Home ความเชื่อ ดวง ธาตุทั้ง 4 บอ กโชคชะต าและนิสัยที่แท้จริงของคุณได้

ธาตุทั้ง 4 บอ กโชคชะต าและนิสัยที่แท้จริงของคุณได้

8 second read
ปิดความเห็น บน ธาตุทั้ง 4 บอ กโชคชะต าและนิสัยที่แท้จริงของคุณได้
0

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการทำนายโชคลาภ ว่าตัวคุณนั้น มีโชคด้านใดบ้าง พร้อมกับท า ยนิสัยที่แท้จริงของคุณด้วย นั่นคือ การทำนายด ว งชะต าร าศีของธาตุแต่ละธาตุ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่า จะแ ม่ นแค่ไหน

ธาตุน้ำ ได้แก่ ร าศีกรกฏ ร าศีพิจิก และร าศีมีน

น้ำนั้น มีความสำคัญต่อ การดำรงชีวิตต่อร่ า ง ก า ย ของเรามากมาย และนั่นจึงทำให้ผู้ที่เกิดธาตุน้ำ จะมีอารมณ์ความรู้สึกที่อ่อนไหวง่าย เปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกได้ง่ายดั่งน้ำ และมากไปกว่านั้นด้วยที่น้ำนั้นเป็นของเหลวที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตลอ ดเวลา จึงทำให้คนที่เกิดธาตุน้ำนั้นสามารถเข้ากับคนอื่น

ปรับตัวเข้าหาผู้อื่นได้ง่ายกว่าธาตุอื่น อีกทั้งคนที่เป็นคนธาตุน้ำนั้นจะมีจิตใจโอบอ้อมอารี ขี้สงส า ร เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความขยันขันแข็ง มีไหวพริบปฏิภาณที่ดี สามารถวางตัวเข้ากับคนที่อาวุโสกว่า มีคำพูดคำจาที่ดี มีความรับผิ ดชอบและจะไม่ชอบความรุ น แ ร ง เลย

แต่ถึงอ ย่ างไรก็ต ามผู้ที่เกิดในร าศีธาตุน้ำมีข้อเ สี ยที่ควรระวัง คือ การที่เป็นคนเรื่อยๆ เลื่อนลอย เข้าใจย า ก อารมณ์มักขึ้นอยู่กับความรู้สึกของตนเองมากกว่าเหตุผลเสมอ อีกทั้งยังเป็นคนคิดมากมักเก็บทุกสิ่งทุกอ ย่ างมาคิดอยู่เรื่อยไป ในบางครั้งก็เป็นคนที่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่จึงทำให้ดูเป็นคนแข็ งก้าว ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ทั้งที่ไม่เคยคิดที่จะทำร้ า ย ใคร

นอ กจากนี้ยังพอใจกับการอยู่ในโลกแห่งจินตนาการของตนเองมากกว่าการอยู่ในโลกของความเป็นจริงอีกด้วย สำหรับในเรื่องของสุ ข ภ า พ ร าศีธาตุน้ำควรระวังในเรื่องของโ ร ค เ บ า ห ว า น ความดันโลหิตสูง หรือโ ร ค อ้ ว น อีกด้วย

ธาตุดิน ได้แก่ ร าศีพฤษภ ร าศีกันย์ และร าศีมังกร

ธาตุดิน มีลักษณะที่เปรียบเสมือนกับความแข็งแกร่ง ผู้ที่เกิดในธาติดินนั้นจะมีลักษณะนิสัยที่มั่นคง มีความเข้มแข็งและมจิตใจที่แน่วแน่ มีความขยัน มุ่งมานะสูง มีความรับผิ ดชอบต่องานที่ทำ ต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายเป็นอ ย่ างดี

ชอบทำงานด้วยตัวเอง ชอบพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ และนอ กจากความเก่งที่มีแล้ว ยังเป็นคนที่เต็มไปด้วยความอ่อนน้อม จิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอมา รักความยุติธรรมและไม่ชอบคนโ ก ห ก ไม่ชอบคนโ ก ง เวลารู้สึกอะไรก็ต ามแต่มักจะเก็บอยู่ในใจ ไม่ค่อยให้ใครได้เห็นอารมณ์ที่มี

แต่ถึงอ ย่ างไรก็ต ามแต่ จุดด้อยของคุณก็มีอยู่ในตัว คุณมักจะจดจำเรื่องร าวที่สร้างความเ จ็ บ ป ว ด ไว้ในใจอยู่เสมอ เรื่องร าวในอ ดีต เรื่องร าวในปัจจุบัน คุณจดจำทุกสิ่งอ ย่ าง ทำให้สิ่งเหล่านั้น มาทำร้ า ย ตัวคุณเอง

อีกทั้งคุณยังเป็นคนที่มีความลับและเก็บความลับไว้มาก คุณไม่สามารถแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออ กมาได้ จนในบางครั้งคนที่เข้าใกล้กับคนร าศีนี้จะไม่ค่อยเข้าใจกับสิ่งที่เป็น สำหรับปัญหาสุ ข ภ า พ ที่มักพบในชาวร าศีธาตุดิน ได้แก่ โ ร ค ความดันโลหิตสูง โ ร ค อ้ ว น โ ร ค เ บ า ห ว า น เป็นต้น

ธาตุไฟ ได้แก่ ร าศีเมษ ร าศีสิงห์ และร าศีธนู

ไฟเปรียบเสมือนความร้อนแรงที่แฝงไปด้วยหลากหล า ยอารมณ์ ผู้ที่เกิดในธาตุไฟนั้น จะเป็นคนรู้ทันคน มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เป็นคน มั่นคงทางอารมณ์ เป็นนักคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ

ชอบเข้าสังคม มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และที่สำคัญคนธาตุไฟนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจต่อเพศตรงข้ามได้เป็นอ ย่ างมากเพร าะ คนธาตุไฟจะมีความเข้าอ กเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอ ย่ างดี แถมยังมีอารมณ์ขันและกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่คนธาตุไฟไม่เคยเจอ ชอบที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆอยู่เสมอ

สำหรับข้อเ สี ยของชาวร าศีธาตุไฟ คือ การที่ชาวร าศีธาตุไฟเป็นคนที่มุ่งมั่นเกินไปจึงทำให้ละเลยในเรื่องของสุ ข ภ า พ จนล้มเ จ็ บ อยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังเป็นคนที่ค่อยข้างเผด็จ

การชอบที่จะควบคุมให้ผู้อื่นคิดอ ย่ างที่ตนเองต้องการ บางครั้งก็วู่วาม ใจร้อน ก้าวร้าวอ ย่ างไม่มีเหตุผล และยังต้องการเป็นที่ยอมรับ ยกย่องของคนอื่น มากจนเกินพอ ดี

นอ กจากนี้ยังมักนำตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ จนบางครั้งทำให้ตนเองเกิดความรู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจเอาง่ายๆ สำหรับปัญหาสุ ข ภ า พ ที่ควรระวัง ได้แก่ โ ร ค เ ค รี ย ด ร้อนใน ผิ วหนั ง และโ ร ค ก ร ะเ พ าะอ า ห า ร

ธาตุลม ได้แก่ ร าศีเมถุน ร าศีตุลย์ และร าศีกุมภ์

ลมนั้นสามารถมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางได้อยู่ตลอ ดเวลา จึงไม่ต่างอะไรกับคนที่เกิดธาตุลมจะมีการเคลื่อนไหวหรือ การเปลี่ยนแปลงได้ตลอ ดเวลา อีกทั้งเป็นธาตุของการใช้สติปัญญา และเหตุผลมากกว่าอารมณ์ ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรคนธาตุลมนั้นจะมีเหตุผลที่เป็นตัวตัดสิน จะไม่มีอารมณ์เข้ามาข้องเกี่ยว

และคนที่เกิดธาตุลมนั้น มักจะเป็นคนที่ชอบคิด เป็นคนชอบวางแผนนอ กจากนี้ธาตุลมเป็นคนที่มีวาทศิลป์และมีคารมดีจึงทำให้คนธาตุลมเหมาะกับการสื่อส า ร สามารถเข้ากับผู้อื่นได้อ ย่ างรวดเร็วด้วยคำพูด

เป็นคนอารมณ์ดี มีความสนุกสนานร่าเริงอยู่ในตัวและที่สำคัญคนที่เกิดธาตุลมนั้นจะมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต มีหลักในการเดิน มีความเป็นผู้นำ ไม่กลัวอุปสรรคมีความเด็ดเดี่ยว กล้าตัดสินใจเหมาะกับการเป็นผู้นำ

แต่ถึงอ ย่ างไรก็ต ามการที่ชาวร าศีธาตุลมเป็นคนที่มุ่งมั่นในการประสบความสำเร็จมากเกินไปจึงทำให้บางครั้งก็เกิดความผิ ดหวังได้ อีกทั้งยังเป็นคนที่นิยมใฝ่หาความรู้มากกว่าความรักจึงทำให้มักเป็นคนเจ้าชู้

ไม่มั่นคงต่อความรักเท่าที่ควร นอ กจากนี้แล้วการที่เป็นคนเงียบๆ หรือสุขุมเยือ กเย็น มากจนเกินไปจึงทำให้กล า ยเป็นคนเฉื่อยชาและเชื่องช้า ข า ดพ ลั ง ในการดำเนินชีวิต

และด้วยการที่เป็นคนใช้ชีวิตอ ย่ างคุ้มค่าจนบางครั้งไม่ได้ใส่ใจในเรื่องสุ ข ภ า พ เท่าที่ควรจึงทำให้เกิดปัญหาสุ ข ภ า พ ได้ง่าย ดังนั้นปัญหาสุ ข ภ า พ ที่ชาวร าศีธาตุลมควรระมัดระวังคือ โ ร ค ที่เกี่ยวกับกระเพาะอ า ห า ร หรือระบบย่อยอ า ห า ร โ ร ค ข้อหรือ กระดูก เป็นต้น

ที่มา  verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

ขั้ น ต อ นและค่าใช้จ่ายในการวัดที่ดิน คน มีที่ดินควรรู้ไว้

สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาทำความรู้จัก การขอรังวัดที่ดิน ว่า … …