Home ข่าวสาร สาระ อ ย่ าลื มร้อ งทุ ก ข์เราไ ม่ ทิ้งกั น ผ่า นศู นย์ดำร งธร ร มจังหวัด แ ล ะอำเภ อ ถึง 29 พ.ค.นี้

อ ย่ าลื มร้อ งทุ ก ข์เราไ ม่ ทิ้งกั น ผ่า นศู นย์ดำร งธร ร มจังหวัด แ ล ะอำเภ อ ถึง 29 พ.ค.นี้

13 second read
ปิดความเห็น บน อ ย่ าลื มร้อ งทุ ก ข์เราไ ม่ ทิ้งกั น ผ่า นศู นย์ดำร งธร ร มจังหวัด แ ล ะอำเภ อ ถึง 29 พ.ค.นี้
0

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือของรัฐ ที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงของการแ พ ร่ร ะบ า ดของโ ค วิ ด-1 9

ได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

โดยมีบางกลุ่มที่ได้รับเงินไปแล้ว และยังมีอีกบางกลุ่มที่ยังรอคอยอยู่ล่าสุด  ล่าสุด เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันได้ปิดการลง

ทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ, ยกเลิกการลงทะเบียน, เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน

และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้เพิ่มช่องทางร้องทุกข์เราไม่ทิ้งกันสำรหรับประชาชนที่มี

ปัญหาในการลงทะเบียน โดยช่องทางที่เปิดรับเรื่องร้องทุกข์ ได้แก่ ณ สาขาของ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส. ทั่ว

ประเทศ ระหว่างวันที่ 18-29 พ.ค. 63 รวมถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้-29 พ.ค. 63

โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัด ร่วมให้ข้อมูล คำปรึกษา จำแนกประเด็นปัญหาต่างๆ แล้วรวบรวมนำส่ง

กระทรวงการคลังเป็นรายสัปดาห์ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไป

สำหรับ คนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนั้น นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

กล่าวว่า อยากให้ประชาชนรอมาตรการการช่วยเหลือในกลุ่มอื่นๆ ที่รัฐบาลจะออกมาเร็วๆ นี้ และคนไทย 66 ล้านคน

ที่ได้รับผลกระทบโ ค วิ ด-1 9 ควรจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐทุกคน แต่ทั้งนี้การช่วยเหลืออาจไม่เท่ากัน

เพราะผลกระทบเกิดขึ้นต่างกัน นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังพบว่ากลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ์ 2.4

แสนราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของจำนวนผู้ที่เข้าสู่การคัดกรองตามหลักเกณฑ์

และยังอยู่ระหว่างดำเนินการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ 8 หมื่นราย จะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ เพื่อนัดหมายยืนยันตัวตน

และตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

กลุ่มที่ 2 ประมาณ 1 แสนราย เป็นผู้ขอทบทวนสิทธิ์ ซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์แล้ว

แต่ไม่สามารถนัดพบได้หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์

ทำให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่สามารถเจอตัวได้

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์พยายามติดต่อไปหาแล้วหลายครั้ง แต่ติดต่อไม่ได้ จำนวน 6 หมื่นราย

โดยผู้ขอทบทวนสิทธิ์ในกลุ่มที่ 2 และ 3 กระทรวงการคลังจะมีการส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง

และให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่สะดวกที่สุด เพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพ

โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดง พร้อมหลักฐานการประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่ 29 พ.ค.2563

ที่มา thairath

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

ช ะตาค นเกิด 4 วันนี้ มีเกณฑ์ลุ้ นรั บ จับเงินก้อนโต ร า ว กับฟ้ามาโปรด

ถ้าพูดถึงเรื่องของดวงนั้น ก็คงอยู่คู่กับคนไทยเรามานานมา … …