Home ข้อคิด คำคม อีก 3 ปีข้างหน้า คน 4 ประเภทนี้ จะอยู่ย ากลำบาก หางานทำย ากขึ้น

อีก 3 ปีข้างหน้า คน 4 ประเภทนี้ จะอยู่ย ากลำบาก หางานทำย ากขึ้น

46 second read
ปิดความเห็น บน อีก 3 ปีข้างหน้า คน 4 ประเภทนี้ จะอยู่ย ากลำบาก หางานทำย ากขึ้น
0

อีก 3 ปีข้างหน้า คน 4 ประเภทนี้ จะอยู่ย ากลำบาก หางานทำย ากขึ้น

ในปัจจุบันคุณจะสังเกตได้ว่า มีการพัฒนาสิ่งต่างๆเกิดขึ้น มากมาย โดยเฉพาะกับเรื่องเทคโนโลยีที่คอยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ เริ่มมีบทบาทเข้ามาแทนที่การใช้แรงงานของคนทำงาน หากในอนาคตใครไม่ยอมปรับตัวจะเริ่มหางานย ากแล้ว

เตรียมพร้อมกันหรือยัง อีกสองถึงสามปีข้างหน้าชัดเจนขึ้นแน่นอนยุค 2G ถือ กำเนิด ทำให้ โทรเลขเลิกใช้ถาวรต่อมา3G ถือ กำเนิด ทำให้ E m a i l มาแทนที่จดหมายโทรศัพท์บ้านหดห า ยปัจจุบัน 4G ก่อให้เกิดอะไรใหม่ๆ มากขึ้น ส่วนสิงเก่าๆก็ถูกลืมไว้ข้างหลัง

การดูวีดิโอผ่านออนไลน์ ทำให้ทีวีหล า ยๆช่องปิดตัวลง ค้ าข า ยออนไลน์ได้รับความนิยม แต่ห้างสรรพสินค้ากลับยอ ดข า ยตก I n t e r n e t B a n k i n g ทำเอาธนาคารทยอยปิดสาขาเกิน พนักงานก็โดนทยอยปลด

เร็วๆนี้ 5G กำลังเกิดขึ้น มาพร้อมกับ B l oc k c h a i n , F i n t e c h , D i g i t a l B u s i n e s s , A I และ จักรกลที่มาแทนที่คนจักรกล และ ปัญญาประดิษฐ์ สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาแทน

ในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงมากอย่ างไม่น่าเชื่อและ การที่ไม่เชื่อว่า จะมาแทนขนาดนั้น ก็เหมือนกับที่รุ่นพ่อแม่เราไม่คิดว่าโลกทุกอย่ างจะมารวม น มือถือเครื่องเดียวได้ ขนาดนี้คำกล่าวที่ว่า ในอนาคตอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า งาน 50เปอร์เซนต์ ของมนุษย์

จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ หรือ อีกความหมายหนึ่งก็คือ ใน 10 ปี ต่อไปคนกว่าครึ่ง จะตกงานเมื่อก่อนเราอาจนึกภาพไม่ออ ก แต่เมื่อนานวันเข้า เรื่องเหล่านี้ดูเหมือน ว่าจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปและ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดเพราะ ในช่วง

ปีสองปีที่ผ่าน มาเราต่างเห็นบริษัทต่างๆทยอยปลดพนักงานออ กลดจำนวนพนักงาน ลงเพื่อลดรายจ่ายไม่รับพนักงานใหม่เพิ่ม พนักงานที่ได้อยู่ต่อก็ต้องทำงานหนักมากขึ้น บางครั้งต้องทำงานแทนตำแหน่งคนที่ออ กไปด้วยและ บางบริษัทก็เริ่มแทนที่

พนักงานด้วยเครื่องจักรอย่ าคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัว เพราะ ในหล า ยๆ ประเทศที่พัฒนาแล้วเริ่มทยอยปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่เมื่อทั้งโลกเริ่มขยับ ในไม่ช้าเราก็คงต้องปรับตัวต าม ส่วนคนที่ไม่ปรับตัวต ามก็อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

คน 4 ประเภทที่จะตกงาน และ อยู่ย าก ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ประเภทที่ 1 คนที่ร่วมงานกับคนอื่นไม่เป็น

ถ้ามีโจทย์ว่า ปล่อยมนุษย์ 1 คน ไว้ในป่า กับ ลิง 1 ตัวไว้ในป่า คุณคิดว่าใครจะ เอาตัวรอ ดในป่าได้นานกว่ากันแน่นอนต้องเป็นลิงแต่ถ้าเปลี่ยนโจทย์เป็น ปล่อยมนุษย์ 10 คน ไว้ในป่า กับ ลิง 10 ตัวไว้ในป่า คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น

เมื่อเวลาผ่านไปหล า ยร้อยปี มนุษย์ 10 คน สามารถสร้างสรรค์อารยธรรมให้เกิดขึ้น ได้แน่นอนทีนี้เห้นภาพหรือยังทีมเวิร์คที่ดีนี่แหละที่ทำให้มนุษย์เหนือ กว่า หุ่นยนต์ การร่วมมือ กัน การทำงานเป็นทีม และ การรู้จักปรับตัวให้ทำงานร่วม กันได้เป็นทักษะที่ทำให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาไปได้ไกลกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆบนโลก

ประเภทที่ 2 คนที่นอ กเหนือจาก 8 ชั่ วโมงไม่เรียนรู้

มีเพื่อนผมคนหนึ่งทำงานที่โกดังสินค้า เป็นงานง่ายๆ แค่เช็คจำนวนสินค้าในคลัง เป็นเหมือนงานที่จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ในอนาคตแต่เมื่อทำงานปีแรกเขาก็ค้นพบ

ว่ามีสินค้าบางชนิดที่ถูกสต๊อคเอาไว้ในคลัง และ ถูกจัดส่งเป็นจำนวน มากเขาไปคน หาข้อมูลต่อและพบว่าสินค้าชนิดนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมาก ด้วยความที่อยู่ ในวงการนี้อยู่แล้ว เขาเริ่มเกิดไอเดีย มองหาแหล่งผลิตที่ต้นทุนถูกได้และ เริ่ม

นำมาลงหน้าเว็ปเพื่อขายออนไลน์ ผ่านไป 3 ปี ธุรกิจขย ายตัวอย่ างรวดเร็วปีที่ 5 เขาก็เปิดบริษัทของตัวเองตลอ ดระยะเวลาแห่งงานเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เขาไม่

เคยหยุดทำก็คือ ใช้เวลานอ กเหนือจาก 8 ชั่ วโมงในการเรียนรู้ยุคสมัยนี้เป็นยุคแห่ง การเรียนรู้ความรู้เติบโตขึ้นในอัตราที่ก้าวกระโดด ทุกคน มีอินเตอร์เน็ต สามารถ เข้าถึงความรู้ต่างๆได้อย่ างรวดเร็วแค่ปล า ยนิ้ว อยู่ที่ว่าคุณจะใช้โอกาสที่มีไขว่คว้า หรือ นั่งรอวันถูกแทนที่

ประเภทที่ 3 คนที่ทำงานแบบเดิมๆซ้ำๆ

พนักงานที่ต้องทำงานแบบเดิมซ้ำๆ เช่น แพคของ ประกอบชิ้นส่วน พนักงานต้อนรับ คนรับออเดอร์ เช็คคลังสินค้า เช็คสต๊อคของงานที่อาศัยแค่การจับวาง

ให้เข้าที่งานที่ทำอะไรเดิมๆซ้ำๆ ไม่ได้อาศัยการคิดวิเคราห์ หรือ การตัดสินใจใดๆ เรียกว่าทำงานด้านเดียวคล้ายๆหุ่นยนต์จึงไม่แปลกเลย หากจะถูกแทนที่ด้วย หุ่นยนต์จริงๆเพราะ ในมุมมองของนายจ้าง หุ่นยนต์ ไม่ ข า ด ลา มาสาย ไม่บ่น ไม่หยุดงานประท้วง ไม่เรียกร้องขึ้นเงินเดือน ไม่เรียกร้องสวัสดิการเพิ่ม

ประเภทที่ 4 คนที่ไม่เข้าใจการลงทุนในตัวเอง

ถ้าเราเก็บเงินได้ 1 แสนต่อปี ภายใน 10 ปี เก็บได้ 1 ล้าน นี่คือเก่งหรอ ไม่ใช่ เพราะเมื่อคุณใช้เวลา 10 ปีถึงจะเก็บเงินได้ 1 ล้าน คนอื่นอาจจะใช้เวลาแค่ปีเดียวยิ่ง คุณอายุยังน้อย ยิ่งต้องรู้จักการลงทุน เพราะ มันจะเป็นเครื่องทุ่นแรงให้คุนไม่ต้องเหนื่อย

ทำงานในอนาคต เมื่อคุณเเริ่มลงทุนกับตัวเองบางคน ออ กเดินทาเที่ยวรอบโลก ไปเจอธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจในต่างประเทศ แต่ในบ้านเรายังไม่มี ก็นำไอเดียกลับ มาต่อยอ ดเป็นธุรกิจของตัวเองบางคน ไปเรียนคอสการขายเสริมหลังเลิกงาน

อาจไม่ได้ร ว ยในทันที แต่การได้ทำความรู้จักคน มากมายก็นำพาโอกาสดีๆเข้ามา ในชีวิตได้เหมือนกันบางคน ไปเข้าฟิตเนสออ กกำลังกาย จนค้นพบช่องทางธุรกิจ

เปิดยิม ขายอาหารเสริมสำหรับคนรักสุขภาพหล า ยปีผ่านไปคุณจะพบว่า เงินที่คุณใช้ไป ทำให้คุณค่าของตัวเองเพิ่มขึ้นคุณได้คืนกลับมาหล า ยเท่าจะเห็นว่าตัวอย่ างที่หยิบยกมานั้น

ไม่ได้เจาะจงถึงอาชีพใด เพราะ ทุกอาชีพล้วน มีโอกาสตกงานได้ทั้งนั้น แต่ยกตัวอย่ างให้ เห็นถึงทัศนะคติที่จะเป็นสิ่งตัดสินว่าคุณจะถูกแทนที่ หรือ ได้ไปต่อเมื่อก่อนปลาเล็ก

กินปลาใหญ่ ตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นปลาเร็วกินปลาช้า สิ่งใหม่ๆที่ปรากฏขึ้น มักมา พร้อมกับโอกาสทางธุรกิจ แต่เมื่อโอกาสผ่านไป คนที่ช้า ก็จะไม่มีทางได้สัมผัสในยุคนี้

พวกเราต้องมีสัญชาตญาณของวิกฤตค้นหาและแก้ไข้ข้อบกพร่องของตัวเองอย่ าง ทันท่วงที เพื่อที่จะพัฒนาต่อไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นสิ่งใหม่ๆที่ปรากฏขึ้น มักมาพร้อม กับโอกาสทางธุรกิจ แต่เมื่อโอกาสผ่านไป คุณจะพบว่าคุณถูกคนอื่นๆทิ้ง

ไว้ข้างหลังแล้วเหมือนที่เราเริ่มเห็นกันแล้วในทุกวันนี้แท็กซี่ที่ไม่ซื่อสัตย์ จะถูกอูเบอร์แย่งงานพนักงานที่ไม่ขยัน และ ไม่พัฒนาตัวเองจะถูกหุ่นยนต์ เข้ามาแทนที่เถ้าแก่ที่ไม่ขยัน จะถูกแย่งตลาดโดยคู่แข่งที่ขยัน และ เก่งกว่า

ที่มา  meokayna

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

ทางเดินอุโมงค์บอ กเส้นทางเดินชีวิตนับจากนี้ของคุณ เลือ กอุโมงค์ที่ชอบที่สุด

การเลือ กเส้นทางชีวิตของคนเรานั้นแตกต่างกัน บางคนชอบเดิ … …