Home ความเชื่อ ดวง 5 สิ่ง พกติดตัวไว้ ช่วยเรียกท รั พ ย์ ให้โชค มีเงินใช้ไม่ข า ดมือ

5 สิ่ง พกติดตัวไว้ ช่วยเรียกท รั พ ย์ ให้โชค มีเงินใช้ไม่ข า ดมือ

10 second read
ปิดความเห็น บน 5 สิ่ง พกติดตัวไว้ ช่วยเรียกท รั พ ย์ ให้โชค มีเงินใช้ไม่ข า ดมือ
0

สำหรับ เครื่องราง เป็นสิ่งที่มีมาตั้งสมัยโบราณกาลนับพันปีมาแล้ว และประวัติเครื่องรางของขลังไม่ได้มีเฉพาะแต่ในเมืองไทยเท่านั้น ชนชาติอื่น ๆ ก็มีเครื่องรางใช้กัน มานานแล้ว

โดยเชื่อ กันว่าของสิ่งนี้จะสามารถปกป้องคุ้มครองภั ยอันตรายต่าง ๆ ให้ได้ รวมทั้งในเรื่องของโชคลาภ ความโชคดีทั้งหล า ยทั้งปวง

ต ามค ว า มเ ชื่ อแล้วมีหล า ยอ ย่ า งที่จะให้โ ช ค เรียกท รั พ ย์สินเงินทองเข้ามาในบ้าน ทำให้มีเงินใช้แบบไม่ข า ดสายเลย โดยมี 5 สิ่ง เป็น มงเป็นคล เอา

มาติดบ้านไว้ ซึ่งบางอ ย่ า งอาจจะหาได้ง่าย บางอย่ างอาจจะห า ย าก ไม่จำเป็นจะต้องมีทุกอันก็ได้ แค่ 1 อย่ างก็ได้เหมือนกัน มีอะไรบ้างก็มีมาลองอ่ า น

และเลือ กกันดูได้เลย และเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ ที่หล า ยคนก็ทำต ามกัน มานานแล้วช่วยให้ได้ผลดีทีเดียว เราจะลองดูบ้างมันก็ไม่ได้เสี ยอะไรว่าไหม

1 เงินขวัญถุง

การเลือ กเงินขวัญถุงก็ไม่ย า ก อาจจะเลือ กพกต ามคำแนะนำของห ม อ ดู ทั้งหล า ย เช่น เงินขวัญถุงต ามวันเกิด ต ามร า ศี หรือจะให้ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นเงินก้อนรักที่ให้พ่อ กับแม่ เงินแต๊ะเอีย เลือ กมาเก็บใส่กระเป๋าเอาไว้สักใบ จะช่วยดึง ดู ดให้เงินเข้ามามากกว่าเดิม

2 แหวนหั ว น ะ โ ม เ ส ริ มด ว ง

เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลชิ้นเอกขอ ง น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ชเลย ซึ่งหั ว น ะ โ มก็เป็นของมงคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ค น น ค ร ฯ ต่างก็รู้จักกันเป็นอ ย่ า งดีและ

นิยมพกติดตัวเอาไว้ เชื่อว่ามีพุ ท ธ คุ ณ ครอบจักรวาลเลยทีเดียว อีกทั้งยังช่วยด้านเมตต า มห า นิ ยม ดึงดูดโชคลาภดีๆ เข้ามา ป้องกันภั ย อั น ต ร า ยทั้งปวง หากสามารถหามาได้ก็อ ย่ า ลื ม พกติดตัวเอาไว้

3 กระเป๋าเงิน

การจะให้มีเงินเข้ากระเป๋า เราก็ต้องมีกระเป๋าเงินดีๆ เสี ยก่อน ซึ่งดีในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าราคาแพง แต่เป็นกระเป๋นสต างค์แบบไหนก็ได้ ราคาเท่าไหร่ก็ได้

ขอให้เป็นที่ถูกโฉลกกับเรา อาจจะเลือ กกระเป๋าเงินต ามวันเกิด ต ามราศีเกิดก็ได้ ซึ่งหากใช้กระเป๋าที่เข้ากับเราจะช่วยเรียกโชค เรียกท รั พ ย์ เงินทอง ต่างๆ เข้ามา

4 รู ป พ่ อ กับ แ ม่ ผู้มีพระคุณ

พระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือพ ร ะในบ้าน ภ า พ พ่อแม่ก็เป็นภาพที่เป็นของมงคลเหมือนกัน พกเอาไว้ติดตัวจะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา แถมยังเป็นเครื่องรางที่ดีที่สุดแบบไม่ต้องป ลุ ก เ ส ก เลยด้วย

5 กำไ ล พ ญ า น า ค

เป็นวั ต ถุ แ น ว เครื่องประดับบ้าง เป็นกำ ไ ลพ ญ า น าค อาจจะหา ย า กสักหน่อย ถ้าใครมีหรือหาได้ก็เอามาใส่ เอามาเก็บในบ้านเลย จะช่วยในด้านของเสริ

มโ ช ค ล า ภ วาสนา เชื่อว่าพญานาคจะคอยช่วยเหลือ ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ดี กินดี มีความสุข แล้วยังเพิ่มพูน ปั ญ ญ าให้อีกด้วย ช่วยปกป้อง คุ้ มครองคนในบ้านให้พ้นจาก ภั ย อั น ต ร า ย ทั้งปวง

อาจจะยังมีอีกหล า ยอ ย่ างที่เป็นของช่วยเ ส ริ ม ด ว งได้ แต่สำหรับใครอย ากจะมีวัตถุมงคลสักอย่ างพกไว้ติดตัวเรียกเงินทอง ท รั พ ย์สินของมีค่าเข้ามาก็

ลองเลือ กจากบทความนี้ก็ได้ มีแค่ 1 อย่ างก็ได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีคร บ ทุ กข้อ

แต่ก็จะต้องประกอบด้วยการขยันทำมาหากิน ทำความดี ประกอบอ า ชี พ สุ จ ริตด้วยนะ หากเงินที่ได้มาแบบร้อนๆ มัน มักจะอยู่กับเราไม่นาน

ที่มา  horoscopedaily99  th.wikipedia

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

สังเกตง่ายๆ 8 ลักษณะใบหน้า ของผู้หญิงมีเงิน ชีวิตมีแต่ความเจริญ

ชาว​จีน​เชื่อถือ​กัน​มา​ย าว​นาน​ว่า คน​เรา​อาจ​พูด​อะไ … …