Home ข้อคิด คำคม 3 อาชีพมีงานประจำก็ทำได้ สร้างร า ยได้เพิ่ม

3 อาชีพมีงานประจำก็ทำได้ สร้างร า ยได้เพิ่ม

26 second read
ปิดความเห็น บน 3 อาชีพมีงานประจำก็ทำได้ สร้างร า ยได้เพิ่ม
0

ยุคสมัยใหม่ที่มีความเร็วแสง ของอินเตอร์เน็ต ทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ขึ้นเยอะ สำหรับคนที่มีงานประจำ อย ากทำอาชีพเสริมสร้างร า ยได้ทางเลือ กของอาชีพเสริมนั้นถือเป็นแนวทางการสร้างร า ยได้ที่ดีครับ อ ย่ างไรก็ต ามอาชีพเสริมหรืออาชีพอิสระ ไม่จำเป็นต้องเป็น งานอ อ น ไ ล น์เสมอไป แม้แต่งานพาร์ทไทม์อื่น ๆ ก็สามารถสร้างร า ยได้ ได้เป็นอ ย่ างดีแต่อาชีพเสริมที่มีร า ยได้ดี ๆ จะมีอะไรบ้าง มาติดต ามกันเลยครับ

1. ข า ยของอ อ น ไ ล น์

อาชีพยอ ดนิยม ของคนยุคนี้ การข า ยของอ อ น ไ ล น์ ซึ่งต้องบอ กว่านับวัน จะมีคู่แข่งมากขึ้นเรื่อย ๆแต่หากหล า ยคนกังวลว่าจะมีคู่แข่งมาก ๆถ้าเรามาดูอีกด้านก็คือ คนที่ซื้ อของอ อ น ไ ล น์กลับเติบโตรวดเร็วกว่า สำหรับในประเทศไทยนั้น มียอ ดใช้จ่ายอ อ น ไ ล น์ทั้งหมดของนักช็อปชาวไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆมากขึ้นทุกปีโดยยอ ดการใช้จ่าย ผ่านช่องทางอ อ น ไ ล น์ในไทยจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นอ ย่ างมากทีเดียว อาชีพข า ยของอ อ น ไ ล น์ในความคิดของผมจึง น่าจะเติบโตได้อีกมากและยังมีช่องว่าง สำหรับคนที่คิดจะทำเป็นอาชีพงานอ อ น ไ ล น์ได้อ ย่ างแน่นอน อยู่ที่ว่าคุณจะดีจริง และซื่อสัตย์ต่อลูกค้ ามากน้อยแค่ไหนเท่านั้น

2. ทำงานพาร์ทไทม์ต ามร้านอาหาร

หากเรา ไม่ถนัดข า ยของอ อ น ไ ล น์จริง ๆ เราก็ต้องทำงานแลกเ งิ น ด้วยการทำงานพาร์ทไทม์ต ามร้านอาหารว่า ที่จริงเราต้องยอมรับว่าคนเรามีความถนัดไม่เท่ากันบางคนถนัดข า ยของบางคนถนัดทำงานแลกเ งิ น มากกว่าหากคุณเป็นอ ย่ างหลังงานพาร์ทไทม์ต ามร้านอาหาร อาจตอบโจทย์ของคุณทำไมผมจึงแนะนำ ให้ทำงานพาร์ทไทม์ต ามร้านอาหารนั่นเพราะว่าในปัจจุบัน ร้านอาหารในประเทศไทยโดยเฉพาะ อ ย่ างยิ่งร้านที่มีสาขาเยอะ ๆเติบโตอ ย่ างรวดเร็วมาก และการเติบโตเหล่านี้ต้องการกำลังคน มาดูแลไม่ว่าจะเป็นคนส่งอาหาร ไปจนถึงงานหลังร้าน มีให้เลือ กอ ย่ างมากมายและแน่นอนที่สุดงาน มาเ งิ นดีอ ย่ างไม่ต้องสงสัย

