Home ความเชื่อ ดวง 3 บุญที่ทำแล้ว จะพาคุณก้าวผ่านเรื่องแย่ๆ ในชีวิต

3 บุญที่ทำแล้ว จะพาคุณก้าวผ่านเรื่องแย่ๆ ในชีวิต

8 second read
ปิดความเห็น บน 3 บุญที่ทำแล้ว จะพาคุณก้าวผ่านเรื่องแย่ๆ ในชีวิต
0

การทำบุญ ไม่ต้องรอตอนแก่ มันไม่แน่ว่า จะได้อยู่จนแก่หรือไม่บางคนแก่แล้ว ยังไม่ได้ทำบุญก็มี ทุกสรรพสิ่งที่ดิ้นรนแสวงหา สะสมกันเข้าไว้ ในที่สุดก็ต้องทิ้งต้องจาก แม้แต่เนื้อตัว ร่างกายที่ว่าเป็นของเราก็ยังเอาติดตัวไปด้วยไม่ได้

ฉะนั้นจึงควรเร่งขวนขวายสร้างสมบุญบารมีที่เป็นอริยท รั พ ย์อันประเสริฐ์ ซึ่งจะติดต ามตัวไปได้ในชาติหน้า แม้หากว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีจริงดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ อ ย่ างเลวก็เพียงเสมอตัว มิได้ข า ดทุนแต่อ ย่ างใด กราบอนุโมทนา สาธุ

ในช่วงที่ผลก ร ร มไม่ดีมาส่งผล บางครั้งเหมือน มืดแปดด้าน หันไปทางไหนเจอทางตัน หันไปทางไหน ไม่มีใครเหลียว แลช่วย บุญของตนที่ทำมาเท่านั้นที่จะพาฝ่าความมืดมิดนี้ได้ 3 บุญใหญ่ที่อย ากจะให้เร่งทำหากจะไปไม่ไหวแล้ว หรือที่ดี อยู่แล้ว ก็จะดียิ่งขึ้นร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณ

บุญแรก คือ บุญจากการกตัญญู

กตัญญูใคร พ่อแม่เป็นอันดับแรก ท่าน มีบุญคุณอันประมาณ มิได้ทั้งให้กำเนิดทั้งอุ้มชู ทำให้เราจากวิญญาณเป็นคนทุกวันนี้ แค่สำนึกนั้นยังไม่พอ เราต้องตอบแทนท่านอ ย่ างดีที่สุดเท่าที่มี

กำลังคนที่ทำบุญกับพ่อแม่นั้นวันที่มีภั ย วันที่เ ดื อ ด ร้ อ นอ ย่ างแสนสาหัสบุญนี้จะพาหลุดวงล้อมก ร ร มแม้ท่านล่วงลับไปแล้ว บางท่านไม่ได้จากไปไหน ยังคงเฝ้าดูห่วงใย เป็นเทวดาคอย

คุ้มครอง หมั่นสร้างบุญอุทิศไปให้ท่าน ขอบุญจากท่านช่วยเรา นอ กจากพ่อแม่แล้ว คนรอบข้างไม่ว่าพี่น้อง เพื่อนหรือแม้แต่ คนที่เราไม่รู้จักเคยช่วยเหลือย ามเราลำบากอุ้มชูหนุนเรา เมื่อมีโอกาส เมื่อมีกำลังจงทำ จงตอบแทนเขา แม้ว่าหนึ่งช้อน น้ำหนึ่งขัน คือสิ่งที่เรารอ ดมาได้ ตอบแทนคุณเขาเราจะรอ ด

บุญที่สอง คือ บุญของตนเอง

ที่สร้างขึ้น มาในภพนี้ ทั้งจากทาน จากศีล จากภาวนา ทั้ง 3 สิ่งนี้ เป็นบุญใหญ่ที่จะพาเรารอ ด คนไม่มีบุญของตนเองนั้น ไม่มีทางพ้นไปได้ เราต้องมีฐานบุญของเราเอง ทานไม่มีเงิน

ก็อภั ยทานนำ เมื่อมีบ้างก็ทำสลึง สองสลึงด้วยจิตบริสุทธิ์ยิ่ง ใหญ่ ผลบุญมากกว่าเงินพันล้านที่จิตไม่บริสุทธิ์ ศีล แม้จะ อ ด ต า ย จะลำบากแค่ไหนอ ย่ าผิ ดศีล ต้องอ ดทน อ ดกลั้น

อ ย่ าเพิ่มวิก ฤ ตให้ตัวเองเราต้อง ซ่อม และ สร้าง ไปพร้อมกัน ยึดหลักพรวิเศษของพ่อไว้ จะแน่วแน่ แก้ไข ในสิ่งผิ ด ภาวนานั้นเป็นบุญมาก ฝึกเถิดหัดสวดมนต์ฝึกทำสมาธิภาวนา ระงับจิตใจที่ร้อนรุ่ม ฝึกให้เย็นลง ปลงให้ได้ อะไรที่เ สี ยไปแล้ว ช่างมัน ไม่เคยทำไม่เป็นไร เริ่มใหม่ได้ทุกวินาที

บุญสุดท้าย

คือ บุญแห่งการให้อโหสิก ร ร มและขออโหสิก ร ร มบ่วงก ร ร มที่รัดเราไว้ ที่ดึงเราไว้ส่วนหนึ่งไม่ให้เดินหน้า ไม่ให้พบกับอะไรเลย ปิดทางโชค ลาภปิดทางความเจริญ คือ เจ้าก ร ร มนายเวรปลดปล่อยซึ่งกันและกัน

เถิดอ ย่ าได้มีเวรก ร ร มต่อ ก ร ร ม เริ่มที่เราต้องให้อภั ย ให้อโหสิก ร ร มก่อน ปลดเชือ กฝั่งเรา แล้วไปขออโหสิก ร ร มเจ้าก ร ร มนายเวร ที่มีทั้งมีชีวิต เป็นวิญญาณอาฆ า ตต ามล้างต ามผลาญ ที่มีชีวิตคือ คน ส ร ร พสั ต ว์

ทั้งหล า ยที่รายล้อมเรา ทั้งพี่น้องเพื่อน บริวารหรือแม้แต่พ่อแม่เราที่ บางครั้งท่านเผลอ ท่านสร้างก ร ร มกับเรา มันฝังในจิตของเรา บุญและ ก ร ร มนั้นบันทึกในจิตเราซ่อนใครซ่อนได้ แต่เราซ่อนก ร ร มไม่ได้ ให้

อโหสิก ร ร มทุกวันเถิด เพราะเราคงผ่านภพชาติมามากมาย หล า ยคน ที่ทุ ก ข์ทรมานเขารอ การปลดปล่อยจากเรา เช่นกัน เราต้องขออโหสิ ก ร ร มเจ้า ก ร ร มนายเวรด้วยทำได้ทุกวัน ดีทุกวัน 3 บุญใหญ่ที่แนะนำนี้

ใครทำได้ตลอ ดเวลา ปาฏิหาริย์แห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ จะพาพ้นไปจาก ความมืดทั้งปวง ด้วยบุญของเรา ด้วยก ร ร มดีของเรา ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม

ที่มา  meokayna

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

5 อาชีพที่อนาคตข้างหน้า อาจจะไม่มีให้คนรุ่นหลังได้เห็น

เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้น และฉลาดมากข … …