Home ความเชื่อ ดวง รู้ชีวิตในบั้นปล า ยของคุณ ได้จากการเลือ กกล้วยที่คุณเห็นแล้วอย ากกิน

รู้ชีวิตในบั้นปล า ยของคุณ ได้จากการเลือ กกล้วยที่คุณเห็นแล้วอย ากกิน

10 second read
ปิดความเห็น บน รู้ชีวิตในบั้นปล า ยของคุณ ได้จากการเลือ กกล้วยที่คุณเห็นแล้วอย ากกิน
0

กล้วยถือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง มีกลิ่นหอม ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Banana และ Plantain กล้วยถือเป็นไม้ล้มลุก ลำต้นอยู่ใต้ดิน เปฌนพืชที่มีอายุย าวหล า ยปี กล้วยไม่ชอบพื้นที่ ที่มีน้ำขัง ขย ายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อและการใช้เมล็ด หล า ยคน มักเคยได้ยินกันว่า กล้วยมีประโยชน์ทุกส่วนตั้งแต่ใบยันราก ซึ่งก็เป็นความจริง แถมยังเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่มีร า ค าถูกและหาทานได้ง่าย

ให้เพื่อน ๆ เลือ กกล้วย หวีที่ชอบที่สุด จะสามารถบอ กได้ว่า ในช่วงบั้นปล า ยชีวิตคุณจะสมหวังหรือผิ ดหวังอะไรบ้างในชีวิตนี้ เราต่างมีความหวังว่าจะสามารถใช้ชีวิตอย่ างมีความสุข แต่จะสมหวังได้อย่ างไรชีวิตไม่เที่ยง มีทั้งช่วงขาขึ้นและขาลง

หรือแม้บางครั้งจะร่ำร ว ย แต่ชีวิตก็ไม่สมดังใจหวังมีความทุ ก ข์ในใจลึก ๆ เช่นกัน ฉะนั้น ความสุขที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ในกระเป๋าสต างค์ ว่าจะมีเงิน มากเท่าไหร่ แต่อยู่ที่ว่าชีวิตของคุณจะราบเรียบดังสายน้ำหรือเปล่า มาดูแบบทดสอบนี้กันเลย คุณจะมีช่วงเวลาที่ดีในช่วงครึ่งหลังของชีวิตหรือไม่ลองทดสอบดู

หวีที่ 1

คนที่มีเรื่องไม่สมหวังในบางครั้งเหมือนคุณ โดยพื้นฐานส่วนใหญ่แล้วคุณมีชีวิตที่มีความสุขดีเข้าใจชีวิตและรู้จักหาความสุขให้ตนเอง และรู้จักการปรับอารมณ์ให้ตนเองมีความสุขกับชีวิตทำให้มองออ กเลยว่าอนาคตชีวิตบั้นปล า ยคุณจะเป็นแบบไหน

แน่นอนว่าชีวิตคนเราต้องเจอพายุคลื่นอุปสรรคบ้างอยู่แล้ว แต่กุญแจสำคัญคือ ทัศนคติต่างหาก ฉะนั้น ชีวิตบั้นปล า ยของคุณอาจมีบางเวลาที่สมหวังดังใจ แต่เวลาส่วนใหญ่จะสมหวัง เพราะคุณจะรู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขได้

หวีที่ 2

เป็นเหมือนอย่ างชีวิตของคุณในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นในอ ดีต อนาคต และปัจจุบัน คุณก็จะถูกพับจนยับจนเ จ็ บ ป ว ดบางครั้งบางคราว ก็จะพบเรื่องที่ทำให้กังวลใจ แต่บางครั้งก็ทำให้มีความสุขจนย ากหาที่เปรียบ สำหรับบางคนอาจคิดว่าชีวิตที่ขึ้น ๆ ลง ๆ แบบนี้น่ารำคาญมาก เพราะบางครั้งชีวิตก็ดีจนสุดโต่ง แต่บางครั้งก็เต็มไปด้วยความขัดเเย้งที่มากมาย แต่อย่ างไรก็ต าม ก็ควรทำใจเตรียมพร้อมให้ดี

หวีที่ 3

ชีวิตนับวันยิ่งสมหวังอายุของคุณก็มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ยิ่งมีเสถียรภาพที่มั่นคง สงบนิ่ง หล า ยสิ่งที่คุณไม่คิดไม่ถึงคิดไม่ตก ก็สามารถค่อย ๆ เข้าใจและมองให้ปลงได้ และเข้าใจว่าการมีชีวิตที่สงบและมีความปลอ ดภั ย นั้นสำคัญมากที่สุดนอ กเหนือจากนั้น ไม่ว่าจะเป็น เงินกอง ตำแหน่งที่ยืนอำนาจเหล่านี้ล้วนไม่ใช่สิ่งที่สำคัญมากที่สุด ในชีวิตบั้นปล า ยคุณจะมีชีวิตที่ราบรื่นดังใจหวัง

หวีที่ 4

คุณจะสมหวังก็เหมือนจิตใจที่ดีของคุณ ในช่วงครึ่งแรกของชีวิตคุณต้องกนแบกรับความ ข่ ม ขื่ นเพราะสังคมนี้มีความเป็นจริงมากเกินไป แต่อย่ าท้อ เพราะครึ่งหลังของชีวิตคุณจะมีความสุขมากและหล า ยสิ่งในชีวิตก็จะค่อย ๆ ราบรื่นดังใจหวัง นี้คือสิ่งที่คุณสะสมมา ในช่วงครึ่งแรกของชีวิตคุณจะสุขกายสบายใจมาก ยิ่งไปกว่านั้นจะมีแต่เรื่องดีดีเกิดขึ้น

ที่มา  predict-j55

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

วิ ธีโบราณ แค่โรยเกลือรอบบ้าน ช่วยดึงดูดท รั พ ย์ ไล่สิ่งไม่เป็น มงคล

วันนี้เรามีข้ อมูลเกี่ยวกับ ความเชื่อ ของ เกลือ มาบอ กก … …