Home ข้อคิด คำคม ถึงคนอายุ 60 ปี จงจำ 6 ข้ อนี้ไว้ ใช้ชีวิตให้มีความสุข ไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน

ถึงคนอายุ 60 ปี จงจำ 6 ข้ อนี้ไว้ ใช้ชีวิตให้มีความสุข ไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน

8 second read
ปิดความเห็น บน ถึงคนอายุ 60 ปี จงจำ 6 ข้ อนี้ไว้ ใช้ชีวิตให้มีความสุข ไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน
0

ในตอนแรกหล า ยคนอาจจะคิดว่า การมีลูกนั้น หวังให้เค้าได้เลี้ยงดูเราในย ามที่แก่เฒ่า แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น เมื่อลูกเติบโตขึ้น เขาก็ต้องมีชีวิตของเขา มีการงานที่ต้องทำ และที่สำคัญคือ การที่เค้ามีครอบครัว ซึ่งเป็นไปได้ย ากที่เราจะมัวหวังพึ่งลูกหลานในย ามที่แก่เฒ่า

จงใช้ชีวิตให้มีความสุข เมื่ออายุ 60 ปีไปแล้ว ถ้าคุณทำได้จะดีมาก หล า ยคนกังวลว่าเมื่อเราเเก่ตัวไป จะไม่มีใครเลี้ยงดู แม้จะมีลูก ลูกก็มีครอบครัวของเขา แต่ถ้าหากคุณมี 6 ข้ อนี้ คุณจะอยู่ได้และไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น มาดูพร้อมๆ กันเลย

1 สุ ข ภ า พที่ดี

การมีสุ ข ภ า พที่ดี และร่างกายแข็งเเรงเป็นสิ่งที่สำคัญ เมื่อเเก่ตัวยิ่งสำคัญ สุ ข ภ า พแข็งเเรง กินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับเพียงพอ เมื่ออายุมากขึ้นต้อง รั ก ษ าสุ ข ภ า พ ดูแลตัวเองให้มากกว่าเก่า สนใจเ รื่ อ งของผู้อื่นให้น้อยลง ออ กกำลังกายเป็นประจำ เรียนรู้วิ ธีการดูแลสุ ข ภ า พอย่ างถูกวิ ธี

2 ไ ร้ ความกังวล

ใช้ชีวิตอย่ างไม่กังวล เ รื่ อ งของลูก อะไรที่คุณพอที่จะช่วยได้ก็ให้ความช่วยเหลือเขา อะไรที่อยู่นอ กเหนือหรือลูก ไม่ต้องการให้คุณช่วย ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลหรอ ก อย่ าเข้าไปก้าวก่าย คนเราเเก่แล้วจัดการเ รื่ อ งของเราก็เพียงพอไม่ต้องไปยุ่ง ปัญห า ของคนอื่นเขา ยุ่งมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ตัวคุณเองลำบาก

3 อยู่ด้วยตัวเอง

เมื่อเเก่ตัวลง ก็ยังต้องพึ่งตัวเอง ลูกไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอ ด ไม่เอาความหวังที่จะให้ลูก ดูแลเราตอนเเก่ตัวไปฝากไว้กับเขา เพราะเขาก็มีงานที่ต้องรับผิ ดชอบเหมือนกัน มันเหมือนไปเพิ่มความ ก ด ดั น ให้เข คุณไปอยู่กับลูกก็มักจะพูดเ รื่ อ งที่ไม่ควรพูด ทำให้ไม่มีความสุข อยู่ที่บ้านของคุณเองดีกว่า ใช้ชีวิตอย่ างสงบสุข เรียบง่าย ด้วยเงินเก็บของคุณ

และไม่เเบ่ง สมบัติให้ลูกเร็วไป จำไว้นะ ของพ่อแม่ยังไงก็เป็นของลูก แต่ของลูกยังไงก็ไม่ใช่ของพ่อแม่ เวลาคุณแบมือขอเงินลูก คุณจะรู้ว่ามันย ากเพียงไหน ยิ้มแย้มเเจ่มใส ทิ้งปัญหาและความทุ ก ข์ ไป ทำตัวเองให้สดใส

4 ไม่ทวง บุ ญ คุณ

คนเรา เมื่อเเก่ตัวไปแล้ว อย่ าเอาเ รื่ อ งเล็กน้อย มาพูดตลอ ด เวลาคุณเคยช่วยเหลือใคร คนอื่นทำดีกับคุณไหม ก็ปล่อย ผ่ านไป คุณเเค่รู้ตัวคุณก็พอแล้ว

5 ชีวิตที่มีสีสัน

ทำให้ชีวิตของเรามีสีสัน ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยเสี ยง เพลง จงหากิจก ร ร มที่น่าสนใจฟังเพลงที่คุณชื่นชอบ อย่ าทำให้ตัวเองให้รู้สึกเเย่ ผ่อนคล า ยอารมณ์บ้าง

6 ต้องใจกว้าง

เเก่แล้วไม่ต้องเคร่งครัดกับตัวเองมากหรอ ก เปิดใจให้กว้าง กินอะไรก็กิน ระวัง ปั ญ ห า สุ ข ภ า พด้วย อย ากใส่อะไรก็ใส่ไม่ต้อง ก ลั ว การใช้เงิน เป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงินเพื่อตัวเองแล้ว ถ้าไม่ใจกว้างกับตัว สุดท้ายเมื่อคุณจากไป เงินก็ไม่ได้ไปด้วยหรอ กนะ

ที่มา  sabuyjaijung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

5 สิ่ง พกติดตัวไว้ ช่วยเรียกท รั พ ย์ ให้โชค มีเงินใช้ไม่ข า ดมือ

สำหรับ เครื่องราง เป็นสิ่งที่มีมาตั้งสมัยโบราณกาลนับพัน … …