Home ไม่มีหมวดหมู่ โค้ งสุดท้าย จ่ายเงินเยีย วย า 3 ข้อความสำคัญ แบบไหนได้เงินแน่

โค้ งสุดท้าย จ่ายเงินเยีย วย า 3 ข้อความสำคัญ แบบไหนได้เงินแน่

10 second read
ปิดความเห็น บน โค้ งสุดท้าย จ่ายเงินเยีย วย า 3 ข้อความสำคัญ แบบไหนได้เงินแน่
0

รีบเช็ก โค้งสุดท้าย จ่ายเงินเยีย วย า 3 ข้อความสำคัญ แบบไหนได้เงินแน่

ความคืบหน้า กรณีจ่ายเงินเยีย วย า 5000 ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คลังเตรียมปิดทบทวนสิทธิ์มาตรการเยีย วย า 5,000 บาท วันที่ 10 พฤษภาคมนี้ นี้

ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะล่าสุดด้วยตนเองได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com (“ตรวจสอบสถานะ”ปุ่มสีเทา) ซึ่งเป็นวิ ธีการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด เพราะจะมีการปรับปรุงข้อ มูลให้เป็นปัจจุบันทุกวัน ไม่มีค่าใช้จ่ายและลดการเผชิญความเสี่ยงต่อ การ แพ ร่ร ะบ า ด

ทั้งนี้หน้าจอจะแสดงผลเป็นสถานะต่างๆ เช่น หากได้รับสิทธิจะพบข้อความว่า “ท่านได้รับสิทธิมาตรการเยีย วย า 5,000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด” ในกรณีนี้โปรดรอรับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อ มเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

หากพบข้อความว่า “อ ยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อ มูลที่นำส่งเพิ่มหรืออ ยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อ มูลที่ขอทบทวนสิทธิ” ในกรณีนี้โปรดรอ การตรวจสอบข้อ มูลหรือ การลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิซึ่งจะเร่งดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว

หากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง จะพบข้อความว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” พร้อ มระบุเหตุผล ซึ่งหากไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองสามารถขอทบทวนสิทธิได้ (“ยื่นทบทวนสิทธิ” ปุ่มสีม่วง) ก่อนที่กระทรวงการคลังปิดรับยื่นทบทวนสิทธิในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 24.00 น.

ทั้งนี้ล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรกจำนวน 4.4 ล้านราย กลุ่มที่ขอข้อ มูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์จำนวน 5.0 ล้านราย

และกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิและผ่านเกณฑ์จำนวน 3.3 ล้านราย กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินเยีย วย าให้ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่จำนวน 11.0 ล้านราย ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และส่วนที่เหลือประมาณ 1.8 ล้านราย จะดำเนินการให้เส ร็จสิ้นภ ายในสัปดาห์หน้า

นายลวรณ กล่าวว่า ในส่วนของการ รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนพบว่ามี 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อ มูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กระทรวงการคลังจะพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

2. กลุ่มที่ได้รับสิทธิ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ในกรณีนี้ท่านสามารถแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องได้ (“เปลี่ยนแปลงข้อ มูลการ รับเงิน” ปุ่มสีเหลือง) ซึ่งเมื่อท่านเข้าไปเปลี่ยนแปลงวิ ธี/ข้อ มูลการ รับเงินแล้วจะขึ้นสถานะ “อ ยู่ระหว่างการตรวจสอบวิ ธี/ข้อ มูลการ รับเงินที่ท่านแก้ไข”

ทั้งนี้ การแก้ไขบัญชีสามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง หากยังไม่เรียบร้อ ย ขอแนะนำให้ไปผูกบัญชีพร้อ มเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนจะสะดวกที่สุด โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ทุกสัปดาห์ในวันอังคาร

ทั้งนี้กลุ่มที่ขอข้อ มูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมจำนวนประมาณ 6.5 ล้านราย โดยในจำนวนนี้มีผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อ มูลเพิ่มเติมที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com อีกประมาณ 6 แสนราย โปรดมาให้ข้อ มูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการ รับสิทธิจากมาตรการเยีย วย า 5,000 บาทอย่างรวดเร็ว

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ไม่มีหมวดหมู่
Comments are closed.

Check Also

4 วันเกิด ด ว งเปิด รับทรั พย์ มีแต่รว ยกับรว ย ชีวิตดีขึ้นมาก

4 วันเกิด ด ว งเปิด รับทรั พย์ มีแต่รว ยกับรว ย ชีวิตดี … …