Home ข้อคิด คำคม เพิ่มเ งิ นในกระเป๋า อุดรูจ่ายให้ มีเ งิ นเก็บเพิ่มขึ้นด้วย 14 วิ ธี

เพิ่มเ งิ นในกระเป๋า อุดรูจ่ายให้ มีเ งิ นเก็บเพิ่มขึ้นด้วย 14 วิ ธี

21 second read
ปิดความเห็น บน เพิ่มเ งิ นในกระเป๋า อุดรูจ่ายให้ มีเ งิ นเก็บเพิ่มขึ้นด้วย 14 วิ ธี
0

การมีเ งิ นเก็บทำให้ชีวิตของเราดูมั่นคงและเราเองก็มั่นใจในการใช้ชีวิตของเรามากขึ้น เมื่อถึงคราวจำเป็นที่ต้องใช้ก็ไม่ต้องคอยลำบากคนอื่นหรือต้องวิ่งหากู้ยืมมาให้เป็นห นี้ ฉนั้นเราควรจะเริ่มรู้จักเก็บตั้งแต่ตอนยังมีแรงทำงานหาเ งิ น เพราะอนาคตยังไงเราก็ยังต้องใช้เ งิ น

แต่เราเชื่อว่าใครๆก็อย ากมีเ งิ นเหลือ แต่พอถึงขั้นลงมือ ปฏิบัติใน ชีวิตประจำวัน บางครั้งรู้ตัวอีกทีก็เผลอใช้เ งิ นจนเหลือเ งิ นเก็บนิดเดียว เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต มีเทคนิคอะไรที่ทำได้ในชีวิต ประจำวันกันบ้าง 14 วิ ธีเก็บเ งิ นดี ๆ ที่คุณควรเริ่ม ทำตั้งแต่วันนี้

1.จดบันทึกให้เป็นนิสัย

จากผลสำรวจของบริษัท Y o u G ov ในปี 2558 ผลการสำรวจนี้ พบว่าคนไทยมี ค่าใช้จ่าย ปริศนา สูงถึง 72เปอร์เซน ของร า ยจ่าย ทั้งหมดซึ่งสรุปได้ ว่าคนไทยหนึ่งคน มีค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อสัปดาห์อยู่ที่ 1,588 บาท นั่น หมายความว่า ค่าใช้จ่าย ปริศนาที่ระบุ ไม่ได้ว่าจ่ายไปกับอะไร

จะอยู่ที่ประมาณ 1 , 1 43 บาท ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วน ใหญ่เชื่อว่าค่าใช้จ่าย ดัง กล่าวน่าจะมาจากค่าอาหาร สินค้ าอุปโภคบริโภค ค่าขน มขบเคี้ยว หรือ การซื้ อสินค้ า ฟุ่มเฟือย ค่าใช้จ่ายรั่วไหล กับ อะไรไม่รู้ ปัญหานี้แก้ไขได้ ด้วยการจดบันทึก ร า ยรับ – ร า ยจ่ายให้เป็นนิสัยปัจจุ บัน มีแอปพลิเคชันร า ยรับ ร า ยจ่ายมากมายทั้ง i OS แ ล ะ An d r oi d ให้คุณได้เลือ กลองใช้

2.ค่าอาหาร ร า ยจ่ายประจำที่ลดได้

จากข้ อมูลในข้ อที่แล้วซึ่งพบว่า ค่าอาหารเป็นหนึ่ง ในค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ ที่สุดก้อนหนึ่งในชีวิตประจำวัน วิ ธีหนึ่งที่จะลดรูร า ย จ่ายก็คือ การประหยัดค่าใช้จ่ายก้อนนี้ ให้มากขึ้นสำหรับการลดร า ยจ่าย ค่าอาหารมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เช่น ทำอาหารทานเอง การทำอาหารทานเองประหยัดค่า ใช้จ่ายกว่าซื้ อทาน โดยเฉพาะถ้าเป็นครอบครัว หล า ยคนร า ค าต่อหัว ก็จะประหยัดมากขึ้น

