Home ข้อคิด คำคม 10 เรื่องจริงที่ทำให้คนในยุคนี้ยังอยู่ที่เดิมๆ ไม่ก้าวหน้าไปไหน

10 เรื่องจริงที่ทำให้คนในยุคนี้ยังอยู่ที่เดิมๆ ไม่ก้าวหน้าไปไหน

9 second read
ปิดความเห็น บน 10 เรื่องจริงที่ทำให้คนในยุคนี้ยังอยู่ที่เดิมๆ ไม่ก้าวหน้าไปไหน
0

เคยสงสัยไหมว่าทำไมไทยเราถึงยังล้าหลังเขาอยู่ตลอ ด ทำไมคนอื่นเขาไปถึงไหนกันแล้วแต่ไทยเรายังอยู่ที่เดิมๆ แถมลำบากกัน มากยิ่งขึ้น วันนี้เราจะพาทุกคนไปดู 10 เรื่องจริงที่ทำให้คนในยุคนี้ยังอยู่ที่เดิมๆ ไม่ก้าวหน้าไปไหนซักที

เรื่องจริงเถียง ไม่ออ ก เมื่อคน ญี่ ปุ่ นกำลัง มองคน ไ ท ย เป็นแบบที่เรามองทัวร์ จี น พฤติก รรมของนักท่องเที่ยว ชาว จี น ที่ถูก คน ไ ท ย วิจารณ์ อ ย่ า งหนักในช่วงหลังอาจไม่ต่างจากสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาว ไ ท ย ทำเมื่อไปเยือนญี่ ปุ่ น และกำลังถูกคนอื่น

มองในแง่ลบ เช่นกัน จากการ ผ่ า น เวทีในระดับโลกหล า ยต่อหล า ยครั้ง ไ ท ย ถูกวิพากษ์วิจารณ์ อ ย่ า ง หนักหน่วงในกระแส โลกาภิวัตน์ และการก้าวเปลี่ยน อ ย่ า ง รวดเร็ว ด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยี และวัฒนธรรมเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ ที่จี้ แ ท ง

ใจดำคน ไ ท ย เ สี ยจริง ๆ สำหรับข้ อคิดเห็นของนายเซ็ทซึโอะ อิอุจิประธานองค์การส่งเสริม การค้าต่างประเทศของ ญี่ ปุ่ น ประจำประเทศ ไ ท ย นายอิอุจิระบุว่า ไ ท ย อาจไม่เป็นประเทศ ที่น่าสนใจในการลงทุนเหมือนที่ผ่ า น มาในสายต าของนักลงทุน

ญี่ ปุ่ น โดยชี้จุดอ่อนคน ไ ท ย ไว้ ถึง 10 ข้ อที่ เราคน ไ ท ย ควรรู้และรับทราบเพราะที่กล่าวมาทุกข้ อ แทบปฏิเสธไม่ได้เลย ไม่เชื่อลองไล่ อ่านแล้วพิจารณา อ ย่ า งปราศจาก อคติเมื่ออ่านจบแล้ว เราไม่ควรไปตอบโต้ หรือ ต่อว่า เขานะเพราะนี่คือ กระจก บานใหญ่ ที่สะท้อนให้เห็นตัวตน ของเรา

1 คน ไ ท ย รู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก

โดยเฉพาะหน้าที่ ต่อสังคมเป็นประเภทมือใคร ย า ว สาวได้สาวเอา เกิดธุรกิจการเมืองธุรกิจราชการธุรกิจการศึกษาทำให้ประเทศ ชาติล้าหลังไปเรื่อย

2 การศึกษายังไม่ทันสมัย

คน ไ ท ย เก่งแต่ภาษาของตัวเอง ทำให้ข า ดโอกาสในการแข่งขัน กับต่างชาติในเวทีต่าง ๆไม่กล้าแสดงออ กข ี้อายไม่มั่นใจใน ตัวเองจึงต ามหลังชาติอื่น คน มีฐานะจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอ ก เพื่อโอกาสที่ดีกว่า

