Home ข่าวสาร สาระ เ ค ล็ ด ลั บดีๆที่ช่างแอร์ฝากบอ ก เปิดแอร์ยังไงให้ประหยัดค่าไฟ

เ ค ล็ ด ลั บดีๆที่ช่างแอร์ฝากบอ ก เปิดแอร์ยังไงให้ประหยัดค่าไฟ

11 second read
ปิดความเห็น บน เ ค ล็ ด ลั บดีๆที่ช่างแอร์ฝากบอ ก เปิดแอร์ยังไงให้ประหยัดค่าไฟ
0

แอร์ คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ปรับอุณหภูมิของอากาศในเคหสถาน เพื่อให้มนุษย์ได้อาศัยอยู่ในที่ที่ไม่ร้อนหรือไม่เย็นจนเกินไป หรือใช้รั ก ษ าภาวะอากาศให้คงที่เพื่อจุดประสงค์อื่น เคหสถานในเขตศูนย์สูตรหรือเขตร้อนชื้น มักมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อล ดอุณหภูมิให้เย็นลง ตรงข้ามกับใน

เขตอบอุ่นหรือเขตขั้วโลกใช้เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น อาจเรียกว่า เครื่องทำความร้อน เครื่องปรับอากาศมีทั้งแบบตั้งพื้น ติดผนัง และแขวนเพดาน ทำงานด้วยหลักการการถ่ายเทความร้อน กล่าวคือ เมื่อความร้อนถ่ายเทออ กไปข้างนอ ก อากาศภายในห้องจะมีอุณหภูมิล ดลง เป็นต้น และเครื่องปรับอากาศอาจมีความสามารถในการล ดความชื้นหรือ การฟอ กอากาศให้บริสุทธิ์ด้วย

สภาพอากาศของบ้ า นเรานั้น มักมีอากาศที่ร้อนและมีความอบอ้าว คนส่วนใหญ่มักจะหัน มาเข้าห้องแอร์กันถ้วนหน้า ติดแอร์ในบ้ า นไว้ในห้องต่างๆที่จะทำให้มีอากาศเย็น อยู่แล้วเย็นสบาย

แต่การเปิดแอร์นั้นก็เป็นการเปลืองค่าไฟ วันนี้เราได้มีเทคนิคดีๆจากช่างได้มาบอ กเ ค ล็ ด ลั บกันที่จะสามารถช่วยทำให้คุณประหยัดเงินค่าไฟจากการใช้แอร์ปีละ 12500 บาท

หากมีการเปิดแอร์วันละ 8-10 ชม. ค่าไฟที่เราจะต้องจ่ายนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 3.5 บาทต่อหน่วย ซึ่งในปีห นึ่ งเราก็จะเ สี ยค่าไฟอยู่ที่ 1,900 บาท แต่แน่นอนว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเปลืองมากๆ แต่หลักการทำงานของแอร์นั้นไม่ได้ทำงานอยู่ตลอ ดเวลา มักจะมีการตัดตัวมันเองไปประมาณ 20 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งค่าไฟก็จะตกอยู่ที่ 15,000 บาทโดยประมาณ

ในส่วนใหญ่แล้วนั้นการใช้แอร์ก็จะมีการแนะนำให้ตั้งอุณหภูมิอยู่ที่ 25 องศาความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 50 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งเป็นวิ ธีที่หล า ยคนบอ กมา แต่บ้ า นเราควรกำหนดอุณหภูมิ 27 องศา ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 70 เปอร์เซ็นต์ ด้วยวิ ธีง่ายๆนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการล ดค่าไฟได้จาก 15,000 บาทก็เหลือ 10,000 บาทในทันที

สภาพอากาศของบ้ า นเรานั้น 25 องศา บางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามีอากาศที่เย็นเกินไป และตัวก็แห้ง บางคนเปิดที่ 23 องศา ผ้าคลุมโปงแบบมิดชิด ฉะนั้นแล้วเราควรตั้งให้อยู่ที่อุณหภูมิ 27-28 องศายังได้เลย โดยที่ไม่ต้องใช้ผ้าห่มขนาดหนาเปลี่ยน มาใช้เป็นผ้าห่มบางพอ เพื่อที่จะล ดค่าไฟได้มาก การทำแบบนี้เปิดแอร์ 8-10 ชม. ต่อวัน ต่อปีนั้นเราก็จะสามารถล ดค่าไฟได้เหลือ 8,000 บาท

และยิ่งไปกว่านั้น หากเรามีการตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 28 องศา พร้อมๆกับการเปิดพัดลมเป่าส่ายไปส่ายมา การเปิดพัดลม 10 ชม. ต่อวันเราก็จะเ สี ยค่าไฟประมาณ 630 บาทต่อปี หรืออยู่ที่ประมาณ 52 บาท ต่อ เดือนเท่านั้น และยังช่วยล ดค่าไฟจากเดิมไปได้

การที่เราเปิดแอร์ในช่วงเวลากลางคืนนั้น เมื่อเวลาได้เลยเที่ยงคืนไปแล้ว แอร์ของคุณจะไม่ทำงานบ่อย นั่นก็เป็นเพราะว่าด้วยเวลากลางคืนอุณหภูมิภายนอ กจะต่ำลง จะทำให้แอร์มีการหยุด การทำงาน เพราะมีอากาศภายในที่คงที่ ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าแอร์ไปด้วย และการเปิดแอร์นั้นก็ยังสามารถตั้งเวลาปิดได้ เช่น ปิดตอน 6:00 น ในห้องของเราก็จะยังคงความเย็นไปได้ 1-2 ชม.

การเปิดแอร์ให้ประหยัดไฟ ต้องเกิดจากการดูแลแอร์อ ย่ างถูกวิ ธี รวมไปถึงการใช้งานแอร์ให้ถูกต้อง นอ กจากจะทำให้แอร์ของเราเย็นอ ย่ างสม่ำเสมอแล้ว ยังช่วยให้แอร์มีอายุการใช้งานที่ย าวนานขึ้นอีกด้วย และเมื่อสุ ข ภ า พแอร์ของเราดี ก็จะทำให้แอร์ทำงานได้ดีขึ้น และไม่หนักเกินไป ทำให้สามารถประหยัดไฟจากการใช้งานแอร์ในอากาศที่ร้อนแสนร้อนในหน้าร้อนได้

ที่มา  hostingrc

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 แนวทางอยู่บ้านให้มีร า ยได้เลี้ยงครอบครัว

หล า ยคนอย ากจะมีงานที่ทำอยู่บ้านแล้วได้เ งิ น เพราะการ … …