Home ข่าวสาร สาระ ลุ้น คนละครึ่ง เฟส 3 เพิ่มวงเงินเป็น 5000 บาท

ลุ้น คนละครึ่ง เฟส 3 เพิ่มวงเงินเป็น 5000 บาท

5 second read
ปิดความเห็น บน ลุ้น คนละครึ่ง เฟส 3 เพิ่มวงเงินเป็น 5000 บาท
0

ถือว่าได้กระแสตอบรับ เป็นอย่างดี สำหรับโครงการ คนละครึ่ง ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 ล่าสุดมีรายงานว่า กระทรวงการคลัง เตรียมพิจารณาเดินหน้าโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ขณะที่ประธานสภาอุตสาหกร รมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เสนอรัฐบาลพิจารณาขย ายวงเงินช่วยเหลือเป็น 5,000 บาท

ก่อนหน้านี้ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 จะพิจารณาหลังจากสิ้นสุดโครงการทั้ง 2 เฟส สิ้นเดือนมีนาคมนี้ เพราะไม่อย ากทำให้ประชาชนสับสน ทั้งโครงการ คนละครึ่ง และ เราชนะ จึงจะให้โครงการต่าง ๆ จบก่อน แล้วจะพิจารณาอีกครั้ง

ล่าสุด มีรายงานว่า กระทรวงการคลัง เตรียมพิจารณาโครงการคนละครึ่งเฟส 3 หลังจากที่ครบกำหนดในเฟส 1 และ 2 เนื่องจากมาตรการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก เบื้องต้นอาจเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด

ซึ่งจะต้องให้ครอบคลุมประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ โดยฝ่ายนโยบายจะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมในสถานการณ์ ณ ตอนนั้น ว่ายังจำเป็นต้องมีมาตรการหรือไม่ ถ้ามีก็อาจต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด 15 ล้านคนแรกที่เคยได้สิทธิแล้ว ซึ่งอาจจะเป็นการขย ายการลงทะเบียนเป็น 20 ล้านคนก็ได้

ขณะที่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกร รมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงข้อเสนอต่อรัฐบาล ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยเสนอให้เพิ่มวงเงินใช้จ่ายโครงการ คนละครึ่ง เป็น 5,000 บาท รวมทั้งขย ายระยะเวลาโครงการ

และสนับสนุนให้มีโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 พร้อมขย ายจำนวนผู้ได้รับสิทธิ ส่วนการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศนั้น สนับสนุนให้มีโครงการ ช้อปดีมีคืน ในปี 2564

เพื่อ กระตุ้นให้ประชาชนในกลุ่มที่ต้องเสียภาษีได้มีการใช้จ่าย โดยคืนภาษีจากเดิมสูงสุด 30,000 บาท เป็น 50,000 บาท เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธร รมดาของปี 2564

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

คิดทบทวน 7 เรื่องนี้ ถ้าอายุ 30 แล้วแต่ยังไม่มีอะไรเลย

หล า ยๆ คนในตอนนี้น่าจะอยู่ในกลุ่มวัยทำงานช่วงอายุ 23-3 … …