Home ข้อคิด คำคม 5 ข้ อคิดฝึกเป็นผู้หญิงใจเย็น คิดได้ชีวิตก็มีความสุข

5 ข้ อคิดฝึกเป็นผู้หญิงใจเย็น คิดได้ชีวิตก็มีความสุข

8 second read
ปิดความเห็น บน 5 ข้ อคิดฝึกเป็นผู้หญิงใจเย็น คิดได้ชีวิตก็มีความสุข
0

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ทุกอย่ างดูรีบเร่งอยู่ตลอ ดเวลา จนอาจทำให้เรามีความอ ดทนน้อยลงกว่าแต่ก่อน และเพราะความอ ดทนที่น้อยลงนี่ละ ที่ทำให้เราหงุดหงิดและเกิดความเครียดง่ายขึ้นกว่าเดิม

ความรู้สึกเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นสะสมกันเป็นเวลานานก็อาจจะทำให้สุ ข ภ า พจิตแย่ลง กล า ยเป็นคนอารมณ์แปรปรวน บางรายอาจหนักถึงขนาดกล า ยเป็นโ ร คซึมเศร้า ซึ่งทุกอย่ างที่เกิดขึ้นก็เพราะเรามีความอ ดทนน้อยลงนั่นเอง

แต่เราจะทำอย่ างไรให้มีความอ ดทน มากขึ้นละ การมองโลกในแง่ดีก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง แต่ก็ยังมีวิธีง่าย ๆ ที่เราสามารถทำได้ วันนี้เราขอแนะนำ 5 ข้ อคิดฝึกเป็นผู้หญิงใจเย็น คิดได้ชีวิตก็มีความสุข เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ว่าเราจะฝึกความอ ดทนให้ตัวเองได้อย่ างไรบ้าง

1. เมื่อใดที่เธอรู้สึกไม่พอใจ ลอง ไตร่ตรองดู ไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอ ดไป เธออาจไม่ได้ร ว ยล้นฟ้าเหมือนเ ศ ร ษ ฐีมี เ งิ น แต่เธออาจมีความสุขอันเรียบง่ายที่เ ศ ร ษ ฐีโหยหาก็เป็นได้

และเธอยังแข็งแรกมากกว่าคน ที่นอนป่วยอยู่ต ามโรงพย าบาล เธอโชคดีกว่าคนอื่น อีกมากเพียงใด เธอจงจำไว้ มองล่ างเธอเหลือ มองเหนือเธอข า ด

2. เมื่อใดที่เธอ กลัดกลุ้ม ลองสุดล มห า ยใจลึกๆ ทบทวนดูว่าชีวิตนี้ มัน มีแต่ลดกับลด ปฏิทินที่ฉีก ไปในวันนี้กำลังบอ กเธอว่าเวลาเธอ ลดไปอีกวันหนึ่งแล้ว การได้ พบหน้ากันในวันนี้

หมดโอกาสได้เจอ กันไปอีกค รั้งหนึ่งแล้ว แล้วเธอจะกลัดกลุ้มในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทำไม ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิ ด มีแต่ ถูกใจหรือไม่ถูกใจ คนที่เธอถูกใจต่อให้เขาทำผิ ดเธอก็ไม่ รู้สึกโ ก ร ธ คนที่เธอไม่ถูกใจ ต่อให้เ ขาทำถูก เธอก็ยังขวางต าขวางใจ เพราะฉะนั้น อย่ าไปอาฆ า ตพย าบาทใครเขาเลย

3. เมื่อใดที่เธอถูกเอารัดเอาเปรียบ ล องปล่อยวางดูบ้าง พูดมากจะเสี ยมิตร คิดเล็กคิดน้อยจะเสี ยกำลังใจ เธอจงจำไว้ เงยหน้าไม่อายฟ้า ก้มห น้าไม่อายดิน แค่นี้ก็เพียงพอให้เธอสุขใจ

วันนี้ยังกินข้าวได้ ยังนอนหลับได้ ยังมีเสื้อผ้าให้สวมใส่ ยังไปเที่ยวได้ ยังมีคนอยู่รอบกาย ยัง อ่ า น หนังสือ อ่ า น เฟส อ่ า น ไลน์ได้ ความสุขอ าจหาไม่ง่าย แต่ความเรียบง่ายทำให้ชีวิตเป็นสุข เธอเอ๋ย สุขให้เป็น

4. เมื่อใดที่เธอโมโห ลองนั่งนิ่งๆ ท บทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ ในชีวิตนี้มีอยู่อีกสักกี่วัน ใย เสี ยเวลาไปเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่อง

5. เมื่อใดที่ใครบาง คนทำให้เธอเ จ็ บ ป ว ดใจ ลองปล่อยให้มันเป็นไปทบทวนดูสิว่า ชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ยงคงก ระพัน คนที่มีชื่อเสี ยง คนที่ร ว ยล้นฟ้า หรือคนที่รักกันปานจะกลืนกินในอ ดีต

วันนี้เหลือไว้แต่ชื่อ สุดท้ ายเธอก็แค่คนที่เคยมาเยือนโลกใบนี้ ต่อให้เธอแค้นเธอก็ต้องไปจากโลกนี้ ต่อ ให้เธออาลัยอาวรณ์ เธอก็ต้องจากโลกนี้ไปในสักวันหนึ่ง

ที่มา  predict-j55.

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

สังเกตง่ายๆ 8 ลักษณะใบหน้า ของผู้หญิงมีเงิน ชีวิตมีแต่ความเจริญ

ชาว​จีน​เชื่อถือ​กัน​มา​ย าว​นาน​ว่า คน​เรา​อาจ​พูด​อะไ … …