Home ข้อคิด คำคม วิ ธีดึงเส้นเอ็นแนวเขตที่ดินให้ถูกต้อง ก่อนเ สี ยที่ดินให้คนอื่น

วิ ธีดึงเส้นเอ็นแนวเขตที่ดินให้ถูกต้อง ก่อนเ สี ยที่ดินให้คนอื่น

8 second read
ปิดความเห็น บน วิ ธีดึงเส้นเอ็นแนวเขตที่ดินให้ถูกต้อง ก่อนเ สี ยที่ดินให้คนอื่น
0

หมุดที่ดิน บ่งบอ กหลักเขตที่ดิน มีความสำคัญอยู่ไม่น้อย เพราะมันเป็นตัวที่จะทำเ งิ นให้เมื่อเวลาจะข า ยที่ดิน หรือเป็นตัวแสดงเขตที่ดิน ทำให้แสดงว่าเรามีที่ดิน มากหรือน้อย ก็อยู่ที่หมุดตัวนี้แหละ บางคนถึงได้แอบไปย้ายขย ายอาณาเขตของตัวเองให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการขี้โ ก งคนอื่น

การวางรังวัดเขตที่ดินซึ่งจะยึดต ามหมุดปักบอ กเขตที่ทำการติดตั้งเอาไว้เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับข้ อมูลและแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินของแต่ละที่ เป็นความรู้รอบตัวซึ่งหากไม่เคยเจอสถานการณ์แบบเดียวกันนี้อาจยังไม่เข้าใจชัดเจน โดยในวันนี้เรานำบทความเกี่ยวกับการล้อมรั้วเขตที่ดินของหมุดปัก ว่ามีการวัดขึงด้วยเส้นเอ็นอ ย่ า งไร จึงถูกต้อง

บางครั้งหากเจ้าของที่ดินอาจตั้งใจขยับหมุดปักเพื่อให้ที่ดินของตนเองมากขึ้น

โดยในโลกโซเชียลได้มีตัวอย่ า งที่เจ้าของโพสต์ ปรึกษาชาวเ ฟ ส บุ คว่ า

ตำแหน่งที่ถูกต้องในการดึงเชือ กเอ็นจากหมุดปักควรอยู่ในตำแหน่งใดถึงจะถูกต้องที่สุด

เส้นเอ็นสีเขียวนั้นจะต้องอยู่ตำแหน่งกลางพอ ดี และหากไม่ได้ตกลงใช้รั้วเริ่มกัน

ก็ต้องจัดการขอบรั้วและฐานรากที่ไม่รุกล้ำแนวเขตที่ดินด้านใดด้านหนึ่ง โดยให้กากบาทกลางหมุดแล้วทำการแบ่ง 4

มีคนเข้ามาให้ความคิดเห็นเยอะ

โดยเสาของทางฝั่งเราจะต้องอยู่ในเส้นแบ่งนั้นๆ แต่ในรูปตัวอ ย่ างที่นำมาลงนั้นเป็นการปักหมุดที่คลาดเคลื่อน และผิ ดในข้ อรุกล้ำที่ดินแปลงอื่น

การดึงเส้นเอ็นที่ถูกต้องนั้น ต้องดึงจากตรงกลางหมุดที่ดินเลย แต่ถ้าไม่อย ากมีปัญหาภายหลังก็สามารถใช้ขอบด้านในเป็นหลักก็ได้ แต่ถ้ามีการคุยกันเข้าใจแล้ว ก็ใช้วิ ธีกากบาทกลางหมุด เรียกว่าเป็นกลางและถูกต้องที่สุด

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …