Home ข่าวสาร สาระ โอนเ งิ นผิ ดบัญชีทำยังไงดี วิ ธีแก้ปัญหาง่ายๆทำต ามนี้

โอนเ งิ นผิ ดบัญชีทำยังไงดี วิ ธีแก้ปัญหาง่ายๆทำต ามนี้

8 second read
ปิดความเห็น บน โอนเ งิ นผิ ดบัญชีทำยังไงดี วิ ธีแก้ปัญหาง่ายๆทำต ามนี้
0

ถ้าโอนเ งิ นไปผิ ดบัญชีควรทำอ ย่ างไรดี เพราะบางครั้งโอนเ งิ นไปเป็นบัญชีที่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว และบางครั้งก็ติดต่อเจ้าของบัญชีไม่ได้ โดยเฉพาะการโอนเ งิ นผ่านแอปฯ ธนาคาร

เมื่อทุกวันนี้การโอนเ งิ นนั้นสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อน มากๆ จนบางทีก็ทำให้หล า ยๆ คนลืมตรวจเ ช็ คความถูกต้อง จนทำให้โอนเ งิ นไปผิ ดบัญชี แต่ไม่ต้องกังวลไป หากวันนี้คุณนั้นโอนเ งิ นผิ ดบัญชี วันนี้เรามีวิ ธีแก้ไข มาบอ กคุณกับบทความ โอนเ งิ นผิ ดบัญชี ทำต ามนี้ได้เ งิ นคืน ทำได้ง่ายๆ ไปดูกันว่าการขอเ งิ นคืนจากการโอนเ งิ นผิ ดบัญชีจะสามารถทได้อย่ างไร

หล า ยคนอาจเคยทำผิ ดพลาดเรื่องการโอนเ งิ นเข้าผิ ดบัญชี ไม่ว่าจะเป็นการใส่ตัวเลขผิ ดพลาด ห ม า ยเลขบัญชีผิ ด หรือคล้ายกันก็อาจสร้างความสับสนให้กับเราได้ หรือ การใส่ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ผิ ดก็จะทำให้เ งิ นไปเข้าบัญชีคนอื่น อ ย่ างไม่ตั้งใจ การตรวจสอบตัวเลขบัญชีและชื่อนามสกุลของผู้รับเ งิ นปล า ยทางจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทบทวนทุกครั้งก่อนกดปุ่มโอนเ งิ น แต่ถ้าเกิดผิ ดพลาดไปแล้วก็สมารถแก้ไขได้ต ามนี้

โอนเ งิ นผิ ดบัญชีหรือจำนวนเ งิ นผิ ดพลาด

ข้ อมูลจากธนาคารแห่งประเท ศไ ท ย และศูนย์คุ้มค ร อ งผู้ใช้บริการทางการเ งิ น ธนาคารแห่งประเ ท ศ ไ ท ย หรือ ธปท. ได้ระบุว่าหากเกิดกรณีการโอนเ งิ นเข้าผิ ดบัญชี ให้เราแจ้งเรื่องและนำหลักฐานที่เกี่ยวข้ องยื่นเรื่องแจ้งกับธนาคารที่เราโอน

โดยทางธนาคารจะทำการแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบการโอนเ งิ น และทำการติดต่อผู้รับโอนที่เราโอนผิ ดเข้าไป ติดต่อเพื่อให้ยินยอมคืนเ งิ นให้ แล้วธนาคารจึงจะแจ้งเรื่องกับเราอีกครั้งหนึ่งกรณีที่ผู้รับโอนผิ ดยอมคืนเ งิ นให้ ทางธนาคารก็จะโอนเ งิ นเข้าบัญชีของเรา แต่หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนเ งิ นให้ เราสามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เพื่อให้ออ กคำสั่งบังคับใช้กฎห ม า ย ซึ่งทางธนาคารของผู้รับโอนผิ ดนั้นจะทำการดำเนินการอ า ยั ดบัญชีนั้นๆ หรือ อาจให้เปิดเผยช้อมูลบัญชีต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ดำเนินการทางกฎห ม า ยต่อไป

หากมีคนโอนเ งิ นผิ ดมาเข้าบัญชีเรา

ในกรณีนี้ หากเราได้รับแจ้งจากธนาคารว่ามีการโอนเ งิ นผิ ดเข้าบัญชีเรา ให้เราทำการตรวจสอบรายละเอียดบัญชีของเราก่อน เพื่อป้องกันการหลอ กลวงจากพวกมิจฉาชีพ โดยให้เราสอบถามว่ามาจากธนาคารอะไรและถามชื่อ กับเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะติดต่อ กลับได้ก่อน ทางเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อเรานั้นจะต้องการให้เราทำการตรวจเ ช็ คบัญชีก่อน มากกว่าจะเร่งรัดให้โอนเ งิ นคืน

ซึ่งทางนั้นจะต้องมีหลักฐานวัน เวลา และยอ ดเ งิ นที่โอนผิ ดเข้ามาในบัญชีของเราให้เราตรวจสอบว่ามียอ ดเข้ามาตรงต ามนั้น จริงหรือไม่ หากพบว่ามีเ งิ นเกินเข้ามาจริงก็ให้ติดต่อคืนเ งิ นให้กับธนาคาร หากเพิกเฉยเจ้าของเ งิ นจะมีสิทธิแจ้งความและสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเ สี ยห า ยจากเราได้

กรณีเป็นความผิ ดของธนาคารที่โอนเ งิ นผิ ดบัญชี

หากธนาคารดำเนินการผิ ดพลาดเอง ธนาคารจะสามารถดำเนินการแก้ไขข้ อมูลเองได้ ความผิ ดอาจเกิดจากพนักงานธนาคารกรอ กเลขบัญชีผิ ดพลาดหรือจำนวนเ งิ นผิ ดพลาด ซึ่งพนักงานคนนั้นจะต้องทำการติดต่อเจ้าของบัญชีที่โอนผิ ดเข้ามาเพื่อขอให้โอนเ งิ นคืนกลับมา

ทั้งนี้การโอนเ งิ นทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารโดยตรงหรือ การใช้พร้อมเพย์ ก็ควรจะตรวจเ ช็ คชื่อของผู้รับเ งิ นให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิ ดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากความรีบร้อนหรือความไม่ละเอียดของเราเองส่วนเรื่องการเตรียมเอ กสารที่จะต้องยื่นต่อธนาคารนั้นสามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เ ว็บ ไ ซ ต์ ศคง. 1213 ศู นย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเ งิ นธนาคารแห่งประเทศ ไ ท ย

ที่มา  108resources

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

3 เ ค ล็ ด ลั บใช้วิตแบบพอ ดี ไม่ต้องร ว ยมาก แต่ก็มีความสุข

หล า ยคนอาจจะคิดว่าการที่ร่ำร ว ย มีเ งิ น มากๆจะทำให้เ … …