3.ลดร า ยจ่ายเรื่องเสื้อผ้า

เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช้แล้วเป็นเ งิ นเข้ากระเป๋า รวมไปถึงเสื้อผ้า ที่กำลังล้นตู้อยู่ หล า ยคน มีเสื้อผ้าเยอะมาก แต่ใส่ไปไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมด แนะนำว่า ให้ตัดใจแล้ว นำไปข า ยต่อ

4.ตั้งต้นด้วยเ งิ นออม

หล า ยคนคิดว่าเ งิ นเก็บ หรือ เ งิ นออมคือเ งิ น ที่เหลือจากการ ใช้จ่าย ร า ยได้–ร า ยจ่าย=เ งิ นออม ซึ่งถูกต้องแต่ไม่ใช่แนวคิดตั้งต้นที่ดี สำหรับคนที่ อย ากเก็บเ งิ น ให้ได้อ ย่ างมีวินัย เราไม่ควรมองเ งิ นออมเป็นเ งิ นเหลือแต่ควรมองเป็นเ งิ นที่ถูก จัดหมวดหมู่ เอาไว้ว่านี่คือเ งิ นออมโดยเฉพาะ เราควรหักเ งิ นออมเก็บ เอาไว้ก่อนแล้ว ค่อยใช้จ่ายต าม งบประมาณ ที่มีนั้นเอง

5.งบประมาณควร แบ่งประเภท และลำดับ ความสำคัญ

จากข้ อที่แล้ว จะช่วยให้เราเห็นงบ ประมาณร า ยจ่าย ทั้งหมดหลัง หักเ งิ นออมที่คาดหวัง ทั้งนี้ เมื่อลงมือจริง หล า ย ครั้งก็จ่าย ไม่ได้จริงต ามที่ตั้งใจ เพราะมักจะจ่าย ให้กับ สิ่งที่ไม่สำคัญแต่เกิดขึ้นก่อน เช่นจ่าย ให้กับค่าอาหารที่อย ากทานในแต่ละ วันก่อนจนลืมคิดไปว่า มีส่วนที่สำคัญที่จะต ามมาในช่วงปล า ยเดือน เช่นค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำค่าไฟ ค่าผ่อนสินค้ าเป็นต้น

6.อ ย่ าซื้ อเสื้อผ้าร า ค าถูก

อีกจุดสำคัญที่ช่วยอุดรอยรั่ว จากร า ยจ่ายในการซื้ อเสื้อผ้าก็คือ การเลือ กเสื้อผ้า ที่ใช้วัสดุคุณภาพดี เพราะเมื่อคุณซื้ อเสื้อผ้าร า ค าถูกที่เนื้อผ้าไม่ดี หรือ การตัดเย็บไม่ดีจะทำให้เสื้อผ้าเหล่านั้น เสื่อมสภาพเร็ว หลังจากซักไป เพียงไม่กี่ครั้ง

7. เลือ กบัญชีธนาคารดอ กเบี้ยดีๆ

เพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้น จากการฝากเ งิ นทั่วไป แบบการเลือ กหักบัญชี แบบอัตโนมัติ บัญชี ก็สามารถสร้างวินัย การออมได้เหมือนกัน จะได้ไม่ต้อง กังวลว่าเดือนนี้ได้ออมเ งิ น หรือ ยังซึ่งวิ ธีนี้ง่ายต่อ การไปถึงเป้าหมาย การออมที่วางไว้ ด้วยอ่านเพิ่มเติมได้ ที่บทความการออม และการลงทุน แบบประจำ

8. อ ย่ ามีเฉพาะออมท รั พ ย์

ลองฝากประจำหรือลงทุนแบบหักอัตโนมัติ บัญชี เพื่อสร้างวินัย การออมจะได้ ไม่ต้องกังวลว่าเดือนนี้ได้ออมเ งิ นหรือฝากเ งิ นเข้า ธนาคารแล้ว หรือ ยังซึ่งวิ ธีนี้ง่ายต่อ การไป ถึงเป้าหมาย การออมที่ วางไว้ด้วย

