Home ข่าวสาร สาระ จะทำอ ย่ างไร เมื่อโอนเงินผิ ดบัญชี ให้ได้เงินคืน

จะทำอ ย่ างไร เมื่อโอนเงินผิ ดบัญชี ให้ได้เงินคืน

8 second read
ปิดความเห็น บน จะทำอ ย่ างไร เมื่อโอนเงินผิ ดบัญชี ให้ได้เงินคืน
0

ในปัจจุบันการทำธุรก ร ร มทางการเงินในสมัยนี้มีความสะดวกสบายขึ้น ไม่จำเป็นต้องไปรอ กดคิวทำธุรก ร ร มที่ธนาคารอ ย่ างสมัยก่อน เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางธนาคารได้มีการผลิตเอทีเอ็ม และอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง แอปพลิเคชันของธนาคารที่อำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถ กดโอนเงิน ชำระสินค้ าค่าบริการต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนได้ง่าย ๆ

หล า ยคนอาจเคยทำผิ ดพลาดเรื่องการโอนเงินเข้าผิ ดบัญชี ไม่ว่าจะเป็นการใส่ตัวเลขผิ ดพลาด หมายเลขบัญชีผิ ด หรือคล้ายกันก็อาจสร้างความสับสนให้กับเราได้ หรือ การใส่ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ผิ ดก็จะทำให้เงินไปเข้าบัญชีคนอื่น อ ย่ าง ไม่ตั้งใจ การตรวจสอบตัวเลขบัญชีและชื่อนามสกุลของผู้รับเงินปล า ยทางจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทบทวนทุกครั้งก่อนกดปุ่มโอนเงิน แต่ถ้าเกิดผิ ดพลาดไปแล้วก็สมารถแก้ไขได้ต ามนี้

โอนเงินผิ ดบัญชีหรือจำนวนเงินผิ ดพลาด

ข้ อมูลจากธนาคารแห่งประเท ศไ ท ย และศูนย์คุ้มค ร อ งผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเ ท ศ ไ ท ย หรือ ธปท. ได้ระบุว่าหากเกิดกรณีการโอนเงินเข้าผิ ดบัญชี ให้เราแจ้งเรื่องและนำหลักฐานที่เกี่ยวข้ องยื่นเรื่องแจ้งกับธนาคารที่เราโอน โดยทางธนาคารจะทำการแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบการโอนเงิน และทำการติดต่อผู้รับโอนที่เราโอนผิ ดเข้าไป ติดต่อเพื่อให้ยินยอมคืนเงินให้ แล้วธนาคารจึงจะแจ้งเรื่องกับเราอีกครั้งหนึ่ง

กรณีที่ผู้รับโอนผิ ดยอมคืนเงินให้ ทางธนาคารก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของเรา แต่หากผู้รับโอนไม่ยอมคืนเงินให้ เราสามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ออ กคำสั่งบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งทางธนาคารของผู้รับโอนผิ ดนั้นจะทำการดำเนินการอ า ยั ดบัญชีนั้นๆ หรือ อาจให้เปิดเผยช้อมูลบัญชีต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

หากมีคนโอนเงินผิ ดมาเข้าบัญชีเรา

ในกรณีนี้ หากเราได้รับแจ้งจากธนาคารว่ามีการโอนเงินผิ ดเข้าบัญชีเรา ให้เราทำการตรวจสอบรายละเอียดบัญชีของเราก่อน เพื่อป้องกันการหลอ กลวงจากพวกมิจฉาชีพ โดยให้เราสอบถามว่ามาจากธนาคารอะไรและถามชื่อ กับเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะติดต่อ กลับได้ก่อน ทางเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อเรานั้นจะต้องการให้เราทำการตรวจเช็คบัญชีก่อน มากกว่าจะเร่งรัดให้โอนเงินคืน

ซึ่งทางนั้นจะต้องมีหลักฐานวัน เวลา และยอ ดเงินที่โอนผิ ดเข้ามาในบัญชีของเรา ให้เราตรวจสอบว่ามียอ ดเข้ามาตรงต ามนั้น จริงหรือไม่ หากพบว่ามีเงินเกินเข้ามาจริงก็ให้ติดต่อคืนเงินให้กับธนาคาร หากเพิกเฉยเจ้าของเงินจะมีสิทธิแจ้งความและสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเ สี ยห า ยจากเราได้

กรณีเป็นความผิ ดของธนาคารที่โอนเงินผิ ดบัญชี

หากธนาคารดำเนินการผิ ดพลาดเอง ธนาคารจะสามารถดำเนินการแก้ไขข้ อมูลเองได้ ความผิ ดอาจเกิดจากพนักงานธนาคารกรอ กเลขบัญชีผิ ดพลาดหรือจำนวนเงินผิ ดพลาด ซึ่งพนักงานคนนั้นจะต้องทำการติดต่อเจ้าของบัญชีที่โอนผิ ดเข้ามาเพื่อขอให้โอนเงินคืนกลับมา

ทั้งนี้การโอนเงินทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารโดยตรงหรือ การใช้พร้อมเพย์ ก็ควรจะตรวจเช็คชื่อของผู้รับเงินให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิ ดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากความรีบร้อนหรือความไม่ละเอียดของเราเอง ส่วนเรื่องการเตรียมเอกสารที่จะต้องยื่นต่อธนาคารนั้นสามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เ ว็บ ไ ซ ต์ ศคง. 1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศ ไ ท ย

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

นิสัยที่คนฉลาดมักทำ อาจจะดูแปลกแต่ประสบความสำเร็จได้

ในความเข้าใจของเพื่อนๆ คิดว่าคนแบบไหนกันที่ฉลาด คนที่เร … …