Home ความเชื่อ ดวง สวดก่อนนอนทุกวัน แค่ทำวันละ 5 นาที ดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาชีวิต

สวดก่อนนอนทุกวัน แค่ทำวันละ 5 นาที ดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาชีวิต

8 second read
ปิดความเห็น บน สวดก่อนนอนทุกวัน แค่ทำวันละ 5 นาที ดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาชีวิต
0

การสวดมนต์คือ การภาวนา ให้ตั้งใจว่าเราจะสวดถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สิ่งที่เราทำนี่ตั้งความปรารถนาที่เดียวคือพระนิพพาน เอาจิตเกาะพระนิพพานไว้ข้างบนก็ได้ ตั้งใจไปกราบแทบเท้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้างบน

สวดถวายท่านบนนั้นเลย ต า ยตรงนั้นก็ไปพระนิพพานเดี๋ยวนั้นเลย การสวดมนต์ที่ถูกต้อง จะส่งผอานิสงส์ในทันทีที่ท่านสวดเสร็จ ไม่ต้องรอผลในวันอื่นเลยครับ

หลักการสวดมนต์ เราต้องสมาทานศีลห้าก่อนสวดบทอื่นใดในโลกนี้เพราะการสมาทานศีลห้าจะเป็นการกรองเ สี ยงให้เป็นทิพย์ก่อนแล้วเราจึงสวดบทอื่นได้หมดทุกบท

เหมือนการจะออ กไปติดต่อ การงานกับใคร ถ้าเราอาบน้ำแต่งตัวให้สะอาดสวยงาม เราจะได้รับการต้อนรับที่ดีเพราะเขาเห็นเรามีสง่าราศี ไม่ใช่มอมแมมเข้าไปใครเขาก็หนีครับ

ชีวิตกำลังตกอยู่ในช่วงลำบาก ทำอะไรก็ไม่ขึ้นติดขัดไปหมดทุกอย่ าง นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่เคยขอขมาเจ้าก ร ร มนายเ ว รเลยก็เป็นได้ แม้กระทั่งการสวดมนต์เเผ่เมตต าก็ไม่เคยเลย ตั้งใจวันละ 5 นาทีก่อนนอน จะมีสิ่งดีๆ เข้ามา ให้ลองมาเปลี่ยน มาเปลี่ยน มาอธิษฐานบทนี้กันหน่อยไหม ทำง่าย ๆ แต่ช่วยให้อะไร ๆ มันดีขึ้นได้ เริ่มวันนี้ได้เลย

อ ธิ ษ ฐ า น ข อ อ โ ห สิ ก ร ร ม

กายะ กัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจะกัมมัง ขะมัน ตุเม อะโห สิกัมมัง ภะวะ ตุเม

ก ร ร มใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นกายก ร ร ม วจีก ร ร ม มโนก ร ร ม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินเเก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจ ก็ดี ในภพชาติใดก็ต าม ขอให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหล า ย จงโปรดยกโ ท ษให้เป็นอโหสิก ร ร มเเก่ข้าพเจ้า อย่ าได้จองเ ว ร จองก ร ร มต่อ กันอีกเลย

แม้แต่ก ร ร มใดที่ใคร ๆ ทำเเก่ข้าพเจ้าก็ต าม ข้าพเจ้า ขออโหสิก ร ร มให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภั ยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตต าจิต คิดเป็น มิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเ ว ร ก ร ร มต่อ กันตลอ ดไป

ด้วยอานิสงส์เเห่งอภั ยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอ ดจนวงศาคณาญาติ

ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า พ้นจากความทุ ก ข์ ย าก ลำบาก เข็ญใจ ความทุ ก ข์อย่ าได้ใกล้ ความไ ข้อย่ าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัย

เ ส นี ย ด จั ญ ไ รและอุปัทวันต ร า ยทั้งหล า ย จงเสื่อมสิ้นห า ยไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ เทอญ

เป็นบทส ว ดคำขอขมาเเก่เจ้าก ร ร มนายเ ว รที่คุณนำไปส ว ดต ามได้เลย เพราะมีคนนำไปทำแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมเยอะ

จากที่เคยติดขัดทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่ าง ทำคุณก็ไม่ขึ้น ทำอะไรก็ทำเสร็จย าก แต่พอมาส ว ดบทนี้รู้สึกว่าอะไรมันราบรื่นขึ้นเยอะเลย

ที่มา  sabuyjaijung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

เรื่องของแม่ 13 ข้ อที่ลูกอาจลืมมันไปหมดแล้ว อ่ า นจบจะรักแม่มากขึ้น

หากจะพูดถึงผู้หญิงคนเดียวที่รักเรามากที่สุดบนโลกนี้ ก็ค … …