Home ข่าวสาร สาระ ในเศรษฐกิจช่วงนี้ ห้ามทำ 5 สิ่งเด็ดข า ด

ในเศรษฐกิจช่วงนี้ ห้ามทำ 5 สิ่งเด็ดข า ด

15 second read
ปิดความเห็น บน ในเศรษฐกิจช่วงนี้ ห้ามทำ 5 สิ่งเด็ดข า ด
0

ในเศรษฐกิจช่วงนี้ ห้ามทำ 5 สิ่งนี้เด็ดข า ด

เป็นที่ทราบกันดี สำหรับเศรษฐกิจในช่วงนี้ว่าเป็นอย่างไร ใครๆก็อย ากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น หล า ยคนอย ากจะมีรายได้หล า ยทาง สำหรับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เราก็มีสิ่งที่ไม่ควรทำมาฝากกัน เพื่อให้ได้ทราบและคิดไตร่ตรองกันก่อน

เศรษฐกิจไม่ดี พ่อค้าแ ม่ค้าเริ่มโอดครวญว่าของขายย ากขึ้นเศรษฐกิจไม่ดี คนระมัดระวังตัว จับจ่ายกันน้อยลงมันเป็นความรู้สึก

ที่คิดไปเองหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกันแน่เศรษฐกิจดีหรือ ไม่ดี อาจจะขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานอยู่ในสายงานไหน อุต สาหก ร ร มอะไร ธุรกิจประเภทไหนเช่นกัน

บางธุรกิจโตเอา ถึงจะโตแบบช้ า ๆ แต่บางธุรกิจ ก็ซบเซาถึงขั้นปิดกิจการไปเลยก็มีสิ่งที่สำคัญคือ การเอาตัวรอ ดให้ได้ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ดีค่ะใน Talk Corner ตอนนี้มาแนะนำว่ามี ข้อห้าม เรื่องการเงินอะไรบ้าง ที่เราไม่ควรทำในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี แต่บิวมีข้อมูลนิด ๆ หน่อย ๆ

มาบอ กให้คุณเห็นเศรษฐกิจใน ภาพร วมทั้งไทยและทั้งโลกค่ะ เช่นสงครามทางการค้าระหว่างอเมริกากับจีนที่เขย่ าขวัญเศรษฐกิจไปทั่วโลกและส่งผลกระทบกับประเทศไทยของเราแน่นอนตัวเลขการส่งออ กของไทยที่ปรับตัวลดลงจากผลกระทบของสงค รามทางการค้าเพราะไทยเป็นคู่ค้าสำคัญกับจีน

โดยในไตรมาสแรกของปี 2562 ตั วเลข ส่งออ กของไทยติดลบ 4.9เปอร์เซน ในขณะที่ GDP ของไทยก็มีการปรับลดประมาณการลงเหลือ 3.3–3.8เปอร์เซน

จากที่เคยคาดไว้ 4เปอร์เซน ธนาคารโลกก็มีการหั่น GDP ของโล กในปี 2562 ลงเหลือ 2.6เปอร์เซน จากเดิมที่คาดไว้ 2.9เปอร์เซนเอาล่ะ พ อรู้ภาพรวมกันแล้ว เราไปดูกันเลยค่ะว่า ข้อห้าม เรื่องการเงินที่บิวพูดถึงในตอนต้นนั้น มีอะไรบ้าง

1. หลีกเลี่ยงการสร้างห นี้ใ หม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น เว้นว รรคพักห นี้ไว้ก่อนเถอะค่ะไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมหรือซื้อบ้านหลังที่สองไว้ต ากอากาศเพราะตอนเศรษฐกิจอ่อนแอแบบนี้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ ถนอมเนื้อถนอมตัวอย่ าเพิ่งสร้างห นี้ใหม่ใ ห้เป็นภาระเลยจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลังสร้างความไม่สบายใจเสียเปล่า ๆ ค่ะ

ภาครัฐเองก็ค่อนข้างเป็นห่วงเรื่อง นี้ เพราะมีการออ กมาตรการ LTV Loan To Value กำหนดอัตราการวางเงินดาวน์เพิ่มขึ้นสำหรับคนที่ต้องการซื้อบ้านหลังที่ 2 ขึ้นไป เพื่อป้องกันห นี้เสีย หรือช่วยกรองคนที่มีความพร้อมในการซื้อบ้านจริง ๆ ค่ะ

2. พักไว้ก่อนหากคิดจะลงทุนเพิ่ มในธุรกิจ

ในย ามเศรษฐกิจอ่อนแอแน่นอน การค้าการขายหรือผลกำไรย่อมลดลง ผู้ประกอบการทั้งหล า ยต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นเพื่อ ดึงยอ ดขายและกำไรกลับมาหนึ่งในวิธีการเพิ่มกำไรคือ การลงทุนเพิ่ม จะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอ ดข าย หรืออย่ างอื่นที่ต้องใช้เงินจำนวน มากตรงนี้ขอบอ กว่าพักไว้ก่อนเพราะอาจเป็นความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งหากการลงทุนเพิ่มต้องกู้เงินเพิ่มห นี้

ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวัง เพราะระยะ เวลาการคุ้มทุนในย ามเศรษฐกิจอ่อนแอย่อมมีมากขึ้นหากต้องการเพิ่มยอ ดขายให้กลับมาอาจเริ่มที่การปรับลดรายจ่ายหรือถ้าเป็นคนค้าขายอาจขย ายเวลาการปิด-เปิดออ กไปสรุปปรับที่พฤติก ร ร มหรือเพิ่มโปรโมชั่นดีก ว่าลงทุนเพิ่ม เพราะนั่นคือ การเพิ่มความเสี่ยงค่ะ

3. อย่ านำเงินสำรองฉุกเฉินออ กมาใ ช้โดยไม่จำเป็น

หกเท่าของรายจ่ายรายเดือน คือเงินสำรอง ฉุกเฉินขั้นต่ำที่กำหนดไว้ต ามหลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคลวัตถุประสงค์หลักคือเป็นเงินที่จะสามารถนำมาเยียวย าความฉุกเฉินต่าง ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุบัติเหตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯบ างคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือธุรกิจ

หรืออาจยังไม่รู้สึกว่าตนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทำให้ชะล่าใจ ควักเงินสำรองฉุกเฉินออ กมาใช้โดยไม่จำเป็นจนสุดท้ายในย ามที่เศรษฐกิจไม่ดีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในชีวิต อาจจะไม่มีเงินรองรังใช้ในย ามฉุกเฉินได้

4. อย่ าค้ำประกันให้ใ ครเด็ดข า ด

ข้อนี้อย่ าว่าแต่ในย าม เศรษฐกิจอ่อนแอเลย บางคนตั้งปณิธานไว้จะรักกันแค่ไหนก็จะไม่ค้ำประกันให้ใครเด็ดข า ดหล า ยคนต้องเจอบทเรียนบ า ด เ จ็ บ

ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่น เข้าข่ายเนื้อไม่ได้กินแต่เอาก ร ะ ดู กมาแ ข ว น ค อเพร าะการค้ำประกันคือ การสัญญาว่าบุคคลหนึ่งสัญญาว่าจะชดใช้ห นี้แทนลูกห นี้หากลูกห นี้ไม่ยอมชำระห นี้

หรือไม่สามารถชำระห นี้ ได้ในย ามที่เศรษฐกิจไม่ดี โอกาสที่ลูกห นี้จะเบี้ยวห นี้ก็มีสูง นั่นหมายความว่าหากเราหลวมตัวไปค้ำประกันให้ใครโอกาสที่จะต้องรับชำระห นี้แทนนั้นก็จะมีสูงขึ้นนั่นเองค่ะตัดไฟตั้งแต่ต้นลม จงอย่ าค้ำประกันให้ใครส่วนใค รที่จำเป็นจริง ๆ ก็อ่านดูสัญญาให้ละเอียดก่อนเซ็นค้ำประกัน โดยทั่วไปจะแบ่งความรับผิดชอบห นี้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

1.รับผิดชอบห นี้ไม่จำกัดจำ นวน เสมือนเป็นลูกห นี้ทุกประการ ต้น-ดอ ก หรือห นี้อื่น ๆ รับหมด

2.จำกัดความรับผิดชอบ หม ายถึงรับผิดชอบห นี้ไม่ทั้งหมดของห นี้สิน รับผิดชอบเพียงบางส่วนเท่านั้น

พิจารณาให้ดี อย่ าเซ็นให้ใค รสุ่มสี่สุ่มห้า แม้ว่าอ ดีตหรือวันนี้เขาอาจจะยังไม่เคยมีประวัติหรือมีปัญหามาก่อน แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตเขาจะไม่มีวันเบี้ยวห นี้ค่ะ

5. อย่ าลงทุนหวือหวาหวั งร ว ยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งต าจะหาเงินให้ ได้เป็นกอบเป็นกำโดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง อาจนำพาตัวเองไปลงทุนในช่องทางที่หวือหวาโดยไม่มีความรู้เช่นพวกหุ้นปั่นทั้ง

หล า ย ช่องทางการลงทุนที่ไม่ชอบมาพากล เช่น พวกเเ ช ร์ลูกโซ่ หรือ การหลอ กให้นำ เงินไปลงทุนในสินท รั พ ย์ต่าง ๆที่อาจไม่มีอยู่จริงโดยมีผลตอบแทนสูงเย้ายวนใจผู้ลงทุนไม่มีอะไรที่ได้มาง่าย ๆ และเป็นกอบเป็นกำในระยะเวลาอันรวดเร็วหรอ กค่ะที่สำคัญ

อย่ าลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่มี ความรู้เป็นที่ดีที่สุด เพราะโอกาสผิดพลาดมีสูงเช่นเดียวกับการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวในย ามเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้หากคุณเห็นลู่ทางก็พอได้ ขอให้เป็นธุรกิจที่คุณรู้จริง และอย่ าเริ่มต้นด้วยการทุ่มเงินลงทุน มูลค่าสูงตั้งแต่แรก

ให้เผื่อเหลือเผื่อข า ดและเตรียมตั วเตรียมใจกับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในย ามเศรษฐกิจอ่อนแอเอาไว้ด้วย ลองวิเคระห์ว่าธุรกิจของคุณได้รับผลกระทบอย่ างไรในย ามเศรษฐกิจเป็นเช่นนี้

สรุป

เศรษฐกิจไม่ดีในภาพใหญ่ บางคนอา จจะคิดว่าไกลตัว แต่แท้จริงแล้วล้วน มีผลกระทบกับเราทั้งสิ้นดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือและระมัดระวังตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญแม้ว่าวันนี้เศรษฐกิจอาจจะอ่อนแอ

วันหน้าอาจดีขึ้นกว่าเดิมหรืออาจแย่กว่า เดิมจนกล า ยเป็นวิกฤติเลยก็ได้ เพราะมีทั้งปัจจัยภายใน และภายนอ กที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในเมื่ออนาคตเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ เราจึงต้องพร้อมเสมอ และไม่ประมาทกับทุกสถานการณ์ค่ะ

ที่มา  stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

ธนาคารออ มสิน ปล่อ ยให้กู้ 2 สินเชื่อ อนุมัติวงเงิน 10,000 ถึง 150,000 บาท

ธนาคารออ มสิน ปล่อ ยให้กู้ 2 สินเชื่อ อนุมัติวงเงิน 10, … …