวิตจะดีพร้อ ม อาจมีบ้านหลังใหญ่เป็นของตัวเอง แชร์เก็บไว้ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายด้วยเถิด สาธุ

รา ศีตุลย์

อารมณ์ความรู้สึก จะมีอิทธิพลมากต่อชีวิตการทำงาน ยิ่งคนที่ทำมาค้าข า ย ทำธุรกิจส่วนตัว จะรู้เลยว่าอารมณ์มีผลต่อ ย อ ด ข า ยอย่ างไร เป็นปีที่เด่นสำหรับคนทำการค้าออนไลน์หรือเริ่มธุรกิจแนวใหม่ งานที่เจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ งานที่เล่นกับอารมณ์ความรู้สึก

ของกิน ของประดับ ความรักความสัมพันธ์ จะได้โชคลาภเข้ามาอ ยู่ไม่ขาด แต่งานที่ต้องพึ่งพาคนอื่น งานประจำในหน่วยงานของรัฐ งานที่อ ยู่กับองค์กรใหญ่ ๆ จะมีเหตุลูบหน้าปะจมูก ไม่มีความคล่องตัวเท่าที่ควรแต่จะได้พลิกจังหวะในช่วงปลาย ๆ ปี ที่ต้องระวังให้มาก

คือความคาดหวังที่เสียศูนย์ การได้ของมีตำหนิ หรือลงทุนไปมาก กลับได้กำไรมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย รายได้จากการทำงานเป็นเบี้ยหัวแตกก็มี ต้องอาศัยความอ ดทนในการพยๅยๅมลุกขึ้นใหม่ให้ได้ จิตใจเป็นเรื่องสำคัญ

และกับคนที่ไปกันไม่ได้ให้หยุดแล้วไปใช้ความพยๅยๅมในทางอื่นดีกว่า ถึงจุดหนึ่ง คุณอาจจะเหมาะกับการทำอะไร ๆ ด้วยตัวเอง ใครที่อ ยๅกทำธุรกิจส่วนตัวควรคิดจริงจังได้แล้ว ในปีนี้คุณยังมีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลใหญ่ๆ ด้วยนะ แชร์เก็บไว้ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายด้วยเถิด สาธุ

รา ศีมีน

ความมีใจอารีอารอบ ความมีเมตต ากรุณาใจบุญ สุนทาน เห็นอ กเห็นใจคนอื่น เข้ากับคนง่าย หวั่นไหวต่ออารมณ์ เจ้ายศเจ้าอย่ าง เจ้าระเบียบ รักความประณีต ชๅวราศีมีน โดยทั่วไปจะมีนิสัยใจคอแปลกไปกว่าชๅวราศีอื่น รักความสวยงาม รักความเรียบร้อ ยเป็นระเบียบ

เป็นคนมีอารมณ์หวั่นไหวง่าย อะไรนิดอะไรหน่อ ยก็คิดมาก คนราศีนี้ไม่มีพิ ษมีภัยกับใครคุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่ประสบปัญหาในการงาน เพราะการพยๅยๅมทำต ามหน้าที่โดยปราศจากความคิด พูดแรง ๆ

ได้ว่า การปกป้องตัวเองมากเกินไป การกลัวผิด กลัวพลาด กลัวความล้มเหลว จะทำให้ไม่อาจเติบโตไปได้ การเรียนรู้กับความผิดพลาดจะทำให้คุณมีประสบการณ์มากกว่า ชีวิตทางการงานของคุณนั้น

ยังมักสำเร็จได้ด้วยการลงมืออย่ างเป็นรูปธร รมชีวิตคุณจะมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น หากคุณได้พัฒนาการสื่อสาร การหยุดความน้อ ยเนื้อต่ำใจในวาสนา และมีศรัทธากับการลงแรงลงใจ

คุณจะข้ามด่านต่าง ๆ ได้แน่นอน ถ้าคุณเต็มที่กับมัน และที่สำคัญในปีนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลใหญ่ๆ อีกด้วย แชร์เก็บไว้ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายด้วยเถิด สาธุ

รา ศีกันย์

การงานของคุณเด่นมากนะ และเน้นไปยังเรื่องของการใช้ความคิดสร้างส ร ร ค์ การทำงานเชิงรุก และการจัดการสิ่งต่าง ๆ อย่ างเป็นระบบ อย่ างมีวินัย จุดอ่อนและจุดเด่นของคุณในปีนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องของเวลา หากคุณจัดการให้ดีแล้ว

จะทำสิ่งต่าง ๆ ให้ลุล่วงได้ แนะนำให้เพิ่มสปีดตัวเอง อะไรที่ไม่ควร รอก็อย่ าช้า อะไรที่ต้องรีบทำก่อนต ามลำดับความสำคัญ อย่ าพลาด สิ่งที่จะทำให้คุณเกิดปัญหาต ามมาภายหลังมาก คือ การทำอะไรล่าช้าเกินไป ควรบริหารจัดการให้ดี อย่ าประเมินผิด และอย่ าชะล่าใจ อุปส ร ร ค ทางการงานเป็นเรื่องของเวลาความกระตือรือร้นจะพาคุณไปหาช่องทางเด่น ๆ และจะได้มิตรทางการงาน

