Home ข้อคิด คำคม 12 นิสัยของคนที่มีความฉลาด เก่ง EQ สูง

12 นิสัยของคนที่มีความฉลาด เก่ง EQ สูง

12 second read
ปิดความเห็น บน 12 นิสัยของคนที่มีความฉลาด เก่ง EQ สูง
0

12 นิสัยของคนที่มีความฉลาด เก่ง EQ สูง

EQ หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ หรือความสามารถในการรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น ผู้มี EQ สูงมักเป็นคนอ่อนโยน ผูกมิตรง่าย และน่าเชื่อถือ วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า คนฉลาดมี EQ สูงเขามีนิสัยอย่างไร

คนเก่งมักจะเพื่อนน้อย เพราะเขามีอัตต าสูง ในขณะเดียวกัน คนที่ไม่ฉลาดมาก แต่อามรณ์ดีสายสัมพันธ์ฉัน มิตรดี มักจะมีความสุขและประสบความสำเร็จ และเป็นที่รักของคนรอบข้าง

วันนี้ ยินดีที่จะบอ กให้ทุกคนรู้ ว่าลักษณะเด่นแท้จริงของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นั้นเป็นอย่ างไรลองมาดูกัน มั้ยว่าเธอเป็นแบบพวกเขากี่ข้อ

1. ไม่แล้งน้ำใจ กับคนรู้จัก ไม่ว่าจะสนิทสน มหรือไม่ก็ต าม พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์มักจะแสดงน้ำใจให้เสมอ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ ความคิด หรือแม้แต่ทรัพย ากรที่พวกเขามีเรียกง่ายๆ ว่าไม่เคยหวงอะไร แม้แต่ชื่อเสียงของเขาเขาก็ยินดีที่จะสละมันถ้ามันเป็นหนทางที่ทำให้คนอื่นได้ดีไปด้วยกัน

2. ไม่ตัดสินใคร คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะเป็นคนที่มีความใจกว้าง เข้าถึงง่าย

และค่อนข้างดึงดูดความสนใจของคนอื่นได้ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงานการรู้จักมองในมุมของคนอื่นบ้าง เอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากจะยิ่งทำให้เราได้มากกว่าเสียหากเจอใครทำอะไรที่แปลกหรือแตกต่างออ กไปเราก็แค่ต้องพย าย ามเรียนรู้เหตุผลเบื้องลึกจากมุมของคนๆ นั้นเท่านั้นเอง

3. ไม่ ก้าวร้า ว แม้จะเป็นใหญ่ถึงระดับเจ้านายชั้นสูง

หรือต่อให้เป็นแค่พนักงานขายในซุ้มเครื่องดื่มเล็กๆ ริมทางพวกเขาจะปฏิบัติต่อทุกคนอย่ างเท่าเทียมสุภาพเหมือนกัน ให้ความเคารพในสิทธิของกันและกันเสมอ

4. ไม่พย าย ามทำให้คนอื่น มาชอบเขา พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์

จะรู้ตัวเองดีว่าเป็นคนอย่ างไร และตระหนักได้เสมอว่ามีคนรักก็ต้องมีคน เกลีย ดดังนั้นถ้าในสถานการณ์ที่คะแนนเสียงมีความเอนเอียงไปในทิศทางที่ผิดพวกเขาก็ยินดีที่จะแสดงจุดยืนทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าจะโดนคนบางกลุ่ม เ ก ลี ย ด พวกเขาก็ยินดี

5. ไม่เดินซ้ำทางใคร คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะทำต ามเข็มทิศชีวิตของตัวเอง

ต่อให้มีอีกกี่ร้อยกี่พัน มาโน้มน้าวใจ หรือมีข้อเสนอ ดีงามแค่ไหน พวกเขาจะเลือ กสิ่งที่เป็นตัวเขาจริงๆ เท่านั้นพวกเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนไป เพราะพวกเขาเชื่อว่าคนเราต่างคนก็ต่างมีคุณค่าในตัวเองกันอยู่แล้วแค่ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ อย่ าเอนไหวไปต ามความรู้สึกหรือความคิดเห็นของใครก็พอ

6. ไม่ใช่วัตถุนิยม ความสุขของพวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง

คือ การได้ทำอะไรต ามที่ใจต้องการ ไม่โดนสังคมกลืนกินจิตใจ พวกเขาจึงมักจะไม่ซื้อของใช้อะไรต ามกระแสสั่งแต่ซื้อต ามที่ใจบอ ก และพวกเขาก็มองว่าคนที่ชอบซื้อของแพงมาอวดฐานะของตัวเองนั้นไม่ได้ผิดแต่อย่ างใด ก็แค่ต ามใจตัวเองเท่านั้น

7. ไม่สนใจโทรศัพท์ เมื่อไหร่ก็ต ามที่คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต้องเข้าร่วกลุ่มสนทนา

พวกเขามักจะเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดีอยู่เสมอ สิ่งใดไม่เกี่ยวข้องเช่น โทรศัพท์มือถือ พวกเขาจะไม่ให้ความสนใจมันเด็ดข าด ถึงแม้จะเป็นแค่บทสนทนาสั้นๆ ก็ต าม

8. ไม่อ่อนไหวง่าย ไม่ว่าสังคมจะเข้าหาพวกเขาในรูปแบบบวกหรือลบก็ต าม

พวกเขาจะไม่ด่วนสรุป และนำอารมณ์ขึ้น มาตัดสินใจ โ จ ม ตี กลับเป็นการ แ ก้ แ ค้ นแต่จะยอมรับทุกอย่ าง และนำมาวิเคราะห์ใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ตลอ ดเวลา ส่วนไหนไม่จำเป็นก็แค่ทิ้งไปเท่านั้นเอง

9. ไม่ผิดคำพูด คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะดึงดูดเข้าหากันเองเพราะรู้กันเองดีว่าใครบ้างที่เชื่อใจได้

เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้มักจะทำต ามที่พูด รั ก ษ าคำพูดของตัวเองเสมอ

10. ไม่มีอีโก้ คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะไม่ใช่อีโก้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ

เพราะพวกเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบ ไม่ได้อย ากเป็นที่สนใจและไม่อย ากได้ผลประโยชน์จากใคร อะไรถูกก็ว่าต ามถูก อะไรผิดก็แค่บอ กว่าผิดเท่านั้นเอง

11. ไม่หน้าไหว้หลังหลอ ก พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะแก้ไขปัญหาของตัวเองก่อน

เรียนรู้ข้อผิดพลาดนั้นๆ อย่ างละเอียดก่อนจึงค่อยบอ กต่อคนอื่นและถ้าพวกเขาบอ กให้คนอื่นทำอะไรแล้ว เขาจะไม่มีทางทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเด็ดข าด

12. ไม่โอ้อวด พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นเป็นพวกที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง

เชื่อมั่นในความเป็นตัวเอง ดังนั้นพวกเขาจึงไม่โอ้อวดตัวเองกับใครก็แค่ทำไปต ามสิ่งที่ใจมองว่าถูกต้อง ใครจะเห็นก็เห็น ใครไม่เห็นก็ช่างใครคิดว่า EQ ตัวเอง ต่ำ ก็แค่ปรับพฤติก ร ร มให้ได้อย่ างพวกเขานี่ล่ะนะ

ที่มา  pakwanja

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

ผู้หญิงที่มีความสุขเธอมักจะทำ 5 นิสัยนี้ เริ่มเปลี่ยนก็เริ่มสุข

คนบางคนนั้น อาจจะมีความสุข มาจากการได้ครอบครองในสิ่งที่ … …