Home ข่าวสาร สาระ 12 สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย เมื่อ ดื่ มกาแฟเป็นประจำ

12 สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย เมื่อ ดื่ มกาแฟเป็นประจำ

12 second read
ปิดความเห็น บน 12 สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย เมื่อ ดื่ มกาแฟเป็นประจำ
0

อ ย่ างที่รู้ ๆ กันว่ากาแฟช่วยให้ตื่นตัว กระปรี้กระเปร่า เพราะมีคาเฟอีนที่มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการทำงานของส ม อ ง ขย ายหลอ ดลม และขับปัสสาวะ ดังนั้นปริมาณคาเฟอีนที่ได้รับจึงมีผลกับร่างกายโดยตรง ทำให้บางคนข า ดกาแฟไม่ได้ ถ้าไม่ได้ดื่ มเหมือนข า ดอะไรไปสักอ ย่ าง

หล า ยคนชอบดื่ มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจ ตื่นเช้ามาต้องได้ดื่ มสักแก้ว เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกายก่อนไปทำงาน บางคนก็ไม่ชอบความขม ของกาแฟ จึงไม่อย ากที่

จะดื่ มสักเท่าไหร่ แต่คุณรู้ไหมว่า กาแฟนั้น มีประโยชน์มากกว่า ช่วยให้คุณห า ยจาก อาการง่วงซึมอีกนะ จะมีประโยชน์แค่ไหน ไปดูพร้อมกันเลย

1. ช่วยลดโอกาสเกิด นิ่ ว ใ น ถุ ง น้ำ ดี

คนที่ดื่ มกาแฟประมาณ 1-2 แก้วต่อวันหรือ มากกว่า จะมีอัตราการเป็น นิ่ ว ใ น ถุ ง น้ำ ดี น้อยลงได้ ถึง 50 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ค า เ ฟ อีน นั้น มีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการทำงาน ของระบบ ขั บ ถ่ า ย ซึ่งจะช่วยให้ร่ายกายขับ ส า ร ต่างๆ ออ กมาได้ดีขึ้นนั่นเอง

2. ช่วยเรื่องความจำเสื่อม

มีการทำวิจัยโดยทดลองให้วัยกลางคน ดื่ มกาแฟวันละ 1 แก้ว ซึ่งสามารถช่วยชะลอความจำเสื่อมและลดการเป็น โ ร ค อั ล ไ ซ เมอร์ ได้ถึง 65 เปอร์เซ็นต์ นอ กจากนี้ในงานวิจัย

ของอเมริกาเหนือ ได้กล่าวไว้ว่า การดื่ มกาแฟ 2 แก้วต่อวัน ทำให้สมงอมีความจำที่ดีขึ้น และ ช่วยเพิ่ม ความจำระยะสั้นได้ดี มากกว่าคนที่ยังไม่ได้ดื่ มกาแฟ และยังช่วยกระตุ้นส ม อ ง ให้ตื่นตัว และสามารถทำงานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. ช่วยป้องกัน ม ะ เ ร็ ง

มีการศึกษาและวิจัยพบว่าคนที่ดื่ มกาแฟวันละ 1 แก้ว ต่อวัน เป็นเวลานาน จะสามารถป้องกัน การเป็น ม ะ เ ร็ ง ใน ลำ ไ ส้ ใหญ่ ได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เพราะในกาแฟมีกรดอะซิติก

ซึ่งสามารถช่วยยับยั้ง การเกิดเซลล์ที่ผิ ดปกติ และ ขจัด ส า ร พิ ษ ภาย ในร่างกาย ทำให้ลดอัตราการเกิด ม ะ เ ร็ ง ในระยะแรก ของหล า ยๆชนิดได้

4. ช่วยลดอัตราการเสี่ยงการเป็น โ ร ค หัวใจ

จากงานวิจัยพบว่าคนที่ดื่ มกาแฟวันละ 1-2 แก้ว ทุกวัน สามารถ ช่วยลดความเสี่ยง โ ร ค หัวใจ ได้ถึง 26 เปอร์เซนต์ เพราะในกาแฟนั้น จะมีคาเฟอีนที่จะไปช่วยลดค อเลสเตอรอลในหลอ ดเ ลื อ ด ทำให้ไม่เกิดการ แข็ง ตัว และ เกิดการอุดตันน้อยลงอีกด้วย

5. ช่วยบ ร ร เ ท าอาการ ป ว ด ศี ร ษ ะ และ ไ ม เ ก ร น

คาเฟอีนในกาแฟนั้น มีสรรพคุณช่วยเพิ่ม การไหลเวียนของ โ ล หิ ต และยังช่วยระงับอาการ ป ว ด ศีรษะ และอาการของ ไ ม เก ร นได้ ใครที่มีอาการ ป ว ด ศีรษะบ่อยๆ หรือเป็น ไ ม เก ร น ควรดื่ มกาแฟ เพื่อช่วยบ ร ร เ ท าอาการมากๆ

