Home ข้อคิด คำคม เหตุผลที่บอ กว่าทำไมหล า ยๆคนชอบสะสมทอง มากกว่าออมเ งิ น

เหตุผลที่บอ กว่าทำไมหล า ยๆคนชอบสะสมทอง มากกว่าออมเ งิ น

8 second read
ปิดความเห็น บน เหตุผลที่บอ กว่าทำไมหล า ยๆคนชอบสะสมทอง มากกว่าออมเ งิ น
0

บางคนบอ กว่าการมีทองเก็บทำให้เราใช้ยุ่งย าก ไม่เหมือนกับการเก็บเ งิ นเวลาจะใช้ก็เอาออ กมาใช้ได้เลย คนเราอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกัน ฉนั้นใครที่คิดเช่นนี้วันนี้เราจะพาคุณมาดูกันว่าทำไมเราจึงต้องควรเก็บออมทองไว้บ้าง บางทีอาจจะเป็นเหตุผลดีๆที่ทำให้คุณหันกลับมาเก็บสะสมทองมากกว่าเ งิ นก็ได้ จะมีอะไรบ้างต ามเราไปดูกัน

มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่มักซื้ อ ทองคำ เก็บไว้ ไม่แพ้ท รั พ ย์สิน อ ย่ าง บ้านรถที่ดินอสังหาริมท รั พ ย์ และอื่น ๆ แต่ละคน มีเป้าห ม า ยในการเก็บทองแตกต่างกัน แต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ทองคำก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอ ยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆ เหล่านี้ ที่จะทำให้ ทองคำ เป็นตัวช่วยได้ดี

1. ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ

ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น ทองคำ เป็นสมบัติ ที่มีมูลค่า หล า ยคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็น ม ร ด กตกทอ ดให้แก่ ลูกหลาน เอาไว้เป็นทุนสำรองการเ งิ น หรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญ ๆเช่น วันแต่งงาน วันสงกรานต์ วันตรุษจีน วันรับปริญญา โดยทองคำที่ซื้ อให้ก็มีทั้ง ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ อ ย่ าง สร้อยทองแหวนทองกำไลทอง จี้ทอง ฯลฯ ซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ ไปต่อยอ ดทางการเ งิ นอีกทอ ดหนึ่งได้

2. ใช้ป้องกัน อัตราเ งิ นเฟ้อ ข้าวของแพงขึ้น เ งิ นเก็บแทบไม่เหลือ

อัตราเ งิ นเฟ้อ คือศั ต รู ตัวฉกาจที่ทำให้เ งิ น มีมูลค่าลดลงเพราะหากเกิดภาวะเ งิ นเฟ้อ ห ม า ยความว่าสินค้าและบริการต่าง ๆ จะมีร า ค าแพงขึ้น ต้องใช้เ งิ นซื้ อมากขึ้น เช่น เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ร า ค าก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30 บ า ท ปัจจุบันถ้วยละ 40 บ า ท เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อเ งิ นเก็บที่มีอยู่อาจไม่พอใช้จ่ายในย ามเกษียณแต่กับทองคำจากสถิติที่ผ่าน มา สามารถป้องกันความ เ สี่ ย ง ของอัตราเ งิ นเฟ้อได้ดี เพราะร า ค าทอง ไม่เปลี่ยนไปต ามร า ค าสินค้าอื่น ๆ ยิ่งเ งิ นเฟ้อสูง ร า ค าทองก็สูงไปด้วย

3. ใช้จ่ายในย าม เ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย

ตรวจเจอ โ ร ค ร้ า ย ค่า รั ก ษ าแพงเ งิ นเก็บไม่พอแน่ ๆ ค่า รั ก ษ าพย าบาล เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายสำคัญ ที่คนทุกวัย ต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมากขึ้น สุขภ าพก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่ม ๆ สาว ๆ โอกาสเกิด โ ร ค ร้ า ย ก็สูง ดังนั้นควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย ซึ่งแน่นอนว่า โ ร ค ร้ า ย บาง โ ร ค มีค่า รั ก ษ าค่อนข้างสูง ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ป ร ะ กั น สังคม อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่ ฉะนั้นต้องมีเ งิ นเก็บในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เ งิ นสด มีสภาพคล่องสูง จ่ายง่าย หากไม่มีการวางแผนเ งิ นที่เก็บมาก็อาจจะหมดไปแบบง่าย ๆ เช่นกัน

4. เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ

ทุนไม่พอ เ งิ นเก็บเหลือน้อย ไม่อย ากกู้ห นี้ แม้ว่า ทองคำ จะไม่มีปันผลไม่มีด อ กเบี้ย ให้เหมือนสินท รั พ ย์อื่นๆ แต่ ร า ค าส่วนต่างคือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อลงทุน มีหล า ยคนที่เกษียณแล้ว หัน มาทำธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆเพื่อให้เกิดรายได้ โดยบางครั้งอาจต้องใช้ทุนไม่น้อย เ งิ นที่เก็บมาอาจไม่พอหรือ ไม่อย ากกู้เ งิ นสร้างห นี้ ทำให้ ทองคำ เป็นสินท รั พ ย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้

