Home ข่าวสาร สาระ ปลูกติดบ้านไว้สักต้น เป็น มงคล ทั้งได้ประโยชน์มาก

ปลูกติดบ้านไว้สักต้น เป็น มงคล ทั้งได้ประโยชน์มาก

8 second read
ปิดความเห็น บน ปลูกติดบ้านไว้สักต้น เป็น มงคล ทั้งได้ประโยชน์มาก
0

ในวันนี้เรามีสาระประโยชน์ดีๆ นำมาฝากท่านผู้อ่านทุกท่าน เกี่ยวกับส มุ น ไ พ รในบ้านเรา บางคนถ้าพูดถึงอาจจะรู้จัก แต่อาจจะไม่รู้ว่ามันสามารถนำมาใช้เป็นส มุ น ไ พ ร ใช้เป็นส ร ร พ คุ ณทางย าได้

ดังนั้นเราเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหล า ยๆท่าน โดยเฉพาะคุณผู้หญิง เพราะส มุ น ไ พ รตัวนี้เหมาะกับผู้หญิงมาก จะเป็นส มุ น ไ พ รอะไรนั้นเราไปดูกันเลย

สำหรับไม้ม ง ค ลที่หล า ยบ้านนิยมปลูกกันหนึ่งในต้นไม้นั้นก็จะมี ว่ า น ง าช้ า ง อย่ างแน่นอน ปลูกง่าย ดูแลง่าย นอ กจากความเป็น มง ค ลแล้วยังมีส ร ร พ คุ ณทาง ย า เป็นส มุ น ไ พ ร ชั้ น

ดีอีกด้วย หากต ามความเชื่อแล้ว การปลูกต้ น ง า ช้ า งในบ้านจะช่วยปกป้องคนในบ้านให้ พ้ น ภั ย อั น ต ร า ย ต่างๆ ร า ค า ไม่แพงอีกด้วย หาซื้ อได้ต ามร้านต้นไม้ทั่วไปเลย มีหล า ยส า ยพั น ธุ์ให้เลือ กปลูกต ามชอบ

ว่านงาช้างมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ

1. ว่านงาช้างเขียว (หอ กสุรกาฬ) คือ ชนิดใบสีเขียวล้วนตลอ ดใบ และมีร่องต ามแนวความย าวใบ

2. ว่านงาช้างล า ย (หอ กสุรโกฬ) คือ ชนิดใบสีเขียวและมีล า ยสีเขียวอมดำเป็นปล้อง ๆ ตลอ ดความย าวใบ

ส ร ร พ คุ ณดีๆ จากต้น ง า ช้ า ง

สำหรับต้นว่ า น ง า ช้ า งนั้นช่วยให้ส ต รีห ลั งค ล อ ดฟื้นตัวได้ดี เป็นตัวขั บ ปั ส ส า ว ะ ได้ดีอีกด้วย ช่วยล ดการเกิดฝ้ า จุดด่ า งดำบนใ บ ห น้ า ยังไม่พอเท่านั้นยังบำรุง โ ล หิ ต บำรุงร่างกาย รั ก ษ า ริ ด สี ด ว ง

ได้ดีอีกด้วย เพียงเอามาต้มแล้วดื่ มได้เลย ในส่วนของส ร ร พ คุ ณใช้ภายนอ กนั้นก็เอาต้น มาตำให้ละเอียดแล้วใช้ทาสิ ว บนใบหน้าได้เลย ช่วยล ดร อ ย ย่ นบนใบหน้า คืนความอ่อนเย าว์ให้ผิว ช่วยสมาน แ ผ ล แก้ ผ ดผื่ น คั นบนผิวได้

4 สู ต รสมุนไ พ รว่ า น ง า ช้ า ง

สู ต รแก้ฝ่า กระ จุดด่างดำ

ล้างหน้าให้สะอาดก่อนจากนั้นก็เอาว่ า น ง า ช้ า งมาตัดเป็นท่อนเล็กๆ แล้วโขลกให้ละเอียด ต่อไปก็เอาไปต้มในน้ำ

สะอาดแล้วก็เอามาดื่ มในเช้า – เย็นเป็นประจำ จะช่วยล ดการเกิดก ร ะ ฝ้า จุดด่ างดำได้ และยังช่วยให้ผิวเนียนนุ่มอีกด้วย

สู ต รช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรง

เพียงเอาว่ า น ง า ช้ า งมาบดให้ละเอียดๆ แล้วก็คั้นเอาน้ำมา จากนั้นชโลมลงบนหนังศีรษะและเส้นผมให้ทั่วเลย ผมจะดำเงางามและมีความแข็งแรง ล ดการข า ดหลุดร่วงได้ดี

สู ต รบำรุง โ ล หิ ต

ใช้ว่ า น ง า ช้ า ง 1 กำมือ เอามาใช้ ด อ ง เข้ากับ เ ห ล้ า ขาว แล้ว ห มั ก ทิ้งไว้

ประมาณ 1 เดือน ห มั ก จนครบ 1 เดือนแล้วค่อยเอามาดื่ มครั้งละครึ่งถ้วย

ดื่ มในช่วงตอนเย็นหรือเช้าก็ได้ ดื่ มก่อนอาหารจะช่วยในการบำรุง เ ลื อ ด ได้เป็นอย่ างดี ทำให้ผิวพรรณเนียนนุ่ม สุ ข ภ า พดี

สู ต รขั บ โ ล หิ ต

ใช้ว่ า น ง า ช้ า ง 3 ต้น มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วโขลกให้ละเอียดให้ได้สัก 1 กำมือ

แล้วใส่หม้อต้มเลย ต้มไปประมาณ 20 นาที แล้วเอาน้ำมาดื่ ม 1 ถ้วยตะไล ในตอนเช้าและเย็น จะเป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูร่างกายได้

และช่วยฟื้นร่างกายสตรีหลังคลอ ดได้ สำหรับใครที่กำลังอย ากจะมีต้นส มุ น ไ พ รปลูกในบ้านและเป็นไม้มงคลด้วย จะต้องปลูกต้นว่ า น ง า ช้ า งเอาไว้เลย ช่วยได้ส ารพัดประโยชน์มากๆ

ที่มา  horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 แนวทางอยู่บ้านให้มีร า ยได้เลี้ยงครอบครัว

หล า ยคนอย ากจะมีงานที่ทำอยู่บ้านแล้วได้เ งิ น เพราะการ … …