3 มองอนาคตไม่เป็น

คน ไ ท ย มากกว่า 7 0 ทำงานแบบไร้อนาคต ทำแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวัน ๆน้อยคนนักที่จะทำงานเป็นระบบเป็น ขั้นเป็นตอน มีเป้าหมาย ในอนาคตที่ชัดเจน

4 ไม่จริงจัง ในความรับผิ ดชอบต่อหน้าที่

ทำแบบผักชีโรยหน้า หรือทำด้วยความเกรงใจ ต่างกับคน ญี่ ปุ่ น หรือยุโรป ที่จะให้ความสำคัญกับสัญญาข้ อตกลง อ ย่ า ง เคร่งครัด เพราะหมายถึงความเชื่อถือในระยะ ย า ว คนไ ท ย จึงถูกลดเครดิต ความน่าเชื่อถือลงเรื่อยๆ

5 การกระจาย ความเจริญยังไม่เต็มที่

ประชากร ประมาณ 60-70 ที่อยู่ห่างไกล จะข า ดโอกาส ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตัวเองและชุมชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐ ที่ต้องส่งเสริม

6 การบังคับกฎหมาย ไม่เข้มแข็งและไม่ต่อเนื่อง

ทำงานแบบลูบหน้า ปะจมูกปราบปรามไม่จริงจัง การดำเนินการต ามกฎหมายกับผู้มีอำนาจหรือ บริวารจะทำแบบเอาตัวรอ ดไป ก่อนไม่มีมาตรฐาน

7 อิจฉาต าร้อน

สังคม ไ ท ย ไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษ เลี่ยงเก่ง เป็นศรีธนญชัย ยกย่องคน มีอำนาจมีเงินโดยไม่สนใจ ภูมิหลังโดยเฉพาะคนที่ล้มบน ฟูกแล้วไปเกาะผู้มีอำนาจเอาตัวรอ ดคนพวกนี้ ร้ ายยิ่งกว่าผู้ก่อ การร้ ายดี แต่พูดมือไม่พายเอาเท้ารานํ้าทำให้คนดี ไม่กล้าเข้ามา เพราะกลัวเปลืองตัว

8 เอ็นจีโอค้านลูกเดียว

บางกลุ่มอิงอยู่กับผลประโยชน์ บ่อยครั้ง ที่ต้องเ สี ยโอกาส อ ย่ า ง มหาศาลเพราะการค้านหัวชนฝา เหตุผลจริง ๆ ไม่ได้พูดกัน

9 ยังไม่พร้อมในเวทีโลก

การสร้างความน่าเชื่อถือ ในเวทีการค้าระดับโลก ยังข า ดทักษะและทีมเวิร์คที่ดี ทำให้สู้ประเทศเล็ก ๆ อ ย่ า ง สิงคโปร์ไม่ได้

10 เลี้ยงลูกไม่เป็น

เ ด็ ก ไ ท ย ข า ดความอ ดทนจิตใจ ไม่เข้มแข็ง เพราะการเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินไม่สอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ไม่กระตือรือร้น ในการขวนขวายค้นหาตัวเองและไม่สอนให้สำนึกรับผิ ดชอบต่อสังคม เ จ็ บ ป ว ด จริง ๆ แต่มันคือเรื่องจริง ที่เถียงไม่ออ กเห็นที ไ ท ยเ ราจะต้องปรับตัว อ ย่ า ง หนักเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวสังคม ตลอ ดจนหน่วยงานภาคธุรกิจและภาครัฐบาลต้ องร่วมกันตระหนัก และหาทางแก้ไข อ ย่ า ง จริงจัง

ที่มา  horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

7 เรื่องเล็กๆ ที่ทำแล้ว มีเ ส น่ ห์ในสายต าหนุ่มๆ แต่คุณไม่รู้ตัว

ในทุกวันนี้ความสวยสามารถสร้างได้ เพราะทุกวันนี้มีเทคโนโ … …