Home ข้อคิด คำคม 6 ข้ อที่ต้องทำในการใช้ชีวิตในวัยที่แก่ชราแล้ว ถ้าทำได้จะมีความสุขมาก

6 ข้ อที่ต้องทำในการใช้ชีวิตในวัยที่แก่ชราแล้ว ถ้าทำได้จะมีความสุขมาก

9 second read
ปิดความเห็น บน 6 ข้ อที่ต้องทำในการใช้ชีวิตในวัยที่แก่ชราแล้ว ถ้าทำได้จะมีความสุขมาก
0

เป็นที่ทราบดีว่าสัดส่วนประชากรสูงวัยของไทยกำลังเพิ่มจำนวนขึ้น จนเป็นสังคมสูงวัย บริบทของการเป็นผู้สูงอายุจากนี้ต่างไปจากแต่ก่อน จะมารอพึ่งลูกหลานหาเลี้ยงดูคงทำไม่ได้อีกแล้ว เพราะเ ด็ กแรกเกิดและวัยทำงานจะเริ่มลดลง

ฉะนั้นต้องเป็นผู้สูงอายุรุ่นใหม่ ซึ่งนอ กจากต้องเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้ลูกหลานเหมือนเดิมต่อไปแล้ว ยังต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด ด้วยร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่เข้มแข็ง และเงินที่เพียงพอ

เมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไปแล้ว จงใช้ชีวิตให้มีความสุข เมื่อทำได้จะดีมาก หล า ยคนกังวลว่าเมื่อเราแก่ตัวไป จะไม่มีใครเลี้ยงดู แม้จะมีลูก ลูกก็มีครอบครัวของเขา และไม่อย ากที่เป็นตัว ถ่ ว ง ลูก เราจะทำอ ย่ างไร เพื่อที่จะสามารถอยู่ได้และไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นๆ

1. ไ ร้ ความกังวล

ใช้ชีวิตอย่ างไม่กังวล เรื่องของลูกๆ อะไรที่คุณพอที่จะช่วยได้ก็ให้ความช่วยเหลือเขา อะไรที่อยู่นอ กเหนือหรือลูกๆ ไม่ต้องการให้คุณช่วย ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลหรอ ก อย่ าเข้าไปก้าวก่าย คนเราแก่แล้วจัดการเรื่องของเราก็เพียงพอไม่ต้องไปยุ่ง ปั ญ ห า ของคนอื่นเขา ยุ่งมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ตัวคุณเองลำบาก

2. อยู่ด้วยตัวเอง

เมื่อแก่ตัวลง ก็ยังต้องพึ่งตัวเอง ลูกๆไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอ ด ไม่เอาความหวังที่จะให้ลูก ดูแลเราตอนแก่ตัวไปฝากไว้กับเขา เพราะเขาก็มีงานที่ต้องรับผิ ดชอบเหมือนกัน

มันเหมือนไปเพิ่มความ ก ด ดั น ให้เขา คุณไปอยู่กับลูกก็มักจะพูดเรื่องที่ไม่ควรพูด ทำให้ไม่มีความสุข อยู่ที่บ้านของคุณเองดีกว่า ใช้ชีวิตอย่ างสงบสุข เรียบง่าย ด้วยเงินเก็บของคุณ

และไม่แบ่ ง สมบัติให้ลูกเร็วไป จำไว้นะ ของพ่อแม่ยังไงก็เป็นของลูก แต่ของลูกยังไงก็ไม่ใช่ของพ่อแม่ เวลาคุณแบมือขอเงินลูก คุณจะรู้ว่ามันย ากเพียงไหน

3. ชีวิตที่มีสีสัน

ทำให้ชีวิตของเรามีสีสัน ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยเ สี ย ง เพลง จงหากิจก ร ร มที่น่าสนใจฟังเพลงที่คุณชื่นชอบ อย่ าทำให้ตัวเองให้รู้สึกแ ย่ ผ่อนคล า ยอารมณ์บ้าง ยิ้มแย้มแจ่มใส ทิ้งปัญหาและความทุ ก ข์ ไป ทำตัวเองให้สดใส

4. สุ ข ภ า พที่ดี

การมีสุ ข ภ า พที่ดี และร่างกายแข็งแร งเป็นสิ่งที่สำคัญ เมื่อแก่ตัวยิ่งสำคัญ สุ ข ภ า พแข็งแร ง กินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับเพียงพอ เมื่ออายุมากขึ้นต้องรักษ าสุ ข ภ า พ ดูแลตัวเองให้มากกว่าเก่า สนใจเรื่องของผู้อื่นให้น้อยลง ออ กกำลังกายเป็นประจำ เรียนรู้วิธีการดูแลสุ ข ภ า พอ ย่ างถูกวิ ธี

5. ไม่ทวงบุญคุณ

คนเรา เมื่อแก่ตัวไปแล้ว อ ย่ าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆ มาพูดตลอ ด เวลาคุณเคยช่วยเหลือใคร คนอื่นทำดีกับคุณไหม ก็ปล่อย ผ่ า น ไป คุณแค่รู้ตัวคุณก็พอแล้วหากลูกขอให้คุณไปช่วยดูแลหลาน ก็อ ย่ าหงุดหงิดทั้งวัน แล้วบ่นต่อหน้าหลานว่าลำบาก เมื่อตัวคุณอย ากทำก็ทำ ถ้าไม่เต็มใจที่จะทำก็เพียงหา วิ ธีปฏิเสธก็พอแล้ว

6.ต้องใจกว้าง

แก่แล้วไม่ต้องเคร่งครัดกับตัวเองมากหรอ ก เปิดใจให้กว้าง กินอะไรก็กิน ระวัง ปั ญ ห า สุ ข ภ า พด้วย อย ากใส่อะไรก็ใส่ไม่ต้อง ก ลั ว การใช้เงิน เป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงินเพื่อตัวเองแล้ว ถ้าไม่ใจกว้างกับตัว สุดท้ายเมื่อคุณจากไป เงินก็ไม่ได้ไปด้วยหรอ กนะ

หากผู้สูงอายุได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ก็จะช่วยให้ปรับตัว และเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งบุตรหลานหรือผู้ใกล้ชิดมีส่วนสำคัญมาก ที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยได้อยู่อ ย่ างมีความสุข

ที่มา  san-sabai  matichon

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

วิ ธีขอขมาเทวดาประจำตัว ทำถูกวิ ธี ชีวิตดีมีแต่เจริญรุ่งเรือง

การสวดบูชาเทวดาเป็นการปฏิบัติอ ย่ างหนึ่งเพื่อถวายบูชาบ … …