Home ข้อคิด คำคม สิ่งที่ควรทำให้ได้ ถ้าอย ากมีเ งิ นเก็บ

สิ่งที่ควรทำให้ได้ ถ้าอย ากมีเ งิ นเก็บ

8 second read
ปิดความเห็น บน สิ่งที่ควรทำให้ได้ ถ้าอย ากมีเ งิ นเก็บ
0

เชื่อว่าใครๆทำงานก็อย ากมีเ งิ นเก็บเพื่อไว้ใช้ในย ามที่จำเป็นหรือฉุกเฉินจริงๆ การมีเ งิ นเก็บช่วยให้เรานั้น มีความมั่นคงและมั่นใจอุ่นใจมากยิ่งขึ้นว่าถ้าหากเรามีความจำเป็นต้องใช้เ งิ นเรายังพอมองเห็นทาง ฉนั้นหล า ยๆคนสามารถเก็บเ งิ นได้แต่ก็ยังมีอีกหล า ยคนที่ตอนนี้ยังเก็บไม่ได้

เ งิ นไม่สามารถซื้ อทุกอ ย่ างได้ แต่แทบทุกอ ย่ างต้องใช้เ งิ นซื้ อมา คำกล่าวนี้เป็นเครื่องเตือนสติว่าเ งิ น มีบทบาทสำคัญกับชีวิตของคนเราทุกวันตลอ ด 24 ชม. เคยลองคิดไหมว่าตั้งแต่เกิดจนโต เราใช้เ งิ นไปแล้วเท่าไร ถ้าลองนึกเล่น ๆ ดู เ งิ นที่พ่อแม่ส่งเ สี ยเลี้ยงดูเรามาคงหมดไปเป็นหลักล้านแล้ว

ถ้าอย ากมีเ งิ นเก็บ อย ากสร้างชีวิตตนเองให้ดี ลองทำสิ่งต่อไปนี้เป็นประจำ

1 ไม่ควรลืมอนาคต

ถ้าคุณมี ง า นที่ดีมีเ งิ น ที่ดีแต่ไม่มีอนาคตไม่มีก า ร วางแผนนั่น ก็จะทำให้ตัวคุณเอง จมปลักอยู่แต่ ง า น

2 ไม่ควรรีบกับผลลัพธ์

ความสำเร็จที่ดีนั้น มาจากหนึ่ง ในสิบหรือหนึ่ง ในร้อยครั้งที่เราลงมือทำนั่น คือสิ่งที่ดีที่สุด

3 ไม่ควรยอมจำนน

ถ้าคุณยังจมปลัก อยู่กับสิ่งเดิมๆ นั่นห ม า ยความว่าชีวิตของคุณไม่มี ทางเดินไปข้างหน้า ได้ตื่น มาคุณก็พบเจอ กับสิ่งเดิม ๆ ในชีวิต

4 ไม่ควรเพ้อเจ้อ

ถ้าลงมือทำ แล้วล้มเหลว ก็ยังดีกว่าไม่ได้ ทำอะไร

5 ไม่ควรขี้เ กี ย จ

ถ้าคุณยอมแลกช่วงชีวิตหนึ่ง เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิต ที่เหลือไม่อ ย่ างเต็มที่ มันคุ้มค่ามากๆ

6 ไม่ควรเ สี ยความเป็นตนเอง

กล้าที่จะลงมือทำ ทำต ามสัญชาตญาณ ของตนเองนั่น คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

7 ไม่ควรฟังผู้อื่น มากกว่าตนเอง

ไม่มีใครที่จะหวังดีกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าคุณเชื่อในคำพูดของผู้อื่น ที่เป็นสิ่งที่ติดลบที่เข้ามากระทบภายในจิตใจของตัวคุณเอง ก็จะทำให้ตัวคุณเกิดความกลัวและแคร์ความรู้สึกของผู้อื่น มากกว่าตนเอง

8 ไม่ควรมีข้ ออ้าง

ถ้าวิ่งไม่ได้ก็จงเดินไป แต่ถ้าเดินไม่ได้ ก็จงคานไป ขอแค่คุณมีความพย าย าม

9 ไม่ควรกลัวล้มเหลว

ถ้าคุณคิดว่าว่าทำอะไรลงไปแล้วแล้วจะล้มเหลว จะเ สี ยเวลาในก า ร ใช้ชีวิต จะเ สี ยเ งิ นเ สี ยทอง ในสิ่งที่ลงทุนไปแต่คุณคิดผิ ดเพราะ ก า ร ที่เราไม่ลงมือ ทำอะไรเลยนั่น คือความล้มเหลวไม่อ ย่ างหนึ่งคือ ก า ร เ สี ยเวลาไม่อ ย่ างหนึ่ง เราสังเกตดีๆคน ที่เขาไม่ทำอะไรเลยนั้น มักจนและชีวิตจะล้มเหลว มากกว่าคนที่ลงมือทำ

10 ไม่ควรปิดตนเอง

ก า ร ปิดตนเองไม่เข้าหา ผู้คนไม่เข้าสังคม ไม่วิ่งเข้าหาโอกาส ที่มีจงจำไว้ คุณจะเหมือน อยู่ตัวคนเดียว ในโลกใบนี้คุณจะไม่ประสบความสำเร็จ ในชีวิตเพราะ คุณจะไม่มีแรงกระตุ้น และแรงสนับสนุน

การเก็บเ งิ นล้านแรก เรียกว่าเป็นก้าวแรกของอิสระทางการเ งิ นในอนาคตข้างหน้า จะมองว่าง่ายก็คงไม่ง่าย แต่ถ้าจะบอ กว่าย ากเกินไป ขอบอ กเลยว่าไม่จริง แค่เพื่อน ๆ มีเป้าห ม า ยที่ชัดเจน จะทำธุรกิจส่วนตัว หรือทำงานประจำเป็น มนุษย์เ งิ นเดือน ถ้ามีเป้าห ม า ยทางการเ งิ นที่ชัดเจน กำหนดระยะเวลาว่าจะต้องมีเ งิ นล้านภายในกี่ปี เพื่อเป้าห ม า ยที่ชัดเจน พร้อมกับมีแผนการ เชื่อเถอะว่า การเก็บเ งิ น 1 ล้านแรก จะไม่ใช่เรื่องที่ย ากเกินไปอ ย่ างแน่นอน

วิ ธีเก็บเ งิ นล้าน

1 เป้าห ม า ยชัดเจน

2 วางแผนเก็บเ งิ นล้าน

3 อ ย่ าลืมคำนึงถึง อุปสรรคระหว่างเก็บเ งิ น 1 ล้าน กรณีที่ไม่วางแผนการไว้เผื่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ออมเ งิ นไว้ในบัญชีเ งิ นฝากประจำทั้งหมด และจำเป็นต้องใช้เ งิ น จึงต้องไปถอนเ งิ นออ กจากบัญชีก่อนกำหนด ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนต ามที่คาดการณ์ไว้ เป็นต้น

4 ลงมือเก็บเ งิ นล้านแรกให้ได้

5 กำจัดข้ ออ้างการเก็บเ งิ นล้านแรก อ ย่ าเอาข้ ออ้างมาขัดขวางการทำต ามเป้าห ม า ยของเราอ ย่ างเด็ดข า ด ไม่ว่าจะเป็น ไม่มีเวลา ไม่มีโอกาส หรืออะไรก็แล้วแต่ เพราะถ้าเป้าห ม า ยนั้นสำคัญกับเราจริง ๆ จะย ากเย็นแค่ไหน เชื่อว่าเพื่อน ๆ จะต้องหาทางทำมันให้สำเร็จจนได้อ ย่ างแน่นอน

6 กำลังใจ ทำเป้าห ม า ยเล็ก ๆ ให้ประสบความสำเร็จอ ย่ างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำเป้าห ม า ยใหญ่ของเราให้สำเร็จต ามที่ตั้งใจไว้ การเก็บเ งิ นได้ต ามเป้าห ม า ยต่อเดือน เป็นต่อปี กล า ยเป็นความสำเร็จที่จะช่วยผลักดันให้เป้าห ม า ยเก็บเ งิ นล้านของเพื่อน ๆ เป็นไปได้ง่ายมากขึ้น ๆ

ที่มา  parinyacheewit

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …