Home ข้อคิด คำคม 13 ข้ อคนใช้รถรู้ไว้ หากโดนค้นรถค้นตัว

13 ข้ อคนใช้รถรู้ไว้ หากโดนค้นรถค้นตัว

12 second read
ปิดความเห็น บน 13 ข้ อคนใช้รถรู้ไว้ หากโดนค้นรถค้นตัว
0

ในยุคที่มีด่านตรวจตั้งกันเกือบทุกหัวมุมถนนแบบนี้ ใครล่ะจะไม่เคยโดนคุณตำรวจเรียกให้จอ ดบ้าง ซึ่งจุดประสงค์หลักของด่านตรวจก็เพื่อจับรถที่ผิ ดกฎห ม า ย รวมถึงผู้ขั บขี่ที่ทำผิ ดกฎห ม า ยนั่นเอง แต่บางครั้ง แม้เราจะรู้ตัวเองดีว่าทำถูกกฎห ม า ยอยู่แล้วทุกอ ย่ าง ก็ยังไม่วายที่จะถูกเรียกให้จอ ดเพื่อตรวจใบอนุญาตขั บขี่บ้าง เอกส า รประจำรถบ้าง หรือ ดึกๆก็อาจต้องเป่าแอลกอฮอล์บ้าง ซึ่งถ้าไม่กระทำผิ ดก็คงไม่มีปัญหา แต่ ถ้าถึงขั้นถูกเชิญลงมาจากรถเพื่อขอตรวจค้นนั้น อันนี้ล่ะจะทำอ ย่ างไร

เราอยู่ในยุคสมัยที่ไม่ได้ร ะ วั งตัวแค่เฉพาะกับคนร้ า ย เ พร า ะตำรวจร้ า ย ๆ ก็ดัน มีเยอะ แน่นอนว่าตำรวจดียังมีอยู่แต่เราจะร ะ วั งเอาไว้มันก็ดีกว่า สำหรับใครที่ขั บรถแล้วโดนคุณตำรวจนั้นโบกเพื่อขอตรวจค้น แน่นอนว่าเราจะต้องให้ความร่วมมือ กับเจ้าหน้าโดยการให้ค้น แต่เราก็สามารถทำการถ่ายภาพ ถ่ า ย V i d e o การทำงานเจ้าหน้าที่ไว้ได้แบบไม่ขัดขวางการทำงานของเรา ซึ่งสิ่งที่เราทำได้โดยไม่ผิ ดกฎห ม า ยมี 13 ข้ อ ดังนี้

1 หากมีสิ่งผิ ดปกติหรือฝ่ายใดกระทำผิ ดคลิปวิดิโอนั้นจะใช้เป็นหลักฐานได้ โดยหากเราไม่ผิ ดวิดิโอนั้นก็ใช้ยืนยัน ค ว า ม บ ริ สุ ท ธิ์เราได้นั่นเอง

2 ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ถ อ ดหมวกเพื่อแสดงหน้าต าอ ย่ า ง เ ปิ ด เ ผ ย

3 ขอให้คนที่ตรวจค้นนั้นทำหน้าที่เพียง 1 คนเท่านั้น เราจะได้ถ่ายภาพและคลิปได้ทันทุกเหตุการณ์ หากหล า ยคนเกินไปอาจมีมุมอับที่กล้องมองไม่เห็น

4 ต้องให้เจ้าหน้าที่แสดงบัตรเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนที่จะทำการตรวจค้นรถของเรา และ ถ่ า ย วิ ดิ โ อ ไว้ด้วยว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นเป็นใคร เพื่อเป็นหลักฐานแก่ทั้ง 2 ฝ่าย

5 ในการบันทึกวิดิโอนั้นจะต้องไม่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ มันเป็นสิทธิ์ทางกฎห ม า ยที่ทุกคนสามารถทำได้อยู่แล้ว ถ่ายเอาไว้ทุกขั้นตอนได้เลย

6 หากรู้ว่าตนเองไม่มีความผิ ดอะไรอย่ าไปเซ็นเอกส ารใด ๆ ทั้งสิ้น และหากต้อง เ ซ็ น อะไรแนะนำควรอ่านรา ยละเอียดอย่ างดี หากมีข้ อผิ ดปกติในเอกส ารต้องรีบโต้แย้งและแก้ให้เสร็จก่อนเท่านั้นถึงจะเซ็น

7 เจ้าหน้าที่จะต้องยืนยันความบริสุทธิ์โดยการถลกแขนเสื้อขึ้น รวมถึงกระเป๋ากางเกง กระเป๋าเสื้อ ฝ่ามือ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เอาอะไรมาซุกไว้ในรถของเรา

8 เวลาโดนควบคุมตัวนั้นอย่ าไปจับหรือแตะต้องอะไรก็ต ามที่เป็นของกลางที่ไม่ใช่ของเรา ห้ามแตะอะไรทั้งสิ้นเ พร า ะล า ยมือเราจะไปติดอยู่ในนั้น

9 หากรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่มีความผิ ดปกติให้โทรแจ้งคนใกล้ชิด ญาติ พี่น้อง หรือแม้กระทั่งนักข่าวหากรู้จัก เพื่อให้คนเหล่านั้น มาถึงเหตุการณ์ได้อย่ างทันท่วงที

10 ในขณะที่ให้การแก่เจ้าหน้าที่จะต้องร้องขอให้คนที่ไว้ใจได้หรือทนายเข้าฟังการส อ บ ส ว นไปจนจบ

11 หากเราไม่ได้ผิ ด ก็ อ ย่ า ไ ปชี้ จุ ด เกิดเหตุหรือถ่ายภาพ รวมถึงอย่ าไปชี้ของกลางใด ๆ ทั้งสิ้น

12 ในตอนที่โดนควบคุมตัวจะต้องมีญาติ พี่น้อง คนสนิทที่ไว้ใจได้นั่งเฝ้าเป็นเพื่อจนกว่าจะถึงเวลาขึ้นศาล

13 หากไม่ผิ ดอะไรเลยแล้วโดนข้ อหา ให้ทำการร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและใช้สิทธิ์ทางศาลต ามกระบวนการยุติธรรม

เราต่างก็เห็นแพะไปนอน ใ น คุ กกันเยอะ หากเราไม่ได้ผิ ดอะไรก็คงไม่มีใครอ ย า กจะไปแพะหรือรับผิ ดอะไรกับเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ทำ ฉะนั้นแล้วอย่ าไว้ใจใครมากนัก ป้องกันตัวเองทุกทางเท่าที่จะทำได้ดีกว่า ปัญหาวุ่นวายจะได้ไม่ต ามมาหรือมีปัญหาเราจะได้จัดการได้อย่ างเป็นธรรม

ที่มา krustory sanook

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …