Home ข้อคิด คำคม ปัญหาเ งิ นไม่พอใช้ เดือนชนเดือน จะแก้อ ย่ างไรให้มีเก็บ

ปัญหาเ งิ นไม่พอใช้ เดือนชนเดือน จะแก้อ ย่ างไรให้มีเก็บ

16 second read
ปิดความเห็น บน ปัญหาเ งิ นไม่พอใช้ เดือนชนเดือน จะแก้อ ย่ างไรให้มีเก็บ
0

สำหรับมนุษย์เ งิ นเดือนหล า ยๆคนอาจจะพบเจอ กับปัญหาแบบนี้คือ เ งิ นไม่พอใช้ เดือนชนเดือน หากคุณกำลังพบปัญหาเช่นนี้วันนี้เราจะพาทุกคน มาดูการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เรานั้น มีเ งิ นพอใช้และเหลือเก็บกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

ปัญหาการใช้เ งิ นแบบ เดือนชนเดือน หล า ยคนเจอแน่นอน เมื่อเข้าช่วงประมาณกลางเดือนหรือใกล้ๆ จะสิ้นเดือน เ งิ นที่มีเริ่มจะไม่พอใช้ เราคิดว่าประโยค คำพูดยอ ดฮิตของ เหล่า มนุษย์เ งิ นเดือนทั้งหล า ยคงจะหนีไม่พ้น ไม่ไหวแล้ว เมื่อไหร่เ งิ นเดือนจะออ ก กันใช่มั้ย หล า ยคนนั้นก็ตั้งต ารอคอยให้ถึงวันที่เ งิ นเดือนออ กมาถึง ส่วนบางคนเกินเลย

ไปถึงการหยิบยืมคนอื่น หรือ การกู้ห นี้ยืมสินก็มีเราคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ กับการที่มีเ งิ นเดือนไม่พอใช้ในแต่ละเดือน เมื่อร า ยได้และค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ค่อยจะสมดุลกันนัก ในแต่ละเดือน การที่กว่าจะผ่านพ้นช่วงสิ้นเดือนได้ค่อนข้างเหนื่อยและเ ค รี ย ด ไม่ใช่แค่เดือนนั้นๆ เราอย ากให้ลองคิดไปถึงเดือนที่เราไม่มีร า ยได้ขึ้น มา เช่น เมื่อช่วงรอเปลี่ยนงาน เราจะใช้ชีวิตในเดือนเหล่านั้นได้อ ย่ างไร หรือถ้ามีสาเหตุที่ทำให้เราต้องใช้เ งิ นขึ้น มาอ ย่ างเร่งด่ วน เราจะทำอ ย่ างไรด้วย

ประเภทของใช้เ งิ นแบบ เดือนชนเดือน

แบบที่ 1 ใช้เ งิ นชนเดือน แบบที่ไม่มีเ งิ นเก็บสะสม

เราพบว่าส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นได้ในห มู่ มนุษย์เ งิ นเดือนจบใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน ซึ่งเมื่อเริ่มทำงานและสามารถหาเ งิ นได้เองก็จะมีความรู้สึก ที่ว่าเ งิ นนี่ฉันหามาเอง จะใช้เท่าไหร่ ก็ได้อ ย่ างที่ตัวเองต้องการ แด้วยเ งิ นเดือนยังไม่มากเท่าไหร่และภาระค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ได้สัมพันธ์กับร า ยได้ด้วย ซึ่งบางคนอาจจะต้องเช่าหอพักก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เข้ามา ไหนจะค่าเดินทางไปทำงาน ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเข้าสังคมใหม่อีกบลาๆ เราเข้าใจเลยนะแค่อยู่รอ ดตลอ ดเดือน มาได้ก็เป็นบุญแล้ว จะเอาที่ไหน มาเก็บ (ฮือ)

แบบที่ 2 ใช้เ งิ นเดือนชนเดือน แต่ก็ยังมีเ งิ นเก็บสะสม

แบบนี้เราว่าดีกว่าแบบแรกนิดหน่อยที่ยังมีเ งิ นสะสมอยู่บ้าง

แบบที่ 3 ใช้เ งิ นเดือนชนเดือน แต่ก็ยังมีเ งิ นเก็บสะสม แต่มีภาระห นี้สิ้น

ยิ่งถ้าเป็นห นี้สิน เพื่อ การบริโภคที่เกิดจากการที่บางเดือนเ งิ นไม่เพียงพอจริงๆ เราว่าก็ยิ่งไม่ดีเพราะปัญหาใช้เ งิ นชนเดือน มันก็จะไม่จบสักที

แบบที่ 4 ใช้เ งิ นเดือนที่มีภาระห นี้สิน แถมยังไม่มีเ งิ นเก็บสะสมอีก

เ งิ นเดือนหรือร า ยได้ในแต่ละเดือนที่ปกติก็ใช้ไม่ค่อยจะพอ ยังต้องถูกแบ่งบางส่วนเพื่อไปชำระห นี้ได้เดือนถัดไป ที่แ ย่ ไปกว่านั้นเ งิ นเก็บก็ไม่มี ด้วย แบบที่ 4 คือใช้เ งิ นเดือนที่ มีภาระห นี้สิน แถมยังไม่มีเ งิ นเก็บสะสมอีกหล า ยคนอาจจะเจอปัญหานี้ ตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน มาจนถึงทุกวันนี้ เราเข้าใจนะว่าทุกคนไม่ใช่ไม่อย ากจะออ กจากสภาวะนี้สักทีแต่อาจ

จะยังไม่รู้ว่าควรทำยังไง และแม้เวลาผ่านไปบางคน มีร า ยได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังหนีไม่พ้นปัญหานี้อีกทำให้เมื่อเวลาล่วงเลยเ งิ นออมก็ยังไม่มี หรือบางทีห นี้สินก็พอ กพูนเราคิดว่าการใช้ เ งิ นแบบ เดือนชนเดือน มันไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อยเลยนะ เราอย ากให้ทุกคนไม่ใช่แค่บริหารเ งิ นให้มีชีวิต ร อ ด ถึงวันที่เ งิ นเดือนออ ก แต่เราอย ากให้ทุกคน มีความคล่องตัว ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแบบที่ 1 ใช้เ งิ นชนเดือน แบบที่ไม่มีเ งิ นเก็บสะสม

เราพบว่าส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นได้ในห มู่ มนุษย์เ งิ นเดือนจบใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน ซึ่งเมื่อเริ่มทำงานและสามารถหาเ งิ นได้เองก็จะมีความรู้สึก ที่ว่าเ งิ นนี่ฉันหามาเอง จะใช้เท่าไหร่ ก็ได้อ ย่ างที่ตัวเองต้องการ แด้วยเ งิ นเดือนยังไม่มากเท่าไหร่และภาระค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ได้สัมพันธ์กับร า ยได้ด้วย ซึ่งบางคนอาจจะต้องเช่าหอพักก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เข้ามา ไหนจะค่าเดินทางไปทำงาน ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเข้าสังคมใหม่อีกบลาๆ เราเข้าใจเลยนะแค่อยู่รอ ดตลอ ดเดือน มาได้ก็เป็นบุญแล้ว จะเอาที่ไหน มาเก็บ (ฮือ)

ลด ละ เลิก พฤติกรร มบางอ ย่ าง

ตัวเราเองนี่แหละเป็นต้นเหตุ ของปัญหามีเ งิ นใช้แบบชนเดือน ก็ต้องเริ่มต้นจากตัวของเราเอง ซึ่งเราว่าเราต้องเริ่มจากการลด ละ เลิก พฤติกรร มบางอ ย่ างที่นำไปสู่การวนลูป ของปัญหาการใช้เ งิ นแบบเดือนชนเดือนไม่สิ้นสุด และช่วงอั น ตร ายที่สุดคือ ช่วงเ งิ นเดือนออ กใหม่ ซึ่งช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เราคิดน้อยเกินไปในการใช้เ งิ นเพราะเป็นช่วงที่เรา

มีเ งิ นอยู่ในมือบางคนพอเ งิ นเดือนออ กปุ๊บ ความเพลิดเพลินในการใช้จ่ายและช่องทางการใช้เ งิ น มาในทันที (ฮ่า) หรือบางทีเราว่าหล า ยคนอาจจะคิดและรอคอยมาตั้งแต่กลางเดือนแล้ว ว่าพอเ งิ นเดือนออ กต้องกินอาห าร มื้อชุดใหญ่จัดเต็ม งานชอปปิ้งบำ บั ด ต้องมา ของลดร า ค า ก็ช่างดึงดูดใจซะเหลือเกิน ไหนจะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอีกแต่เราเข้าใจนะว่า

ทำงานเครี ย ด มาทั้งเดือน ไม่ผิ ดหรอ กที่เราจะสร้างความสุขให้กับตัวเองบ้าง ถ้าบางทีความสุขเหล่านั้นถูกใช้ในช่วงต้นเดือน มากจนเกินไป เราว่าช่วงกลางถึงปล า ยเดือนจะลำบาก เพราะความหน้ามื ด ต ามัวของการใช้จ่ายหนักไปของตัวเราเองตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเราว่าค่าใช้จ่ายบางอ ย่ างที่มัน มากเกินตัวและไม่มีความจำเป็นก็ควรจะลดลงก่อน ใช้เ งิ นให้มัน สมดุลกับตัวเองและร า ยได้ ถัดมาเราต้องรู้จักการบริหารจัดการเ งิ นเดือนที่เรามีให้นอ กจากเพียงพอแล้ว เ งิ นเก็บสะสมและการลงทุ นก็สำคัญเหมือนกัน

วางแผนการใช้เ งิ นตลอ ดทั้งเดือน

การวางแผนการใช้เ งิ นเราว่าเป็นตัวช่วยที่ดีที่ช่วยเราจัดการกับสิ่งต่างๆได้หล า ยอ ย่ าง เราว่าปัญหาหลักของการใช้เ งิ นชนเดือนเลยก็คือ เรานั้นไม่รู้ตัวว่าได้มีการใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ซึ่งร า ยจ่ายส่วนใหญ่คงไม่ใช่อะไรที่ไหนนอ กจากร า ยจ่ายในชีวิตประจำวัน เพราะร า ยละเอียดการใช้จ่ายเล็ก ๆน้อยๆ เนี่ยแหละที่ทำให้เราไม่สามารถจดจำได้หมดว่าใช้จ่ายไป

กับอะไรบ้างเราอย ากให้ทุกคนลองสังเกตพฤติกรร มการใช้เ งิ นในแต่ละเดือนของตัวเอง เราต้องรู้ว่าค่าใช้จ่ายจำเป็นเรามีอะไรบ้าง เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ โดยประมาณ

การค่าใช้จ่ายแต่ละอ ย่ างที่จะเกิดขึ้นเพื่อเรานั้นได้แบ่งเ งิ นเดือนส่วนที่หนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้และอ ย่ างที่เรารู้กันว่าปกติแล้วใช้เ งิ นให้พอตลอ ดทั้งเดือนยังย ากลำบาก จะเอาเ งิ น ที่ไหน มาเก็บได้ล่ะ ซึ่งวิ ธีแก้นั้นง่ายมากเลย หลังจากแบ่งส่วนของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแล้วออ กไปก่อนแล้ว ต่อมาเราต้องออมก่อนใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ส่วนจะออมเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมของแต่ละคน ไม่ต้องออมจนตัวเองลำบากในการใช้จ่ายตลอ ดทั้งเดือนหลังจากนั้นเราเองก็จะรู้แล้วว่า เราจะเหลือเ งิ นเท่าไหร่สำหรับการใช้จ่ายในแต่วันไปจนถึงวันที่เ งิ นเดือน ออ กอีกครั้งหนึ่ง และเราควรจะมีการจดบันทึกเพื่อให้เรารู้ว่าในแต่ละวันเราใช้เ งิ นหมดไป กับอะไรและค่าใช้จ่ายบางอ ย่ างมันจำเป็นหรือเปล่า เราว่าเราจะสามารถควบคุมการใช้จ่ายของ

ตัวเราเองได้มากขึ้ นเราบอ กเลยว่าปัญหาการใช้เ งิ นชนเดือนไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุ ข ภ า พ การเ งิ นที่ไม่ดีในอนาคต เราควรรู้จักการใช้เ งิ นของเราและบริหารเ งิ น เพื่อที่เราไม่ต้องมานั่งป วด หั ว ว่าจะทำอ ย่ างไรถึงจะอยู่รอ ดจนถึงสิ้นเดือน และไม่อย ากต้องมานั่งกลุ้มว่าเดือนนี้รอ ดแล้ว เดือนถัดไปจะรอ ดแบบนี้มั้ยนั่นเอง

ที่มา m o n e y b u f f a l o  fahhsai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …