Home ข้อคิด คำคม 13 สิ่งที่คนเป็นลูกต้องรู้ไว้ ในการดูแลพ่อแม่

13 สิ่งที่คนเป็นลูกต้องรู้ไว้ ในการดูแลพ่อแม่

11 second read
ปิดความเห็น บน 13 สิ่งที่คนเป็นลูกต้องรู้ไว้ ในการดูแลพ่อแม่
0

การดูแลพ่อแม่เป็นสิ่งที่ลูกทุกคนควรกระทำ บุญคุณพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่ ตอบแทนแค่ไหนก็ไม่มีวันหมด เมื่อเราโตขึ้นพวกท่านก้แก่ตัวลงต ามกาลเวลา เป็นเวลาที่เราต้องดูแลท่านและคอยอยู่เคียงข้างท่าน บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นหน้าที่ที่ต้องตอบแทน และนี่คือสิ่งที่ลูกควรรู้ ในการดูแลพ่อแม่

1. อ ย่ ายัดเยียดสิ่งที่เราเห็นว่า เหมาะที่สุดกับพ่อแม่ โดยท่านไม่เต็มใจ ถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่เลิศเหลือเกินในสายต าเรา หรือชาวโลกก็ต าม อ ย่ าบ่นว่า หาคน มาดูแลก็ไม่เอา ซื้อเตียงใหม่ให้ก็ไม่ชอบ

ทำห้องให้ใหม่ก็ไม่ยอมอยู่ หมอที่เก่งกว่าตั้งเยอะ ก็ไม่ยอมเปลี่ยน ขอให้ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป เมื่อความไว้เนื้อเชื่อใจเกิดขึ้น ผู้ใหญ่จะรับความหวังดีจากเราด้วยความเต็มใจเอง

2. ดูแลพ่อแม่อ ย่ างลูกพึงดู ไม่ใช่อ ย่ างผู้รู้ นักวิชาการ หรือผู้ปกครอง อ ย่ าลืมว่าพ่อแม่ทุกคนต้องการความรัก ความอบอุ่น และความเคารพจากลูกมากกว่าอะไรทั้งหมด ถึงแม้บางท่านอาจจะแสดงออ กในทางตรงกันข้ามก็ต าม

3. การเปลี่ยนบทบาทจาก ผู้ถูกดูแล มาเป็นผู้ดูแล ทั้งทางกาย ทางใจ ทางทุนท รั พ ย์ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาศัยเวลาและความเข้มแข็งมหาศาล อ ย่ าโ ท ษตัวเอง

ถ้าพบว่ามันไม่ง่ายและท้อแท้ คิดถึงหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ แล้วจะพบว่าหัวใจของลูกที่พร้อมจะทำทุกอ ย่ างเพื่อตอบแทนท่าน ไม่ได้ยิ่งใหญ่น้อยไปกว่ากันเลย

4. ไม่ว่าเราจะโตแค่ไหน มีความรู้เยอะเพียงใด อายุก็ยังห่างกับพ่อแม่เท่าเดิม อ ย่ าพย าย ามที่จะเปลี่ยนพฤติก ร ร มของท่าน ถึงแม้จะเป็นพฤติก ร ร มที่ไม่เป็นผลดีต่อ โ ร ค เลยก็ต าม เถียงกันไปเราจะเหนื่อยทั้งกายและป ว ดทั้งใจ ให้ค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปในชีวิตท่านอ ย่ างเนียนๆ วันหนึ่งที่พ่อแม่เห็นด้วยตัวเองว่า ทำแบบนี้แล้วสบายตัวขึ้น ท่านจะยอมทำเอง

5. ไม่มีใครอย ากเป็น ค น ป่ ว ย อย ากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรืออย ากเป็นคนแก่ที่สูญเ สี ยความเคารพตัวเองและศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์ข้ อนี้คนเป็นลูกมักจะมองข้ามมากที่สุด ไม่ว่าท่านจะ ป่ ว ย หรือแก่ขนาดไหนก็ต าม ท่าน มีสิทธิเต็มที่ ที่จะได้รับการปฏิบัติต่อด้วยความเคารพ

