Home ข่าวสาร สาระ รู้ไว้ได้ประโยชน์ เมื่อโดนใบสั่งจากกล้องจับความเร็ว

รู้ไว้ได้ประโยชน์ เมื่อโดนใบสั่งจากกล้องจับความเร็ว

8 second read
ปิดความเห็น บน รู้ไว้ได้ประโยชน์ เมื่อโดนใบสั่งจากกล้องจับความเร็ว
0

หล า ยคนคงรู้จักกล้องจับความเร็วที่อยู่ต ามท้องถนนกันเป็นอ ย่ างดี บางคนอาจจะเคยได้รับมัน มาแล้ว แต่เชื่อว่าหล า ยคนอาจจะยังไม่เคยได้รับมัน ฉนั้นวันนี้เรามีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับใบสั่งจากกล้องจับความเร็วมาฝากกันจะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

กล้องตรวจจับความเร็ว ที่เราพบเห็นกันต ามทางด่วน หรือข้างทาง แน่นอนว่าต้องมีกันทุกๆเส้นถนน ทุกๆจังหวัด บางคนเป็นคนในพื้นที่ ไม่กลัวกล้องตรวจจับ พ ว กนี้เลย โดนใบสั่งก็ไม่เคยไปจ่าย ร ะ วั งให้ดีนะคะ เพราะช่วงนี้มีกฎห ม า ยที่เคร่งครัดกว่าเดิมในเรื่องของการจ่ายใบสั่ง

ซึ่งช่วงวันแรกที่มีกฎห ม า ยถูกจับตรงนี้เกิดขึ้น มีผู้กระทำความผิ ดมากกว่า 1600 ราย ผู้กระทำความผิ ดจะต้องไปชําระค่าปรับภายใน 7 วัน หากไม่ไปต ามเวลาที่กำหนดเจ้าหน้าที่จะส่งจดห ม า ยไปยังที่อยู่และจะต้องชำระค่าปรับภายใน 30 วัน

ถ้าหากไม่ดำเนินการ ทางเจ้าหน้าที่จะส่งข้ อมูลไปยังกรมการขนส่งทางบก เพื่อทำการงดเว้นต่อทะเบียนรถเป็นการชั่ ว คราว และเมื่อเดินทางไปชำระค่าปรับจะต้องจ่ายเงินค่าเ สี ยค่าปรับช้าอีก 1000 บ า ท

และค่าปรับต ามใบสั่งซึ่งจะสอ ดรับกับการแก้ไขกฎห ม า ยใบสั่งใหม่ด้วยนั้น โดยล่าสุด นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายที่มีคนรู้จักจำนวน มากในโลกโ ซเ ชี ย ลได้โ พ ส ต์เ ฟ ซบุ๊ กถึงกรณีดังกล่าว ระบุว่า

เห็นความพย าย ามของตำรวจ ที่บังคับใช้กฎห ม า ยจราจรอ ย่ างเข้มแข็งเหลือเกิน ผมเห็นด้วยกับการใช้กล้องและเทคโนโลยีแทนเจ้าพนักงานจราจร บางอย่ าง แก้ไขการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง

และการโต้เถียงของประชาชนได้เพราะกล้องไม่โกหก ยกเว้นตำรวจส่งห ม า ยใบสั่งผิ ดบ้าน แต่การออ กมาตรการบังคับให้ไปชำระค่าปรับภายใน 7 วัน หากล่าช้าจะต้องชำระค่าปรับล่าช้าเพิ่ม 1000 บ า ท และ อายัดทะเบียนไว้

สำหรับผม ผิ ดก็ว่าไปต ามผิ ด ผิ ดก็ต้องมีหน้าที่จ่ายค่าปรับต ามกฎห ม า ย แต่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับให้ชำระค่าปรับล่าช้าอีก 1000 บ า ท รวม 1500 บ า ท มันโหดร้ า ยเกินไปไหมครับ

ตำรวจได้ค่าปรับ และเปอร์เซ็นต์ค่าปรับเพิ่มอีก 3 เท่า จาก 500 เป็น 1500 ภายในเวลา 30 วัน มันจะเกินไปไหมครับ 1500 ซื้ อ กับข้าวกินได้ทั้งครอบครัวตั้งหล า ยมื้อ ท่านจะรีบใช้เงินไปไหน ใจเย็นๆ ให้เวลาชาวบ้านห า ยใจบ้าง

ถ้าสมมุติว่า ชาวบ้านที่โดนใบสั่งทั้ง 1600 คน ลุกขึ้น มาต่อสู้ด้วยวิ ธีการทางกฎห ม า ย และใช้สิทธิทางศาลบ้างแทนที่จะยอมชำระค่าปรับ 500 หรือ 1500 บ า ทในกรณีล่าช้า รวมใจรวมตัวกันเดินเข้า

โรงพักแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่า ไม่ชำระค่าปรับที่โรงพัก แต่จะไปสู้ในชั้นศาล หรือชำระค่าปรับที่ศาลแทน ถ้ามีสักเดือน ละ 1000 คน งานคงล้น มือตำรวจ และพนักงานอัยการแน่นอน

ลองดูไหมครับ ความผิ ดลหุโ ท ษ ไม่ต้องประกันตัว เดินถือใบสั่งที่ตำรวจส่งไปให้ทางไปรษณีย์ แล้วบอ กพนักงานสอบสวนว่า ขอไปต่อสู้ ในกรณีไม่ผิ ด หรือไปชำระค่าปรับที่ศาลแทน

เมื่อไปถึงศาล ถ้าผิ ดก็รับส า รภาพ ศาลก็ปรับ ครึ่งหนึ่งของ 500 บ า ท คงเหลือ จ่ายค่าปรับที่ศาลเพียง /ถจ บ า ท ไม่เ สี ยค่าปรับล่าช้า ไม่ถูกอายัดทะเบียน เพราะถือว่าชำระค่าปรับต ามคำพิพากษาแล้ว

และที่สำคัญเงินค่าปรับในศาล ตำรวจจะไม่ได้เปอร์เซ็นแม้แต่สต างค์แดงเดียว อ ย่ าบีบบังคับประชาชนเกินไปนะครับผมเชื่อว่าถ้ามีคนใช้วิ ธีนี้ ตำรวจนั่นแหละครับที่จะเหนื่อยจนไม่ต้องทำงานอย่ างอื่น เผลอๆ คดีข า ดอายุความเพราะฟ้องไม่ทัน เ สี ยงบประมาณซื้ อ กล้อง และงบประมาณพิมพ์ใบสั่งเปล่าๆ

ซึ่งทั้งหมดที่ทนายเกิดผล แก้วเกิด ได้โ พ สลงในโซเชียลมีเดีย และเป็นที่สนใจของหล า ยๆคน บางคนก็เห็นด้วยและหล า ยคนก็เห็นต่าง

ซึ่งทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้ปัญหานี้เกิดขึ้นก็คือ การขับรถอ ย่ าเกิดต ามที่กฏห ม า ยกำหนด เราจะไม่ต้องไปเ สี ยเงิน และเ สี ยเวลาต่างๆอีกเลยนั่นเอง

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …