Home ข้อคิด คำคม อย่ าได้มองพ่อแม่เป็นเพียงแค่คนเฝ้าบ้าน (เขียนไว้เตือนสติหล า ยๆคน)

อย่ าได้มองพ่อแม่เป็นเพียงแค่คนเฝ้าบ้าน (เขียนไว้เตือนสติหล า ยๆคน)

8 second read
ปิดความเห็น บน อย่ าได้มองพ่อแม่เป็นเพียงแค่คนเฝ้าบ้าน (เขียนไว้เตือนสติหล า ยๆคน)
0

อย่ าได้มองพ่อแม่เป็นเพียงแค่คนเฝ้าบ้าน (เขียนไว้เตือนสติหล า ยๆคน)

เราทุกคนนั้นต่างก็เกิดมามีพ่อและแม่ด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งพ่อแม่นั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ดูแลและเลี้ยงดูเรา มาตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์คอยฟูมฟักทะนุถนอมเรา ดั่งไข่ในหิน เพื่อให้เราลืมต ามาดูโลก

พระคุณของพ่อแม่นั้นจึงยิ่งใหญ่สุดจะหามิได้ เพราะฉะนั้นเราจึงเปรียบพ่อแม่เป็นดั่งพระอรหันต์ในบ้าน เพราะท่าน มีจิตใจอันบริสุทธิ์ต่อลูก ไม่เคยคิดร้ า ยหรือ กระทำสิ่งไม่ดีให้แก่ลูกอันเป็นที่รัก

ในฐานะคนที่เป็นลูก ควรที่จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ไม่แสดงท่าทีต่อต้านหรือประพฤติปฏิบัติตัวไม่ดีกับพ่อแม่ เพราะในตอนที่ท่านยังอยู่กับเรานั้นเราควรทำให้ท่านสบายใจ เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณท่าน

อย่ างไรแล้วนั้น ในตอนที่ท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่ ทำดีกับท่านไว้เทอญ หากเป็นลูกชาย ก็ให้ทดแทนบุญคุณท่านด้วยการบวชทดแทนบุญคุณ หากเป็นลูกสาวก็หมั่นดูแลงานบ้านงานเรือนให้พ่อให้แม่

ซึ่งสิ่งเหล่ านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคน ต่างต้องการจากลูกให้สมกับที่ท่าน คอยเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโต เพียงเท่านี้เชื่อสิว่า พ่อแม่นั้นท่านก็ จะมีความสุขมากๆแล้ว สุดท้ายชีวิตของท่านก็จะสุข สงบ ใช้ชีวิตไปยันแก่เฒ่าอย่ างสบายใจ พูดกันบ้านๆเลยว่า จากไปก็ต าหลับได้

หล า ย ๆ คนให้ความสำคัญของคนนอ กบ้านก่อน คนในบ้านอยู่บ่อยครั้ง ยิ่งถ้าเป็นพ่อแม่ ของเราบางครั้ง เราเองนั่นแหละ ที่ละเลยความรู้สึกท่าน ละเลยสิ่ งต่าง ๆ ที่เราควรใส่ใจ และให้ความสำคัญกับท่าน อย่ าเปรียบว่า พ่อแม่ของเรา

เหมือนคนเฝ้าบ้านต้นไ ม้ ที่ยิ่งแก่นั้น ก็ยิ่งมีรากเยอะเหมือนกับ พ่อแม่ของเรายิ่งแก่ชรา ก็ยิ่งพูดมากเหมือนคน โบราณที่กล่าวเอาไว้ ว่าในบ้าน มีผู้ชรา ที่เป็น เ ส มือน ของล้ำค่า

ที่มีค่ายิ่งนักอย่ าเห็นเพียง ท่านเป็นคนเฝ้าบ้าน อย่ าเห็นท่านเป็นเพียง คนแก่คนหนึ่ง ก่อนนั้น คนเฝ้าบ้านคนนี้ นี่แหละเป็นคนสอนให้พูด ก่อนนั้น ที่เคี้ยวข้าว ไม่เป็นคนเฝ้าบ้า นคนนี้ นี่แหละที่คอยเคี้ยว ข้าวบดข้าวให้ทาน

ก่อนนั้นที่เดินไม่เป็นคนเฝ้าบ้าน คนนี้ไงล่ะ ที่เป็นคนคอยจูงมือหัดเดิน ก่อนนั้นที่กินข้าวเหลือคนเฝ้าบ้าน คนนี้นี่แ หละที่เอามากิน โดยไม่บ่นสักคำ ก่อนนั้น ที่ล้างก้นตัวเองไม่เป็นคนเฝ้าบ้านคนนี้ ไงที่ล้างให้โดยไม่รังเกียจ

เวลาใส่บ าตรท่านคนนี้ใส่ด้วยจิตนอบน้อมย ามใส่บาตร พระพ่อพระแม่ ใส่ด้วยจิตนอบน้อม หรือไม่ย ามเรียก ลูกหลานกินข้าว ท่ านเรียกด้วยคำพูดอันอ่อนหวาน ย ามเรียกพ่อแม่ ท่านกินข้าวเรียก ด้วยน้ำเสี ยงอย่ าง ไรกัน แล้วในตอน นี้คนที่เคยสำคัญที่สุด ในชีวิตยังสำคัญที่สุด ในใจคุณอยู่ไหม

ที่มา  108resources

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

ทางเดินอุโมงค์บอ กเส้นทางเดินชีวิตนับจากนี้ของคุณ เลือ กอุโมงค์ที่ชอบที่สุด

การเลือ กเส้นทางชีวิตของคนเรานั้นแตกต่างกัน บางคนชอบเดิ … …