Home ข่าวสาร สาระ เริ่มแล้ว ธ.ออมสิน ให้กู้ฉุกเฉินรอบ 2 รายละ 50,000 ยื่นผ่านเว็บ

เริ่มแล้ว ธ.ออมสิน ให้กู้ฉุกเฉินรอบ 2 รายละ 50,000 ยื่นผ่านเว็บ

13 second read
ปิดความเห็น บน เริ่มแล้ว ธ.ออมสิน ให้กู้ฉุกเฉินรอบ 2 รายละ 50,000 ยื่นผ่านเว็บ
0

เริ่มแล้ว ธ.ออมสิน ให้กู้ฉุกเฉินรอบ 2 รายละ 50,000 ยื่นผ่านเว็บ

เริ่มแล้ววันนี้ สำหรับกรณี ธ.ออมสิน เปิดให้กู้รอบ 2 ช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ แต่ได้รับผลกระทบ รายละไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนจ่าย 3 ปี ใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลังแค่เดือนเดียว ยื่นผ่านเว็บเท่านั้น

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ต ามที่รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวย าผลกระทบจากการแพ ร่ระบ าด ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งธนาคารออมสินดำเนินการเร่งให้ความช่วยเหลือหลายมาตรการ

รวมถึงร่วมบรรเทาความเดือ ดร้อนให้กับประชาชนผ่านการให้สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรเทาผลกระทบ ด้วยโครงการสินเชื่อพิเศษ ต ามมติ ครม. เพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ด้วยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นกู้จำนวนมากจนเต็มวงเงินในเวลาอันรวดเร็ว แต่เมื่อธนาคารได้รับเรื่องกู้และเร่งพิจารณาต ามกระบวนการสินเชื่อแล้ว มีผู้ยื่นกู้ไม่ผ่านเกณฑ์หรือคุณสมบัติไม่ตรง

และไม่มาติดต่อธนาคารต ามที่ได้แจ้งข้อความผ่าน SMS จึงทำให้ยังมีวงเงินอ ยู่อีกจำนวนหนึ่ง ขณะเดียวกันยังมีผู้ได้รับผลกระทบที่สนใจยื่นกู้อีกเป็นจำนวนมาก

ธนาคารออมสินจึงเปิดให้บริการสินเชื่อนี้อีกครั้ง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้วยการเปิดให้ยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th โดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ (4 ส.ค. 2563) เป็นต้นไป

สำหรับการปล่อ ยกู้ในครั้งนี้ยังคงให้วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอ กเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี

คุณสมบัติผู้กู้

ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

ได้รับผลกระทบ เช่น ตกงาน ถูกลดเงินเดือน ขาดรายได้ เป็นต้น

สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้

มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

สัญชาติไทย

มีถิ่นที่อ ยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้

มีเอ กสารทางการเงินเป็นรายงานการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) 1 เดือนล่าสุด ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน หรือใช้เอ กสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

“การแ พ ร่ระบ าด ไปทั่วโลก ยังคงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และส่งผลต่อความเป็นอ ยู่ของประชาชน ธนาคารออมสินจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการช่วยประชาชนด้วยสินเชื่อนี้

จะเป็นการบรรเทาผลกระทบลงได้บ้างเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ที่เดือ ดร้อนของประชาชนอีกเป็นจำนวนมาก โดยจะเปิดให้บริการไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2563 นี้”.

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

8 วิ ธี สร้างความน่ารัก มีเสน่ห์ ให้กับผู้หญิง วางตัวลักษณะนี้น่ารักมาก

หากวันนี้คุณนั้นอย ากที่จะให้คนอื่นนั้น มาหลงรัก มาเอ็น … …