6. ช่วยทำให้อารมณ์แจ่มใสคล า ยความ เ ค รี ย ด

มีผลการวิจัยที่ ยืนยันว่าการดื่ มกาแฟ 1-2 แก้วต่อวัน สามารถลดความ เ ค รี ย ด ได้ 15-20 เปอเซ็นต์เลยทีเดียว เพราะคาเฟอีนนั้น จะทำให้เราผ่อนคล า ย และคล า ยกังวลลง จึงทำให้เรารู้สึก หงุ ด หงิ ด น้อยลงเวลาดื่ มกาแฟ

7. ช่วยทำให้ความสามารถในการเล่นกีฬาดีขึ้น

คาเฟอีนเป็น ส า ร สำคัญในกาแฟที่ ช่วยลดอาการ ป ว ด ของกล้ามเนื้อได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และ ยังช่วยบ ร ร เ ท าอาการล้าของกล้ามเนื้อ ในกลุ่มนักกีฬา

หรือหลังการออ กกำลังกายได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก ทีเดียว ดังนั้นใคร ที่ชอบออ กกำลังกาย ก็ลองดื่ มกาแฟดูนะ มันช่วยได้

8. ช่วยสล า ยไขมัน

การดื่ มกาแฟมีประโยชน์ ในการช่วยสล า ยไขมัน เพราะจะไปทำให้ ไขมันในอาหาร ที่เรากินเข้าไปเกิดการ แ ต ก ตัว และ จะให้พลังงาน ทดแทน

และยังมีงานวิจัยอีกหล า ยชิ้นที่บอ กว่า กาแฟมีส่วนทำให้น้ำหนักลดลงได้ เพราะจะช่วยกระตุ้น การทำงานของระบบเมต าบอลิซึม ซึ่งเป็น ผลมาจาก สา ร คาเฟอีนนั่นเอง

9. ช่วยบ ร ร เ ท าอาการ ห อ บ หื ด

เนื่องจาก ส า ร คา เฟ อี น ในกาแฟมีฤทธิ์ ช่วยระงับความ เ ค รี ย ด ของประสาทสัมผัสสำรอง ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้เกิดอาการ ห อ บ หื ด ดังนั้น การดื่ มกาแฟเป็นประจำจะสามารถ ช่วยให้อาการดีขึ้นได้

10. ช่วยลดการเป็น เ บ า ห ว า น

ซึ่งมีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสา รโภชนาการ ทางการแพทย์ระบุไว้ว่า คนที่ดื่ มกาแฟวันละ 1-2 แก้ว จะมีความเสี่ยง ที่จะเป็น เ บ า ห ว า น ต่ำกว่าคนที่ไม่ดื่ มเลยถึง 60 เปอร์เซนต์

เพราะในกาแฟจะมี ส า ร ต้านอนุมูลอิสระแบบเดียวกับที่มีในองุ่น และในกาแฟยังมีมากกว่าในผลบลูเบอรี่ซะอีก

11. ช่วยชะลอความ ช ร า

เพราะคาแฟจะมี ส า ร ต้านอนุมูลอิสระสูง ซึ่งมีสรรพคุณ ช่วยให้เซลล์ผิวแข็งแรง ป้องกันริ้วรอ ย ไม่ให้ ดูแ ก่ กว่าวัย และยังช่วยฟื้นฟูผิวจากแสงแดด นอ กจากนี้ยังช่วยกระชับรูขุมขนได้อย่ าง มีประสิทธิภาพอีกด้วย ใครที่เป็นสายความสวยความงาม ต้องลองกันเลยแหละ

12. ช่วยทำให้ร่างกายตื่นตัวสดชื่น

แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ที่เลือ กดื่ มกาแฟ ก็เป็น เพราะต้องการให้ร่างกายนั้นตื่นตัว และ ห า ยจากอาการง่วง ซึ ม ในช่วงเช้าก่อนไปทำงาน หรือ ดึกๆ

ในช่วง อ่ า นหนังสือสอบ เพราะคาเฟอีน มีฤทธิ์ ก ร ะ ตุ้ น ป ร ะ ส า ท ส่วนกลาง ทำให้ร่างกายที่อ่อนล้ากลับมาสดชื่น ห า ย อ่อนเพลีย และยังมีการทดสอบกับนักกีฬา โดยนักกีฬานั้นสามารถฝึกซ้อม ได้นานขึ้นแต่ไม่เกิน 1 ชั่ วโมง เพราะมีความตื่นตัว ในระยะสั้นๆ

รู้อย่ างนี้แล้ว ใครที่ไม่เคยดื่ มกาแฟ ก็ลองหัน มา ดื่ มกันดูนะคะ แต่ถ้าจะให้ดี ควรดื่ มกาแฟดำเพียวๆ จะดีกว่ากาแฟ ที่ใส่ครีมเทียมหรือน้ำต าล เพราะจะส่งผลดีต่อสุขภาพ

และได้ประโยชน์จากกาแฟมากกว่า สุดท้ายจะรับประทานอะไรก็ ขอให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่มาก และไม่น้อยจนเกินไป จะดีที่สุดค่ะ

ที่มา  khoddeeja

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

วิ ธีขอขมาเทวดาประจำตัว ทำถูกวิ ธี ชีวิตดีมีแต่เจริญรุ่งเรือง

การสวดบูชาเทวดาเป็นการปฏิบัติอ ย่ างหนึ่งเพื่อถวายบูชาบ … …