6. ถึงเวลาแล้ว ที่ต้องรู้เวลากิน นอน ขับ ถ่าย ความดัน ปริมาณอาหารและย า และการตอบสนองทั้งหมดต่อสิ่งเหล่านั้น รวมทั้งเบอร์โรงพย าบาล หมอ และ ambulance เพราะเหตุฉุกเฉิน เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ข้ อมูลยิ่งพร้อม การรั ก ษ าพย าบาลก็ยิ่งเป็นผลดี

7. จัดหาทุกอ ย่ างที่พ่อแม่เคยชอบเคยใช้ แม้ว่าจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ต าม เช่น เสื้อผ้าที่นานๆ จะมีโอกาสใส่สักครั้งหนึ่ง นอ กจากท่านจะรู้สึกว่าเราเอาใจใส่แล้ว ท่านจะยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ไม่มีอะไรเสื่อมถอยจนด้อยค่า ใช้ของดีๆ สวยๆ ไม่ได้แล้ว คุณค่าทางใจแบบนี้ประมาณค่าไม่ได้เลย

8. หากจะจ้างคนดูแล เราต้องแน่ใจที่สุดว่าเรามีเวลาในการดูแลการทำงานของเขาอ ย่ างใกล้ชิด คนดูแลไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่าเรา และไม่ได้มีใจรักพ่อแม่เราอ ย่ างที่เรามีแน่นอน

9. เป็นคนพาพ่อแม่ไปหาหมอทุกครั้ง แรกๆ อาจได้รับการปฏิเสธไม่ให้ไปด้วย ให้พย าย ามแทรกซึมจนท่านชินที่มีเราไปอำนวยความสะดวก ที่สุดแล้วท่านจะรู้สึกชินกับความสบายนี้ และเปิดใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการรั ก ษ า

10. แบ่งหน้าที่กันกับพี่น้อง หรือคนในครอบครัวให้ชัดเจน จะช่วยลดภาระทางกายและทางใจลงได้มาก อ ย่ างน้อยที่สุด ก็ลดความตึงเครียดในครอบครัว รวมทั้งลดการดูแลซ้ำซ้อน เช่น การให้ย าซ้ำ อันอาจเป็นอันตรายได้

11. เกิดอะไรผิ ดพลาด อ ย่ ามัวแต่โ ท ษตัวเองหรือปิดบังความจริง ให้รีบแจ้งหมอแจ้งครอบครัว และช่วยกันแก้ไขปัญหา ทุกข้ อมูลสำคัญกับการรั ก ษ าทั้งสิ้น

12. ถ้าคุยกับคนในครอบครัวไม่รู้เรื่อง ญาติที่ไกลออ กไปหน่อยที่มีความเป็นกลาง จะช่วยไกล่เกลี่ยได้ดีมาก จำไว้เสมอว่าเราอาจเป็นคนที่คิดผิ ดเองก็ได้ และทิฏฐิมานะไม่เคยช่วยให้อะไรดีขึ้น

13. คุยทิศทางการรั ก ษ า และการดูแลกับคนในครอบครัวให้ชัดเจนก่อนคุยกับหมอ เมื่อหมอเสนอวิ ธีการรั ก ษ าอะไร อ ย่ ากลัวที่จะถาม หรือขอเวลาหมอหาข้ อมูลเพิ่มเติม 2nd, 3rd Opinion สำคัญเสมออ ย่ าหลับหูหลับต าเชื่ออะไรที่ไม่เข้าใจ และก่อนตัดสินใจอะไรสำคัญๆ ทุกครั้ง อ ย่ าลืมหาข้ อมูลของแต่ละทิศทางและผลข้างเคียงประกอบการตัดสินใจด้วย

ขออนุโมทนากับลูกทุกคนที่มีโอกาสดูแลพ่อแม่ เมื่อเราทำเต็มที่ ใจจะไม่รู้สึกข า ดเลย ใจจะอิ่มจะเต็ม และเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่

ที่มา  verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

บทสวดมนต์ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปทำบุญ ทำแล้วชีวิตดี

การสวดมนต์นั้น ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคนใน … …