Home ความเชื่อ ดวง ใครติดขัด มีปัญหาเงินไม่เข้าลองทำดู ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน เสริมมงคลให้กับชีวิต

ใครติดขัด มีปัญหาเงินไม่เข้าลองทำดู ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน เสริมมงคลให้กับชีวิต

9 second read
ปิดความเห็น บน ใครติดขัด มีปัญหาเงินไม่เข้าลองทำดู ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน เสริมมงคลให้กับชีวิต
0

สงสัยไหมว่าทำไมต้องไหว้เจ้าที่กลางบ้าน เจ้าที่ที่อยู่ในตัวบ้านคือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านของเรือน ซึ่งต่างกับศาลพระภูมิ ที่เป็นเจ้าที่ที่เราเชิญท่านลงมาเพื่อปกปักรั ก ษ า การไหว้ดังกล่าวจึงเป็นการไหว้เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน

ดังนั้น เราจึงควรไหว้ทุก 3-6 เดือนต่อครั้ง เป็นอ ย่ างน้อย เพื่อเป็นการขอขมาในบางครั้งที่ทำอะไรล่วงเกินไป โดยสามารถไหว้ได้เองทุกเวลาเที่ยงของวันอังคารและวันเสาร์ เพราะถือเป็นวันรับ

หากใครรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตมีแต่ปัญหา ทำอะไรก็ติดขัด ไม่สบายใจหล า ยๆเรื่อง เราอ ย ากลองชวนให้เพื่อนๆมา ไหว้เจ้าที่เจ้าทางกัน เพื่อสร้างความเ ป็ นสิ ริ ม ง คลใ ห้กับตัวเอง แก้เ ค ล็ ด ดึ งดู ดโชคดีให้กลับมาเป็นของเรา ลองทำต ามดู แล้วชีวิตจะดีขึ้นอ ย่ างที่ คา ดไม่ถึงเลยทีเดียว

สิ่งของที่ต้องเตรียม

1 เทียน 2 เล่ม

2 หมากพลู 9

3 ธูป 5 เล่ม

4 น้ำชา 5 แก้ว

5 ผลไม้ 9 อย่ าง

6 ผ้าขาวบาง

7 คำด อ กดาวเรือง 9 ด อ ก

การไหว้เจ้าที่ ให้เราเลือ กบริเวณกลางบ้านที่เหมาะสม แล้วปูผ้าขาว เพื่อรองเป็นพื้นที่นั่งและวางของทุกอ ย่ า ง เรียงให้เรียบร้อยบนผ้า แล้วจุดธูปกับเทียน พร้อมว่าต ามบทไหว้เจ้าที่นี้ ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของบ้านเรือน เอ่ยบ้านเลขที่ของเรา

ในวันนี้เป็นวันดี ข้าฯขอนำเครื่องสักการะบูชามาถวาย เพื่อบอ กกล่าว ข้าฯจะขอเข้ามาอยู่อาศัยในที่แห่งนี้ ขอโปรดช่วยส่งเสริมสนับสนุน และขอให้ทำมาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองไม่ติดขัด ขัดสน ห่างไกลจากมาญผจญทั้งหล า ย

ขอให้ท่านโปรดเปิดประตูเงินประตูทอง ขอให้ข้าฯได้พบกับหนทางที่ประสบความสำเร็จ พบเจอเงินทอง ในทุกทิศทาง หากมีสิ่งใดที่ทำพลาดผิ ดไป ไม่ว่าตั้งใจก็ดี หรือไม่ได้ตั้งใจก็ดี ข้าฯของขมาลาโ ท ษ ณ ตรงนี้และโปรดอ โ ห สิ ก ร ร มให้ด้วยเถิด สาธุ

จากนั้น ในตอนที่จะลาก็ให้ทำการจับที่พานพร้อมกล่าว ขอเดน ขอทาง ให้ลูกหลานได้กินเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยเถิด สาธุ สำหรับการไหว้เจ้าที่ภายในบ้านนั้น ให้เราทำด้วยความสำรวม เรียบร้อย และมีความสงบตั้งมั่นจริงๆ แล้วความดี ผลดีจะเกิดขึ้นกับตัวเราในเร็ววัน

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

วิ ธีโบราณ แค่โรยเกลือรอบบ้าน ช่วยดึงดูดท รั พ ย์ ไล่สิ่งไม่เป็น มงคล

วันนี้เรามีข้ อมูลเกี่ยวกับ ความเชื่อ ของ เกลือ มาบอ กก … …