3. งานอ อ น ไ ล น์ อื่น ๆ

การที่เรา ทำงานประจำ ข้ อจำกัดก็คือ เวลา ที่ต้องทุ่มเท ให้กับงานของเราเป็นอันดับแรกก่อนสิ่งอื่นใดดังนั้นการที่เราจะหาอาชีพเสริม เราต้องหัน มามองงานอ อ น ไ ล น์ที่ต้องบอ กว่าในสมัยนี้ที่อินเตอร์เน็ตเร็วมาก เร็วเท่าแสง ทำให้เราสามารถเลือ กทำงานได้มากขึ้น งานอ อ น ไ ล น์ในอาชีพที่สามนี้จะขอแยกจากการข า ยของอ อ น ไ ล น์ข้างต้นเนื่องจากงานอ อ น ไ ล น์มีหลากหล า ยรูปแบบขอแนะนำไว้ดังต่อไปนี้งานรีวิวสินค้ าผ่านบล็อ ก หรือผ่านเพจบน เ ฟ ส บุ๊ ก งานแบบนี้ต้องบอ กว่าร า ยได้ดีทำนอ กเวลางานได้แต่ต้องมีใจรัก

และศึกษาสินค้ าหรือบริการสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ ย่ างจริงจังยกตัวอ ย่ างเช่นการรีวิวเครื่องสำอาง ถ้าเรารีวิวเป็น มีคนติดต ามมาก ๆจะทำให้เจ้าของสินค้ าอย ากจะจ้างเรา เพื่อให้เรารีวิวสินค้ า ของเขาซึ่งเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไม่กระทบเวลางานงานข า ยของแบบ A f f i l i a t e งานแบบนี้เราต้องอาศัยเว็บใหญ่ๆ ที่ข า ยของหลากหล า ยและต้องการให้เราเป็น เ ซ ล ล์ข า ยของให้กับเขาทางอ อ น ไ ล น์โดยที่เราไม่ได้ข า ยเองวิ ธีการ ก็คือเราต้องสร้าง บ ล็ อ ก ขึ้น มาเพื่อให้คนติดต ามจากนั้นก็นำ code ตัวแทนข า ยสินค้ ามาวางใน บ ล็ อ ก ของเรา งานแบบนี้ล ง ทุ นน้อย แทบไม่มีต้นทุน

แต่ถ้าทำสำเร็จก็จะเป็นร า ยได้เสริมที่ไม่ เ ล ว เป็น Y o u t u b e r ในยุคนี้การดูคลิปสั้น ๆ ถือว่าเป็นที่นิยมเป็นอ ย่ างมากหากเรา มีความคิดสร้างสรรค์ ทำคลิปเด็ด ๆ ดี ๆ ลงบน ยู ทู ป และติด โ ฆ ษ ณา จากยู ทู ปก็สามารถสร้างร า ยได้เสริมได้ที่จริงบางคนทำเป็นร า ยได้หลักได้เลย แต่ ขอให้คิดซักนิดว่าการทำอะไรให้ดังย่อมส่งผลกระทบ ต่อสังคม อ ย่ าทำคลิป แ ย่ ๆ แสดงความ รุ น แ ร ง เพื่อให้คน มาดูเพราะระยะย าวจะ ทำ ล า ย สังคม ไม่คุ้มเลยครับ

ที่ยกตัวอ ย่ างมาทั้งหมด เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของแนวทาง การสร้างเ งิ น หาร า ยได้เสริมที่จริงยังมีวิ ธีการอีกมากมายให้เลือ กหากเราไม่หยุดคิด ย่อมพบทางออ กที่สำคัญ อ ย่ าให้กระทบงานหลักอ ย่ าให้เ สี ยงาน แต่ให้มีเ งิ นเพิ่มหล า ยทางจะดีที่สุดครับ

ที่มา f o r l i f e t h yindeeyindee

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …