Home ข้อคิด คำคม 2 เ ท ค นิ คออมเ งิ นให้ได้ล้าน

2 เ ท ค นิ คออมเ งิ นให้ได้ล้าน

17 second read
ปิดความเห็น บน 2 เ ท ค นิ คออมเ งิ นให้ได้ล้าน
0

ออมเ งิ นให้อยู่นั้นว่าย ากแล้ว แค่จะเอาแค่ให้ได้หลักพันหลักหมื่นยังลำบาก แต่เชื่อว่าทุกคนนั้นอย ากจะมีเ งิ นออมกันทั้งนั้น ยิ่งออมได้เยอะยิ่งดีต่อชีวิต วันนี้เราเลยจะพามาดูถึงเ ท ค นิ คการออมให้ได้ล้านกัน เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บออม

1 วางแผนจัดสรรเ งิ นออม เพื่อให้บรรลุเป้าห ม า ยได้ไวกว่าเดิม

ฟังแล้วก็แบบ ดูเหมือนง่ายนะ แต่เมื่อถึงเวลาทำจริงๆ นั้น มันย ากนะเออ เพราะการเก็บเ งิ นออม ให้มากกว่าเดิม เท่ากับว่าต้องไปลดค่าใช้จ่าย บางอย่ างลง เช่น เมื่อก่อนเก็บเ งิ นได้เดือน ละ 2,000 หากจะเก็บไปให้ถึง 1 ล้าน เท่ากับว่าต้องใช้ เวลาทั้งหมดราว 42 ปีเชียวนะกว่าจะมีเ งิ นล้าน เหมือนคนอื่นเขา

แต่หากเราออมเ งิ น มากขึ้น เช่น เราเพิ่มเ งิ นออมเป็น 5,000 บ า ท หรือมีการเก็บออม ที่เยอะขึ้นถึง 10,000 บ า ท สิ่งเหล่านี้มันก็ย่อมได้สัมผัส เ งิ นล้านเร็วขึ้น จำนวนเ งิ นออม จะมากน้อยนั้น มันก็ขึ้นอยู่กับการบริหาร เรื่องร า ยรับร า ยจ่ายให้ดี ใครเ งิ นเดือนเยอะ เก็บเ งิ นได้มาก ก็ถึงเป้าห ม า ยไว

2 เพิ่มผลตอบแทน ให้เ งิ นงอ กเงย จากการลงทุ นนั่นเอง

สมมติว่าเราจะ เก็บเ งิ น วันละ 120 หรือเดือนละ 3,600 บ า ท จากนั้นก็นำเ งิ น ในส่วนนี้ไปลงทุ นแบบ D C A ใน 3 ทางเลือ ก เ งิ นฝากธนาคาร ที่ให้ผลตอบแท นประมาณ 0.75 เปอร์เซน กับกองทุ นรวมตร า ส า ร ห นี้ ที่ให้ผลตอบแทน ประมาณ 4.00 เปอร์เซน ต่อปี หรือ กองทุนรวมหุ้ น ที่ให้ผลตอบแทน 8.00 เปอร์เซน ต่อปี

และตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน เป็นระยะเวลา 15 ปี จากนั้นเรามาดูเลยว่า ผลตอบแทน ของทางเลือ กใด จะทำให้เรา ถึงเป้าห ม า ย เ งิ นล้านได้ไวสุด เปรียบเทียบผลตอบแทน จากการลงทุ นด้วยการ D C A ในทางเลือ กต่างๆ เดือนละ 3,600 ในเวลา 15 ปี จะเห็นว่าการลงทุ นในกองทุนรวมหุ้ น ให้ผลตอบแทนดีกว่า กองทุนรวมตร าส ารห นี้

และเ งิ นฝาก และหากเราลงทุ นในกองทุนรวมหุ้ น ที่ผลตอบแทน 8 เปอร์เซน จะทำให้เรา มีเ งิ น 1 ล้าน ได้ไม่ย ากเลยล่ะ และทั้งนี้การลงทุ นทุกอย่ าง ย่อมมีมีความเ สี่ ย ง ในระหว่างที่ลงทุ นอาจมีทั้งช่วงที่กำไรหรือข า ดทุนได้เสมอ เพราะงั้น ต้องเข้าใจ ความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นด้วย และการเดินหน้าลงทุ นในระยะย าว หากมีร า ยได้มากขึ้น เราควรแบ่งมาออม มาลงทุ นเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อ ให้เป้าห ม า ยถึงได้ไว

ที่มา s a n o o k, san-saba sabuyjaijung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

อ ย่ าวัดค่าความกตัญญู จากการให้เ งิ นพ่อแม่ เ พ ร า ะภาระแต่ละคนไม่เท่ากัน

ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี มีความสำนึกในควา … …