Home ข่าวสาร สาระ เ ช็ กด่ ว น “เราไม่ทิ้งกัน” โอน เงินเยี ย วย า งว ดสุ ดท้ า ย 22-26 มิ.ย.นี้

เ ช็ กด่ ว น “เราไม่ทิ้งกัน” โอน เงินเยี ย วย า งว ดสุ ดท้ า ย 22-26 มิ.ย.นี้

14 second read
ปิดความเห็น บน เ ช็ กด่ ว น “เราไม่ทิ้งกัน” โอน เงินเยี ย วย า งว ดสุ ดท้ า ย 22-26 มิ.ย.นี้
0

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือของรัฐ ที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงของการแ พ ร่ร ะบ า ดของโ ค วิ ด-1 9

ได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

โดยมีบางกลุ่มที่ได้รับเงินไปแล้ว และยังมีอีกบางกลุ่มที่ยังรอคอยอยู่ล่าสุดเฟซบุ๊กเพจ ถาม-ตอบ ปัญหามาตรการ

เงินเยียวยา 5,000 บาท โพสต์ความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยี ย วย า “เราไม่ทิ้งกัน” สำหรับความคืบหน้ามาตรการช่วย

เหลือเงินเยีย ว ย า 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ในโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ผ่านการลงทะเบียนใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ยังทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง จนถึงตอนนี้ แม้ว่าโครงการจะปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ขณะที่เมนูในเว็บไซต์นั้น เหลือเพียง 2 เมนูให้ทำรายการคือ ตรวจสอบสถานะ และสละสิทธิ โดยระบบยังทำการโอนเงิน

งวดสุดท้ายให้กับผู้ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนที่ได้สิทธิรับเงินเยี ย ว ย าจาก”เราไม่ทิ้งกัน”มาตั้งแต่เดือนแรก โดยมีหลักเกณฑ์

การรับเงินในวันเดียวกันกับที่มีการโอนเงินทั้ง 2 เดือนที่ผ่านมา คือ ระบบจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิได้รับเงิ

นเยียวยาตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เนื่องจาก เสาร์-อาทิตย์ ระบบธนาคารปิด ทำให้ไม่สามารถโอนเงินผ่านธนาคารได้

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับเงินจาก”เราไม่ทิ้งกัน”งวดสุดท้าย 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ง

มาตรการ 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563 ขณะที่ กลุ่มผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จที่มีรายชื่อ

กว่า 1.7 ล้านรายนั้น ล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือเยี ย ว ย า และชดเชยแก่ประชาชน

กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพ  ร่ ร ะ บ า ดของ โ ค วิ ด-19 รวมทั้งคัดกรองผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ

จำนวน 302,160 คน ซึ่งต้องเป็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ ของรัฐ รวมทั้ง

ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ด้วย ทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณากำหนดกลุ่ม

เป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจน ก่อนส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาใน 1 เดือน

เพื่อนำไปสู่มาตรการช่วยเหลือเ ยี ย ว ย าต่อไป อย่างไรก็ตาม รายละเอียดการเยี ย ว ย า กลุ่มตกหล่นมาตรการเราไม่ทิ้งกัน

ทั้ง 302,160 รายนั้น จะไม่ได้รับเงินเยี ย ว ย า 5,000 บาท 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคน เหมือนกลุ่มผู้ลง

ทะเบียน 15.1 ล้านคนก่อนหน้านี้ เพราะลักษณะ และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ส่วนจะเป็นเท่าไหร่ให้ สำนักงานเศรษฐกิจ

การคลังจะนำไปพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง เพื่อเสนอขอใช้เงินกู้จากคณะกรรมการกลั่นกรอง

ที่มา komchadluek

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

ช ะตาค นเกิด 4 วันนี้ มีเกณฑ์ลุ้ นรั บ จับเงินก้อนโต ร า ว กับฟ้ามาโปรด

ถ้าพูดถึงเรื่องของดวงนั้น ก็คงอยู่คู่กับคนไทยเรามานานมา … …