อันนำไปสู่ผลประโยชน์ที่ดีในอนาคต ในภาพรวมแล้ว คุณหวังได้ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ การสอบ การแข่งขัน และจะมีผู้ช่วยเหลือเกื้อ กูลอ ยู่มาก เรื่องหนัก ๆ นั้นเจอแน่ แต่ไม่ต้องกังวลถ้าคุณเองสู้ไปไม่ถอ ย แล้วจะได้ชัยชนะ ในปีนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลใหญ่ๆ อีกด้วย แชร์เก็บไว้ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายด้วยเถิด สาธุ

รา ศีเมษ

การเงินมีการขยับขยๅยกิจการให้เติบโต หรือจับมือเพื่อนๆ ร่วมลงทุนธุรกิจใหม่ ทิศทางดีไปได้สวย และด้านการเงินก็เป็นผลดี ที่มีผู้สนับสนุนหรือหมุนเงินได้ต ามแผนการเงินเดิมก็พอ ดี การเงินใหม่ก็ยังพอ มีมา มีโชคดี การงานเป็นโชคลาภ

จับงานไหนได้ผลดีเป็นมาตรฐานได้เกินร้อ ย จะเสี่ยงสลากรางวัล โชคดีอ ยู่หน้าไซต์งานหรือ กำลังชุลมุนวุ่นวายเคลียร์งานอ ยู่ พ่อค้าแม่ข า ยสลากหยิบยื่นเรียกขานก็ซื้อเสี่ยง

ไว้เป็นโชคดีคุณเป็นพวกขยันทำมาหากินแบบหนักหน่วงมากเป็นพิเศษ และแน่นอนว่า มันส่งผลให้คุณมีรายรับมากขึ้น มากขึ้นทุกๆเดือน แต่ อย่ าลืมว่า มีรายรับมาก รายจ่ายก็มากขึ้นเช่นกัน

ด ว ง ของคุณในช่วงนี้กำลังไปได้สวยเลยทีเดียว การงาน การเงิน ความรัก ดีไปหมดทุกอย่ าง สุขภาพไม่เต็มร้อ ยเท่าไหร่ เป็นเพราะความขี้เกียจของตัวคุณเองนี่แหละ แน่นอนว่า ด ว ง คุณเป็นผู้มีวาสนา ในปีหน้านั้นจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอคุณอ ยู่มีโอ กาสได้บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม แชร์เก็บไว้ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายด้วยเถิด สาธุ

รา ศีพิจิก

ช่วงนี้เป็นโอ กาสอันดี ให้ลุกขึ้นลุยมาทำอะไรใหม่ๆ คุณจะมีโอ กาสที่จะประสบความสำเร็จมูลเหตุอย่ างหนึ่งของความร ว ยคือทาน ใครที่ทำทานตลอ ดชีวิต ทานที่ทำกับคนทานที่ทำกับพระ สร รพสัตว์ทั้งหลาย นับว่าเป็นทานอันยิ่งใหญ่ และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คนที่จะได้พรจากพญานาคราช คือบุคคลผู้แจกทานใน 4 ทิศ มีอ ยู่ในพระไตรปิฎกเลยเป็นมูลเหตุต่อ

การไปสู่ความร ว ย และช่วงเวลาของความร ว ยของชๅวราศีพิจิกคือตั้งช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไป จงให้พลิกฟื้นกำลังกาย กำลังใจ และที่สำคัญความรัก จะเป็นจุดสำคัญที่

นำคุณไปสู่ความร ว ย ราศีพิจิกยังเป็นคนที่ยิ่งแก่ ยิ่งร ว ย มีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลใหญ่ๆ อีกด้วยอย่ าเพิ่งท้อแท้ อย่ าเพิ่งเหนื่อ ยใจ ความหวังของสิ่งที่ตั้งใจจะประสบความสำเร็จในไม่ช้านี้แล้ว 7 ปีที่ผ่านมาดูเหมือน

ว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเลย เหมือนกำลังย่ำอ ยู่กับที หนำซ้ำเงินก็หมดไปวันๆ บอ กเลยว่ากลางเดือนนี้นั้น จะมีโชคใหญ่จากผู้เป็นที่รัก ทำอะไรร่วมกับจะเริ่มประสบความสำเร็จ

หลังจากล้มเหลวด้วยกันมาแล้วหลายครั้ง หลายครา และในปีหน้านั้น ชีวิตจะผลันเปลี่ยน เตรียมมีโชคได้เลยนะ บ้าน รถ คุณจะมีในไม่ช้านี้แล้ว แชร์เก็บไว้ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายด้วยเถิด สาธุ

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

4 วันเกิด ด ว งเปิด รับทรั พย์ มีแต่รว ยกับรว ย ชีวิตดีขึ้นมาก

4 วันเกิด ด ว งเปิด รับทรั พย์ มีแต่รว ยกับรว ย ชีวิตดี … …