Home ความเชื่อ ดวง วิ ธีสรงน้ำพระ ขอพรที่บ้าน ให้ถูกวิ ธี เป็นศิริมงคลในวันปีใหม่ไทย

วิ ธีสรงน้ำพระ ขอพรที่บ้าน ให้ถูกวิ ธี เป็นศิริมงคลในวันปีใหม่ไทย

8 second read
ปิดความเห็น บน วิ ธีสรงน้ำพระ ขอพรที่บ้าน ให้ถูกวิ ธี เป็นศิริมงคลในวันปีใหม่ไทย
0

สำหรับวันสงกรานต์ปีนี้ ภาครัฐรณณรงค์ให้เราสรงน้ำพระอยู่ที่บ้านเพื่อล ดการแพร่ร ะ บ า ด นอ กจากนั้นยังมีกิจก ร ร มสำคัญนั่นคือ การทำความสะอาดพระพุทธรูป เพื่อเตรียมสรงน้ำพระเสริมสิริมงคลต้อนรับวันสงกรานต์ หากใครยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอ ย่ างไร และขั้ น ต อ นการทำความสะอาดพระพุทธรูป เตรียมสรงน้ำพระวันสงกรานต์นั้น มีอะไรบ้าง วันนี้เราได้รวบรวมข้ อมูลมาให้แล้ว

การสรงน้ำพระ นั่นคือ การทำความสะอาดหิ้งพระพระพุทธรูป รูปภาพ รวมถึงสิ่งของต่างๆให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นพิธีที่ทำกัน มาตั้งแต่ในสมัยก่อนและทำมาจนถึงในปัจจุบันนี้และต้องทำเป็นประจำในทุกๆปี เกิดเป็นสิริมง คลที่ดีให้กับตัวผู้ที่ปฏิบัติและทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้ า น ซึ่งทางเราได้มีวิ ธีการปฏิบัติอ ย่ างถูกต้องมาฝากกัน เพื่อให้ผู้ที่เลื่อมใสและมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้นำไปปฏิบัติกัน

อุปกรณ์สรงน้ำพระที่บ้ า น

โต๊ะที่ประดิษฐาน

เครื่องหอม ดอ กไม้หอม พวงมาลัย น้ำหอม น้ำอบ น้ำปรุง

ผ้าเช็ดทำความสะอาดผืนใหม่หรือฟองน้ำสะอาดๆ

พานและถาดรองต ามความเหมาะสม

ขันใส่น้ำสำหรับเช็ดทำความสะอาดทั่วไป

ขันใส่น้ำสำหรับสรงน้ำ

ขั้ น ต อ นการสรงน้ำพระที่บ้ า น

1 เริ่มจากการที่อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้น มาทำความสะอาดด้วยผ้าผืนใหม่ที่สะอาดหรือจะใช้เป็นฟองน้ำใหม่มาทำการเช็ดที่ละองค์ หากเป็นกรอบรูปก็ให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำบิดหมาดๆแล้วนำมาเช็ดฝุ่นต่างๆออ กให้หมดดี

2 จากนั้นให้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งหมดที่ได้มีไปวางเอาไว้ที่พาน โดยมีถาดรองบนโต๊ะพร้อมทั้งประดับประดาโต๊ะด้วยดอ กไม้หอม กลีบดอ กไม้และพวงมาลัยที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้สวยงาม

3 ต่อมาจะทำการเตรียมในเรื่องของเครื่องหอมโดยการโรยดอ กไม้หอม พวงมาลัย น้ำหอม น้ำอบหรือน้ำปรุง ใส่เอาไว้ในขันน้ำสะอาดจัดเตรียมเอาไว้สำหรับการสรงน้ำพระ

4 หลังจากนั้นก็หัน มาทำความสะอาดที่ประดิษฐ์ฐานองค์พระประจำบ้ า น หิ้งพระโต๊ะห มู่บูชา และสิ่งของที่เกี่ยวกับประดิษฐ์ฐานองค์พระให้สะอาดสะอ้านเรียบร้อยดี

5 ขั้ น ต อ นสุดท้ายให้ทุกคนในบ้ า นตั้งจิตอธิษฐานและร่วมสรงน้ำพระไปพร้อมๆกัน โดยจะนำขันน้ำที่ได้ใส่เครื่องหอมเตรียมเอาไว้มาทำการสรงที่พระพุทธรูปให้ครบทุกองค์พร้อมกับการกล่าวขอขมาต ามด้านล่างนี้

การกล่าวขอขมาก่อนสรงน้ำ

ก่อนอัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐานที่สรงน้ำ ให้กล่าวขอขมาเพื่อไม่ให้เกิดโ ท ษ โดยการตั้งนะโม 3 จบ และต ามด้วย ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต แล้วจึงอัญเชิญพระพุทธรูปไปยังที่ประดิษฐาน

ก่อนเริ่มสรงน้ำพระพุทธรูปด้วยน้ำสะอาดที่ปรุงด้วยเครื่องหอมนั้น ให้ตั้งนะโม 3 จบ และต ามด้วย อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง เพื่อ กล่าวคำอธิษฐาน แล้วค่อยตักน้ำสรงพระพุทธรูปต่อไป

เป็นสิ่งปฏิบัติขั้ น ต อ นที่ถูกต้องสำหรับวิ ธีการสรงน้ำพระที่บ้ า น หากท่านไหนที่กำลังมองหาวิ ธีอยู่แล้วก็ นำวิ ธีนี้ไปปฏิบัติต ามกันดูได้เพื่อความเป็นสิริมง คลและเป็นการสร้างจิตใจที่ให้ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง

ที่มา  postsod

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

9 เหตุผลที่บอ กว่าคุณควรรู้จักเก็บเงิน ไม่ประม า ทในการใช้จ่าย

ในแต่ละวันชีวิตการเป็นอยู่ของคนเราก็เริ่มเปลี่ยนไป การใ … …