Home ความเชื่อ ดวง อย ากทำบุญแต่ไม่มีเงิน แนะให้ทำต ามนี้

อย ากทำบุญแต่ไม่มีเงิน แนะให้ทำต ามนี้

8 second read
ปิดความเห็น บน อย ากทำบุญแต่ไม่มีเงิน แนะให้ทำต ามนี้
0

หล า ยคนเมื่อจะทำบุญหรือบางทีมีเพื่อนชวนทำบุญแต่ก็ปฏิเศษเพราะว่าไม่มีเงิน จะทำ จนทำให้ไม่ได้ทำบุญกับเขาเ สี ยที แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการที่ไม่มีเงินเราก็สามารถที่จะทำบุญได้ และวันนี้เรามีวิธีที่จะมาบอ ก สำหรับใครที่อย ากจะทำบุญแต่ไม่มีเงิน จะสามารถทำบุญแบบไหน และได้บุญอีกด้วยไปชมกันเลย

จากที่เราได้เห็น มานักต่อนัก ว่าคนร ว ยที่เขามีเงินกัน เขาบริจาคเงินทีเป็นหลักหมื่น หลักแสน แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเงินไปบริจาคแบบนั้น เราจะได้บุญหรือไม่ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วิสัชนา ได้กล่าวไว้ว่า

ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ขอเจริญพร จะแยกแยะให้ท่านฟังญาติโยมพุทธศาสนิกทั้งหล า ยไม่เข้าใจกัน มาก คำว่าบุญการไปทำบุญตักบาตร ทอ ดกฐินบ้างทอ ดผ้าป่าบ้าง การนำเอาอาหารไปถวายพระ ก็ถือว่าทำบุญ แล้วก็เอาของทั้งหล า ยนำจตุปัจจัย ไปถวายพระ ก็ถือว่าทำบุญ เข้าใจอ ย่ างนั้นก็ถูกต้อง แต่แยกแยะการทำบุญได้ซึ่งมีหล า ยประการและมีหล า ยประเภท มีทั้งบุญนอ กและบุญในที่ถามอาตมาว่า

แต่คนหนึ่งไม่ได้มาทำบุญไม่ได้เอาสต างค์มาแต่ยืนตั้งใจรับพร เป็นคาถาของพระพุทธเจ้า ท่านให้เราอยู่เย็นเป็นสุขและก็ให้เราเป็นสุข จิตใจก็รับตั้งใจรับ ก็เกิดความสุข กลับได้รับพรโดยไม่มีสต างค์ นี่ก็เป็นบุญอันหนึ่ง

ทำบุญนี่ไม่ต้องมีอะไรก็ได้ เช่นยกตัวอ ย่ าง คำว่าบุญ คือ ความสุขไม่จำเป็นเสมอไป ที่จะต้องเอาของมาถวายพระ แต่บ้านเหนือบ้านใต้ ญาติพี่น้องที่เรียกว่าญาติธรรม เป็นญาติกันในบ้านใกล้เรือนเคียงเขามีงานก็ไปช่วย ช่วยด้วยจิตเป็นกุศล เขาทำบุญ ทำบุญบ้าน

ทำบุญทอ ดกฐิน งานบวชนาค เราก็ไปช่วยเขาเอากำลังกายไปช่วย เหนื่อยย าก เหนื่อยกายแล้วก็สบายใจ ก็ได้บุญ คือความสุขที่ได้ช่วยเขา ก็เป็นบุญอันหนึ่ง เป็นบุญอันสำคัญ และบุญอีกอันหนึ่ง สวดมนต์ไหว้พระ ไม่ต้องใช้สต างค์เลย

สวดมนต์เป็นย าทา วิปัสสนาเป็นย ากิน ทั้งกินทั้งทาก็เกิดความสุขความเจริญได้ เกิดทำให้เงินไหลนองทองไหลมา ทำให้ร่ำร ว ยได้โดยไม่ต้องใช้สต างค์เลยบางคนไม่เข้าใจ เข้าใจว่าต้องมีเงิน มากๆ แล้วจึงไปทำบุญในวัดวาอารามต่างๆ

ถ้าคนไม่มีจะทำอ ย่ างไรได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีศีล สอนให้ปฏิบัติศีลสอนให้ปฏิบัติธรรม สอนให้อ ย่ าประมาท อ ย่ างนี้ไม่ต้องใช้สต างค์ ก็ทำให้เกิดความสุขความเจริญได้

การทำบุญถึงแม้เราจะทำแบบไหน ก็ได้บุญทั้งนั้น ขอเพียงเรามีจิตใจที่ตั้งใจ บริสุทธิ์ที่อย ากจะทำบุญในแต่ละครั้ง เพราะถ้าเราทำด้วยจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ ถึงทำด้วยเงินเป็นล้านก็ไม่ได้บุญหรอ ก

ที่มา  verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

2 วิ ธีแก้มือถือช้า เมมเต็ม แบตหมตไว ที่สามารถทำได้เอง

สำหรับมือถือ ในยุคปัจจุบันนี้มีความก้าวไกลไปมาก จึงทำให … …