5. ใช้แทนการเก็บเ งิ น เก็บเ งิ นสดย าก เลยลองเก็บเป็นทองแทน

ทองคำ เป็นสินท รั พ ย์ตัวหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเ งิ น สำหรับผู้ที่เก็บเ งิ นไม่อยู่ หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัย ในการออมเ งิ น โดยการเก็บทองแทนการเก็บเ งิ นนั้น ก็เหมือนกับการฝากเ งิ นประจำกับธนาคารแต่เปลี่ยนจากสะสมเ งิ น เป็นสะสมทองคำแทนโดยจะใช้โปรแกรม ออมทองคือทะยอยซื้ อทองสะสมทุก ๆ เดือน จะได้ร า ค าแบบเฉลี่ย เมื่อออมครบอย ากจะเบิกทอง มาเก็บไว้ที่ตัวเองหรือข า ยคืนเปลี่ยนเป็นเ งิ นสดได้

6. สำรองการเ งิ น ในย าม ฉุ ก เ ฉิ น

ค่าเทอมลูกไม่พอ เ ค รี ย ด หนักมาก เราคงจะเคยเห็น ข่าวผู้ปกครอง นำทองมาข า ยในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมากๆ เนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียนต่อลูก 1 คนค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้วางแผนการเ งิ นที่ดี หรือ วางแผนแล้วแต่เ งิ นไม่พอใช้จริง ๆ ก็ได้ทองคำ นี้ละมาช่วยให้ผ่านพ้น วิ ก ฤ ต นี้ไปได้นอ กจากนี้ยังมีเรื่องของ อุ บั ติ เ ห ตุ

ปัญหาทางด้าน ก ฎ ห ม า ย ที่อาจทำให้ต้องใช้เ งิ นจำนวน มาก จนส่งผลให้เ งิ นที่เก็บมาหมดไป หรือแม้แต่เหตุการณ์ ที่ทำให้ ค่าเ งิ นลดลง เช่น ปัญหาการเมือง อัตราเ งิ นเฟ้อ เศรษฐกิจ ป ร ะเทศย่ำ แ ย่ ฯลฯ ทำให้เ งิ นเก็บที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคต ก็อาจมีไม่พอ

7. สินท รั พ ย์ทางเลือ ก กระจายความ เ สี่ ย ง

ถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตกจะได้อุ่นใจความ เ สี่ ย ง ที่ว่านี้ คือความ เ สี่ ย ง ของค่าเ งิ น มีหล า ยประเทศ เก็บสำรองทองคำเอาไว้ เพื่อป้องกันการเกิด วิ ก ฤ ต ทางการเ งิ นเหตุการณ์ฉุ ก เ ฉิ น ทั่วโลก ซึ่งคนวัยเกษียณจำนวน ไม่น้อยที่ซื้ อทองเก็บไว้เพื่อเป็นการลงทุน และกระจายความ เ สี่ ย ง ของสินท รั พ ย์อื่น ๆเช่น หุ้น ตราส ารห นี้

พันธบัตร ที่หากเกิด วิ ก ฤ ต สินท รั พ ย์ที่ลงทุนตัวใดตัวหนึ่งข าดทุน จะได้มี ทองคำ เอาไว้เป็นหลัก ป ร ะ กั น เนื่องจาก ร า ค าทอง ไม่เปลี่ยนไปต ามร า ค าสินค้าอื่น ๆ ยิ่งเ งิ นเฟ้อสูง ร า ค าทองก็ยิ่งสูง ดังนั้น อ ย่ าง น้อยการมี ทองคำ ติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่ามีเ งิ นสำรองอยู่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ ทองคำ ยังเป็นที่นิยม คือ

ความต้องการใช้ทองคำ ในด้านต่าง ๆอยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านการลงทุน ที่นักลงทุนรายใหญ่รายย่อยหัน มาถือครอง ทองคำ กัน มากขึ้นเพื่อป้องกันความ เ สี่ ย ง ของค่าเ งิ น และ ร า ค าทอง ที่เพิ่มสูงขึ้นอ ย่ างต่อเนื่องต ามความต้องการ ซึ่งไม่ใช่แค่ทองรูปพรรณ เท่านั้นที่คนไทยนิยมซื้ อเก็บ แต่ ทองคำแท่ง ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน คนไทยจำนวนไม่น้อยที่ซื้ อ

ทองแท่ง เก็บไว้ เพราะมีส่วนต่างของ ร า ค าข า ยออ ก และ ร า ค ารับซื้ อ น้อยกว่า ทองรูปพรรณ รวมถึงค่า บ ล็ อ ค ค่ากำเหน็จอ ย่ างที่เรา ๆ รู้กันดีว่าค่อนข้างต่างกันเยอะ โดยทองแท่งจะซื้ อถูกข า ยแพงกว่ามาก แต่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไรการมีทองสำรองไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่ามีหลัก ป ร ะ กั น การเ งิ นหากเกิดปัญหา

ที่มา predict-j55

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …