Home ข้อคิด คำคม วางแผนการเงินด้วย 6 วิ ธี ไม่ให้ติดขัด มีเงินใช้เหลือเก็บ

วางแผนการเงินด้วย 6 วิ ธี ไม่ให้ติดขัด มีเงินใช้เหลือเก็บ

10 second read
ปิดความเห็น บน วางแผนการเงินด้วย 6 วิ ธี ไม่ให้ติดขัด มีเงินใช้เหลือเก็บ
0

ในสังคมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกวัน ผู้บริโภคต้องแบกภาระรับผิ ดชอบต่อครอบครัว ต่องานอาชีพ และต่อชุมชน รวมถึงการเพิ่มคุณค่าชีวิตของตนด้วย ตลาดบริการทางการเงินก็กำลังเปลี่ยนแปลงตลอ ดเวลา

ด้วยกฎหมาย และข้อบังคับใหม่ๆ สถานการณ์ทางเ ศ ร ษ ฐ กิ จ การตลาด การนำเสนอสินค้าหลากหล า ย และการโฆษณาที่ขัดแย้งกันผ่านสื่อต่างๆ การตัดสินใจเรื่องการเงินอ ย่ างถูกทาง ถูกเวลา จึงมีความสำคัญยิ่งต่อ การบรรลุเป้าหมาย และความมั่นคงทางการเงินส่วนบุคคล

ทำไมเราถึงต้องวางแผนการเงิน หล า ยธุรกิจได้รับผลกระทบ ต้องระงับกิจการชั่ วคราว หรือปิดตัวถาวร ทำให้สถานะทางการเงินของหล า ยๆ คนเข้าขั้นวิก ฤ ต มีรายจ่าย แต่ไม่มีรายรับ เรายิ่งเห็นได้ชัดเลยครับว่าคนที่วางแผนทางการเงิน มาตลอ ด ยังพอเอาตัวรอ ดได้ เพราะมีเงินออมไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน

นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงควรวางแผนการเงิน ส่วนคนที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง ใช้เงินแบบเดือนชนเดือน จนไม่มีเงินเก็บเลยสักบาท แถมยังมีห นี้สินพะรุงพะรัง แบบนี้ยิ่งต้องวางแผนการเงินเลยครับ เพราะถ้าเราไม่คิดวางแผน เงินก็จะไหลออ กจากกระเป๋าเรื่อยๆ โดยไม่รู้ตัว แบบนี้ทำงานอีกกี่สิบปีก็ไม่มีเงินเก็บแน่ๆ

1. ตื่นรู้เสมอ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเริ่มจากตัวเองเ สี ยก่อน

วันนี้คุณมีเงินใช้ ข้างหน้าคุณอาจจะไม่มีเงิน เมื่อไหร่ที่คุณรู้ตัวเองเสมอ ความคิดของคุณมันจะเดินหน้าต่อไปอ ย่ างไม่หยุดยั้ง คุณจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ พร้อมหาช่องทางสร้างรายได้ วางตัวเป็นกลางเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

ตัวนี้จะเป็นตัวต่อยอ ดชีวิตของคุณได้เป็นอ ย่ างดี คุณสามารถนำหลักการพาเรโตมาใช้ในการบริหารชีวิต และเวลาของคุณได้ด้วยการนำกฏ 80/20 ยกตัวอ ย่ างเชาน หากทำบัญชีรายจ่ายส่วนตัวของ จะพบว่ารายจ่ายส่วนใหญ่ 80 เปอร์เซน

จะอยู่ในกลุ่มรายการข้อรายจ่ายเพียง 20 เปอร์เซน ของรายการทั้งหมด กลุ่มรายการเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นรายการที่รับประทานไม่ได้ หากรับประทานไปก็จะเป็นโ ท ษต่อร่างกาย เช่น เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ , บุ ห รี่ , ค่ า มื อถือคุยไร้สาระ ค่าเสื้อผ้า

คนส่วนใหญ่หลงคิดไปว่าใช้เงินสำหรับซื้ อความสุข ดังนั้นหากควบคุมรายการรายจ่ายจำนวน 20 เปอร์เซน นี้ได้ ด้วยการชนะใจตนเองจะทำให้ลดรายจ่ายส่วน มากที่มีปริมาณถึง 80 เปอร์เซน เราควรให้ความสำคัญ ของการใช้เวลาในการทำงานประจำวัน

ของเราว่า เวลา 80 เปอร์เซนที่คุณใช้ไป ให้คุณค่าหรือผลงาน 20 เปอร์เซน ที่มีคุณภาพที่สุดออ กมาหรือยัง งานแต่ละอ ย่ างอาจใช้เวลาเท่ากันในการทำให้สำเร็จ แต่จะมีอยู่ 1 – 2 งาน เท่านั้น ที่จะให้คุณค่ามากเป็น 5 เท่า หรือ 10 เท่าของงานอื่น

หากคุณเป็นคนผลัดวันประกันพรุ่งในงาน 1-2 ชิ้นนั้น คุณก็จะกล า ยเป็นคนที่ยุ่งตลอ ดวัน โดยทำงานได้สำเร็จน้อยมาก คุณกำลังทำงานที่มีคุณค่าต่ำ และผัดวันประกันพรุ่งในงานสำคัญอยู่หรือเปล่า ใช่แล้ว งานสำคัญของคุณคือ การสะสมท รั พ ย์ภายใน หาใช่ท รั พ ย์ภายนอ ก

2. มีวินัยและความอ ดทนสำคัญกว่าหาเงินให้ทันใช้

เนื่องจากโดยส่วนตัวแล้ว นั้นทำหล า ยอาชีพ หล า ยอ ย่ าง ทั้งงานประจำ รับงาน Consult เป็นนักเขียน และงานวิทย ากรอื่นๆ ดังนั้นรายได้ที่เข้ามามากน้อยต่างกันไป อาจจะต้องมีการปรับการใช้จ่าย ปรับวิ ธีการออมต่างๆ ให้เหมาะสมอยู่ตลอ ดเวลา

3. รู้จักบริหารห นี้ที่มีอยู่ และไม่สร้างห นี้ใหม่อีกถ้าไม่จำเป็น

เมื่อเป็นห นี้ ก่อภาระเข้าแล้ว สิ่งที่ควรจะทำก็คือ จัดการกับห นี้ที่ดอ กเบี้ยแพงก่อ โดยเฉพาะกรณีได้เงินก้อน มา โปะอะไรก่อน โปะบัตรเครดิตก่อน ถัดลงมาก็ค่อยๆดูว่า ห นี้ไหนดอ กเบี้ยแพง ระยะเวลาผ่อนชำระสั้นสุด จ่ายก่อน แต่ทั้งนี้ ต้องจ่ายทุกๆรายการห นี้

ต ามรอบเวลาชำระ เอาเงินค่าบ้านไปหมุนค่ารถก่อน แล้วหยุดชำระค่าบ้าน ระวังธนาคารจะเรียกเก็บอัตราสูงสุด แถมบางแห่งมีเบี้ยปรับมาอีก คำนวณความสำคัญของเงินและดอ กเบี้ยเงินกู้ เงินผ่อน ให้ดีเพื่อจะได้ไม่มีภาระต่อยอ ดไม่มีวันจบ

4. สร้างรายได้หลักให้มั่นคงได้ก่อน

ก่อนที่เราจะ หมุนเงิน ได้จะมีอยู่แค่ 3 อ ย่ าง รายได้หลัก ค่าใช้จ่าย เงินลงทุน เพราะ 3 ตัวนี้ละตัวหลักในการหมุนเงิน สิ่งแรกเลยเนี่ย คือรายได้หลักเป็นหัวใจหลักที่ต้อง มีแน่นอน เพื่อเป็นหลักประกันเลยว่า เมื่อไหร่ ฉุกเฉินตัวนี้ละที่จะช่วยคุณ

5. มองหาช่องทางการลงทุน

การลงทุน มีหล า ยรูปแบบมาก ไม่ว่าจะเป็นการออมเงิน หรือ การนำเงินไปต่อยอ ดถึงอ ย่ างไรก็คือ การลงทุน เพื่อให้เงินงอ กเงยจากเดิม แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ คำนวณเรื่องการลงทุนให้ดีว เงินที่เรานำมาลงทุนนั้น จะต้องน้อยกว่า

เงินเย็นที่คุณกันไว้เมื่อย ามฉุกเฉินไม่ต่ำกว่า 2 เท่า ยกตัวอ ย่ างเช่นรายได้หลักของคุณได้เดือนละ 30,000 บาท ถ้าหากค่าใช้จ่าย ทั้งหมดต่อเดือน 15,000 บาท คุณจะเหลือเงิน 15,000 บาท หลักการลงทุนจะดึงเงิน 1 ส่วนออ กมาจากเงินออมเพื่อนำมาลงทุน คุณจะเหลือเงินออม 10,000 บาทและนำเงิน 5,000 บาทมาลงทุนต่อ

6. แนวทางสุดท้ายให้มีความเชื่อเรื่องแ ร งดึงดูดของชีวิต

เงินข า ดมือเมื่อไหร่มักจะเอาในสิ่งที่พลาดแล้วมาตรอ กย้ำให้คิดตลอ ด บอ กเลยไม่มีประโยชน์ แถมยังให้คุณเครียดไปเปล่าๆ เลิกบ่นเรื่องค่าใช้จ่ายไม่พอใช้เ สี ยที ก่อนอื่นควรจะเปลี่ยนแนวคิดของตัวเองก่อนว่า

เราไม่มีเงินพอใช้ เพราะเราอาจจะใช้เงินไม่เป็น และเราจะลดรายจ่ายอ ย่ างไรให้มากที่สุด เพราะยิ่งถ้าเราคิดว่าเราไม่พอใช้ ก็ไม่มีวันที่เราจะมีเงินพอใช้ แต่ถ้ามองหาวิ ธีการลดรายจ่าย เราจะค้นหาเจอ และเมื่อเราลดรายจ่ายได้ เราจะมีเงินเหลือเก็บได้แน่นอน เงินไม่มีวันข า ดมือ

ที่มา  stand-smiling  aommoney

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

อานิสงส์ของการปิดทองพระถูกตำแหน่ง ชีวิตร าบรื่นรุ่งเรือง

สำหรับใครที่ชอบการทำบุญ โดยเฉพาะทำบุญด้วยการปิดทองพระ ร … …