9.ยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้

อ ย่ างฟิตเนสที่สมัครไว้เพราะอย ากหุ่นดีอ ย่ าลืม ว่าคุณสามารถต่ออายุ การเป็นสมาชิกในภายหลังได้ ถ้าไม่ได้ไปจริง ๆ ก็ยกเลิกไป ก่อนก็ได้

10.หยุดใช้บัตรเครดิต จ่ายล่วงหน้าโดย ที่ยังไม่มี ความจำเป็น

เพราะความสะดวก ของบัตรเครดิต ก็ทำให้ใช้ เกินงบประมาณ ที่ตั้งไว้จนทำให้เก็บเ งิ นได้ ไม่ถึงเป้าหมายเทคนิคง่าย ๆ ในการยับยั้งชั่งใจ เขียนข้ อความเตือนตัวเอ งบนกระดาษเล็ก ๆ แปะบนบัตรเครดิตเอาไว้เลย เป็นข้ อความเตือนใจ ให้คิดก่อนซื้ อ

11.อ ย่ าบ้าสะสม

ของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจ แต่อ ย่ างไร ก็ต ามใครที่ เป็นนักสะสม ก็มักจะเต็มไป ด้วยร า ยจ่ายที่รั่วไหล ถ้าคุณไม่หยุด ตัวเองเลยเมื่อมองย้อนกลับมาอีกที อาจพบว่ามีของสะสมอ ยู่เต็มบ้านไปหมด แต่เ งิ นในบัญชี กลับว่างเปล่า

12. ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

ร้านค้ าหล า ยร้าน มักมีสิทธิพิเศษ ให้เมื่อเราไปช้อปปิ้ง ก็ขออ ย่ าละเลย สิทธิพวกนี้ เพราะบางทีคุณอาจได้รับเช็ค ของขวัญบัตร กำนัลดี ๆ ที่ทำให้ประหยัดเ งิ นไป ได้อีกเยอะเลย

13.ซื้ อเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีคุณภาพ

เป็นสิ่งของชิ้นใหญ่ที่ควรลงทุน เพื่อความสะดวกสบาย และควรตระหนัก ถึงการประหยัด พลังงานด้วย เพราะการประหยัดค่าไฟ ก็ช่วยคืนเ งิ น ในกระเป๋าได้

14.สนุกกับความบันเทิงง่ายๆ

การไปเที่ยวต ามห้างสรรพสินค้ าหรือเที่ยวข้างนอ กจะทำให้ พบกับสิ่งล่อต าล่อใจมากมาย จนจ่ายเ งิ นไปในจำนวน มากกว่าที่ตั้งใจ เอาไว้ลองมีสักวันที่คุณสร้าง ความสุข และความบันเทิงง่าย ๆ ได้ที่บ้านอ ย่ างฟังเพลงดู โทรทัศน์อ่านหนังสือ เป็นอีกเทคนิคเล็กๆน้อย ๆ ในการลดร า ยจ่าย เรื่องความบันเทิง ควรตั้งเป้าหมายในการออมระยะสั้นเช่นออมให้ได้ 300 บาท

หรือ มากกว่านั้นต่อสัปดาห์จะทำให้ไม่ รู้สึกหนักเกินไป และมีกำลังใจ ในการเก็บเ งิ น และควรวางแผนการเกษียณ ให้เร็วที่สุด อ ย่ าเพียงแค่ทำงานไปทุกๆเดือนทางที่ดี ให้ลงทุนในกองทุนเอาไว้บ้าง เพื่ออนาคต สิ่งที่สำคัญคือ การ ไม่เครียด เพราะเวลาที่เครียด จะทำให้คุณใช้เ งิ นเยอะขึ้น แบบไม่รู้ตัว เพื่อซื้ อความสุขแบบชั่ วคราว ลองทำแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้ว คุณจะพบว่าตัวเอง มีเ งิ นเหลือเยอะขึ้น อ ย่ างแน่นอน

ที่มา m e o k ay n a  kaeyim

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …