Home ข่าวสาร สาระ ปลูกถูกวันช่วยเรียกท รั พ ย์เข้าบ้าน ต้นทองอุไร ไม้มงคลเสริมโชคลาภ

ปลูกถูกวันช่วยเรียกท รั พ ย์เข้าบ้าน ต้นทองอุไร ไม้มงคลเสริมโชคลาภ

8 second read
ปิดความเห็น บน ปลูกถูกวันช่วยเรียกท รั พ ย์เข้าบ้าน ต้นทองอุไร ไม้มงคลเสริมโชคลาภ
0

วันนี้เรามีสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่อย ากนำมาเล่าบอ กต่อ ให้กับใครที่กำลังมองหาต้นไม้ที่จะมาปลูกในบ้าน แต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาต้นอะไรมาปลูกดี ซึ่งบอ กได้เลยว่าต้นไม้ที่เรานำมาฝากวันนี้ นอ กจากจะเป็นไม้มงคลแล้ว ยังออ กดอ กให้ความสวยงามอีกด้วย ถ้าอย ากรู้แล้วว่ามันคือต้นอะไรเราไปดูพร้อมๆกันเลย

สำหรับต้นทองอุไร เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ รูปทรงเป็นช่อสีเหลืองทองอร่าม และทนแดด ทนฝนได้ดี ปลูกขึ้นได้ง่าย ดอ กจะออ กทั้งปี แต่ดอ กจะร่วงง่าย เชื่อ กันว่า ทองอุไรจะเสริมโชคชะต าของผู้ปลูก ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีเงินทองร่ำร ว ยมั่งคั่ง สมดั่งชื่อทองอุไร

ลักษณะทั่วไปเหมือนทองอุไรแต่ทรงพุ่มกะทัดรัดกว่า สูงประมาณ 1 – 1.80 เมตร ดอ กออ กเป็นช่อเช่นกัน แต่โคนดอ กลักษณะคล้ายหลอ ดมีสีแดงอมส้มถึงสีทับทิมสวย ด้านในหลอ ดเห็นเป็นสีส้มเรื่อ ขณะที่ปล า ยกลีบดอ ก 5 กลีบมีสีเหลืองสด ไม่ติดเมล็ด ออ กดอ กตลอ ดปี

ทองอุไรมี ดอ กสีเหลืองสดใส มีรูปลักษณ์คล้ายระฆัง หรือแตร ออ กดอ กเป็นช่อต ามปล า ยกิ่ง ดอ กดกมาก กลีบดอ กติดกัน เป็นรูปกร ว ยย าว 3 – 4 เซนติเมตร ปล า ยกลีบมี 5 กลีบ มีลักษณะกลมเป็นคลื่นเล็กน้อย กลีบเลี้ยงเป็นรูปกระดิ่งสีเหลือง แยก 5 แฉกกลีบดอ กปล า ยแยก 5 กลีบรับกัน เวลามีดอ กดกและดอ กบานพร้อมกันทั้งต้นจะดูสวยงามมาก

ในบางพื้นที่เรียกว่า พวงอุไร หรือ ดอ กละคร หรือสร้อยทอง ด้วยเหตุว่าชื่อของต้นไม้ชนิดนี้ มีชื่อที่เป็นศิริมงคล คนจึงนอยมนำมาใช้บูชาพระ และปลูกเ พื่อประดับตกแต่งสวน มีความเชื่อว่าใครก็ต ามที่ปลูกทอง

อุไรแล้วออ กดอ กดกๆนั้น จะช่วยเสริมโชคชะต า ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง จะมี โชคลาภและจะมีฐานะร่ำร ว ย ดอ กของต้นทองอุไรนั้นนอ กจากจะมี ความสวยงามอยู่ในตัวแล้ว ยังสามารถนำมากินแบบสดๆ เป็นเมี่ยงคำ หรือชุบแป้งทอ ดร่ วมกับดอ กไม้อื่นๆก็ได้ด้วย

ต้นทองอุไร ปลูกง่าย เกิดง่าย ในเขตร้อนทั่วไป แต่ไม่ควรปลูกในที่มีระดับน้ำใต้ดินสูง นิยมปลูกข้างถนน เกาะกลางถนน และเหมาะสำหรับปลูกมุมใดมุมหนึ่งของบ้านที่มีแสงแดดส่องถึง ขย ายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง

ไม้มงคลต้นนี้ ด้านความเป็น มงคล คือ

ต้นทองอุไรเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ รูปทรงเป็นช่อเป็นรวงงดงาม และยังทนแดดได้ดีอีกด้วย คนโบราณเชื่อว่าทວงอุไรจะเสริมโชคชะต า ของผู้ปลูกให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีเงิน มีทองร่ำร ว ยมั่งคั่งสมดังชื่อทองอุไร และอีกชื่อหนึ่งของต้นทองอุไรก็คือ

ดอ กสร้อยทอง ซึ่งก็ถือว่าเป็น มงคลนามด้วยเช่นกัน นอ กจากความเชื่อในเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ แล้ว ยังเชื่อ กันว่าต้นทองอุไรจะเสริมวาสนาบารมีช่วยให้ผู้ปลูกมีเกียรติและมีลาภยศสูงส่งอีกด้วย

ตำแหน่งที่ควรปลูก ทองอุไร

วันพุธ คือ วัน มงคลของไม้พันธุ์ นี้ เพราะมีดีมีเด่นที่นามมงคล ของดอ กซึ่งจะเหลืองอร่ามดั่งทองคำตระการต า ควรให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ลงมือปลูกทองอุไร เพื่อให้ได้พลังแห่ง ด ว งชะต าที่ดีเยี่ยม และควรจะปลูกทองอุไร ไว้ทางทิศเหนือของตัวบ้าน

จึงจะเอื้อให้อิทธิพลมงคลของไม้นี้ ได้เกื้อหนุนเสริมส่ง ด ว งชะต า ของผู้เป็นเจ้าของบ้านได้ดี แต่ถ้าทิศเหนือเป็นทิศที่อยู่ทางด้านหลังของบ้านพอ ดี และไม่มีพื้นที่ปลูกได้ในบริเวณหลังบ้าน ก็อนุโลมให้ปลูกหน้าบ้านได้ แต่ให้เฉียงๆ ค่อน มาทางทิศเหนือไว้เป็นเกณฑ์

ที่มา  storyth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

รู้ชีวิตในบั้นปล า ยของคุณ ได้จากการเลือ กกล้วยที่คุณเห็นแล้วอย ากกิน

กล้วยถือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง มีกลิ่นหอม ภาษาอังกฤษใช้คำว่ … …