Home ความเชื่อ ดวง วิ ธีขอขมาเทวดาประจำตัว ทำแล้วชีวิตดี พบเจอแต่ความเจริญ

วิ ธีขอขมาเทวดาประจำตัว ทำแล้วชีวิตดี พบเจอแต่ความเจริญ

8 second read
ปิดความเห็น บน วิ ธีขอขมาเทวดาประจำตัว ทำแล้วชีวิตดี พบเจอแต่ความเจริญ
0

วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว ทำแล้วชีวิตดี พบเจอแต่ความเจริญ

สำหรับใครที่ทำอะไรไม่ขึ้น ทำอะไรก็ติดๆขัดๆไปหมด วันนี้เรามีวิธีแก้ที่ทำแล้วจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ง่าย อย ากรู้กันแล้วใช่ไหมละค่ะว่าวิธีไหนเราไปดูกันเลยดีกว่า

เรื่องราวของความเชื่อที่มีมาอย่างย าวนาน เป็นสิ่งที่หล า ยคนทำ และสืบทอ ดต่อ กัน มารุ่นสู่รุ่น เป็นวิธีการแก้สะเดาะเคราะห์ ทำต ามวิธีของคนเฒ่าคนโบราณ เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมโชคลาภ ดวงชะต าชีวิตให้มีแต่ความเจริญ ความมั่งคั่ง

ดวงจากที่ไม่ดี ก็จะกลับกล า ยเป็นดี ดวงจากที่ดีอยู่แล้ว ก็จะดียิ่งๆ ขึ้นไป การทำบุญเป็นการเพิ่มบารมี เสริมสง่าราศีให้ชีวิตมีความสุขกายสบายใจ และประสบความสำเร็จตลอ ดไป รวมไปถึงการบูชาเทวดาประจำตัวของเรา ถ้าทำถูกวิธี รับรองว่ามีแต่จะรุ่งเรือง

วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว

ตั้งนะโม 3 จบ

อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะต า รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาต าปิตุโร อะโรคะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อ ดีต ชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ ให้แก่เทวดาที่รั ก ษ าตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รั ก ษ าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รั ก ษ ากิจการค้าขายของข้าพเจ้า ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าท่าน มีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป

จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า

เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงอวยพรให้ข้าพเจ้า จงมีแต่ความสุขความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอ ดภั ย จากอันตรายทั้งหล า ย จงมีความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้ าข า ย

ขอให้ชนะศัตรูหมู่มาร เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหล า ย และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

อย่าลืมหมั่นทำบุญสร้างกุศลให้กับตัวเอง เช่น สวดมนต์ไหว้พระ รั ก ษ าศีล 5 นั่งสมาธิ ตักบาตร ถวายสังฆทาน อุทิศผลบุญให้เจ้าก ร ร มนายเวร และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่สำคัญคือ หมั่นทำจิตใจให้ใสสะอาดอยู่เสมอ เพื่อเป็นบุญ เป็นกุศล เป็นผลดี ติดตัวเราตลอ ดไป

ที่มา bangpunsara

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

เกิด 4 ร า ศีจะดีทุกด้านปีทองการเงิ นราบรื่นสำเร็จทุกอย่าง

เกิด 4 ร า ศีจะดีทุกด้านปีทองการเงิ นราบรื่นสำเร็จทุกอย … …